Khi độ dài cạnh hình vuông giảm đi 10% thì diện tích hình vuông giảm đi %

     
2 cách làm tính diện tích hình chữ nhật2.4 một vài Bài Toán Tính diện tích Hình Chữ Nhật2.6 bài tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài các đường phủ quanh hình, cũng chính là đường bao quanh toàn bộ diện tích.Bạn sẽ xem: lúc độ dài cạnh hình vuông vắn giảm đi 10% thì diện tích hình vuông vắn giảm đi %

Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

Bạn đang xem: Khi độ dài cạnh hình vuông giảm đi 10% thì diện tích hình vuông giảm đi %


*

*

*

*

*

Cách giải: Cách này vận dụng mối đối sánh giữa hai bí quyết tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương pháp lọc hàng số và loại trừ, ta có những cặp số chiều dài và chiều rộng lớn sau hoàn toàn có thể áp dụng nhằm tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Bí quyết tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ công thức tính diện tích hình chữ nhật, bạn có thể quy ra tổng chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại tương xứng nhất cùng với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều lâu năm của hình chữ nhật bằng 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta tất cả tổng của chiều rộng cùng chiều nhiều năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN thành tựu của số đo chiều rộng với chiều nhiều năm được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x 20 = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương pháp đối chiếu, tự (1) ta thấy toàn bô đo của chiều rộng và chiều dài là 29 m, đem đối chiếu với công dụng cặp số đo chiều rộng với chiều dài ở (2) ta thấy cặp số 9 và 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều nhiều năm là trăng tròn m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng lớn là a; số đo chiều lâu năm là b (a > 0; b > 0; a 0) cùng phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi đã là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy tra cứu chu vi mảnh vườn đó hiểu được mỗi cạnh của miếng vườn rất nhiều là đa số số từ nhiện.

Bài giải:

Chiều nhiều năm gấp 5 lần chiều rộng nên rất có thể chia mảnh vườn thành 5 mảnh hình vuông có cạnh bởi chiều rộng.

Ta có diện tích mỗi mảnh hình vuông vắn là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng của mảnh vườn là 12 m.

Từ kia tính được:

– Chiều lâu năm của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của mảnh vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài rèn luyện tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 72 cm. Nếu giảm chiều rộng lớn đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Xem thêm: Văn Mẫu Phân Tích Nhân Vật Tấm Trong Truyện Tấm Cám Lớp 10, Top 5 Mẫu Phân Tích Nhân Vật Tấm Hay Nhất

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm 14 m. Giả dụ chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài sút 3m thì mảnh đất nền đó đổi mới hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông vắn 60 cm2. Tính chu vi hình vuông vắn đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều nhiều năm hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật cấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 64 m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi cân nhau và bởi 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng 50% chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông vắn được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật gồm chu vi bởi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật gồm hai lần chiều rộng hèn chiều dài 6cm, nhưng chiều dài lại kém năm lần chiều rộng lớn là 3cm. Tính diện tích s tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 8 m.

Xem thêm: Tóm Tắt Gia Cảnh Của Lão Hạc Ngắn Gọn Nhất, Tóm Tắt Gia Cảnh Của Lão Hạc

b. Hãy phân chia hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bởi chiều rộng lớn hình chữ nhật ban đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật new đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 70 cm, được phân thành hai phần vì một đoạn thẳng tuy vậy song cùng với chiều rộng làm sao để cho phần trước tiên là một hình vuông, phần thứ hai là hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?