Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10j

     

Khi điện tích di chuyển trong điện trường phần lớn theo chiều đường sức thì nó nhận thấy một công 20J. Khi dịch chuyển theo hướng tạo với hướng con đường sức 600 trên cùng một độ nhiều năm quãng con đường thì nó cảm nhận một công là


Ta có:

Khi dịch chuyển theo chiều con đường sức:

(A = qU = 20J)

Khi dịch rời theo hướng tạo nên với hướng đường sức 600 thì:

(A = qU.cos 60 = 20.frac12 = 10J)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một electron di chuyển một đoạn 0,6 cm từ điểm M tới điểm N dọc từ một đường sức điện của 1 điện trường rất nhiều thì lực điện sinh công 9,6.10-18J. Cường độ điện trường E bằng?


Hiệu điện nuốm giữa nhị điểm $M, N$ trong năng lượng điện trường là $U_MN= 100V$. Gọi $A_1$ là công năng lượng điện trường làm dịch rời proton trường đoản cú $M$ mang đến $N$, $A_2$ là công điện trường làm dịch rời electron trường đoản cú $M$ mang đến $N$. Chọn cách thực hiện đúng trong những phương án sau?


Lực điện trường sinh công $9,6.10^ - 18J$ dịch chuyển electron $left( e m = m - 1,6.10^ - 19C, m m_e = m 9,1.10^ - 31kg ight)$ dọc theo mặt đường sức điện trường đi được quãng đường $0,6cm$. Nếu như đi thêm một quãng $0,4cm$ nữa theo chiều như cũ thì gia tốc của electron sinh hoạt cuối đoạn đường là? đưa sử thuở đầu electron đang ở trạng thái đứng yên.

Bạn đang xem: Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10j


Ba điểm A, B, C tạo thành thành một tam giác vuông trên C, có AC = 4cm, BC = 3cm và bên trong một năng lượng điện trường đều. Véctơ cường độ điện trường hướng từ A mang lại C và gồm độ khủng E = 5000V/m. Hiệu điện nạm UAB ?


Khi cất cánh từ điểm M tới điểm N trong năng lượng điện trường, electron tăng tốc, cồn năng tăng lên 250eV. Biết rằng 1eV = 1,6.10-19J. Hiệu điện thay UMN bằng?


Cho $3$ phiên bản kim một số loại $A, m B, m C$ đặt tuy vậy song tất cả $d_1 = m 5cm, m d_2 = m 8cm$. Điện trường giữa các phiên bản là điện trường đều, gồm chiều như hình mẫu vẽ với độ phệ $E_1 = m 4.10^4V/m, m E_2 = m 5.10^4V/m$. Điện nỗ lực $V_B$ với $V_C$ của bạn dạng $B$ và $C$ là bao nhiêu? chọn mốc điện cầm tại $A$


*

Một electron cất cánh dọc theo hướng đường mức độ của điện trường phần nhiều với gia tốc tại A là 5.106, sau đó tạm dừng tại B cùng với AB = d = 10cm (A, B đều phía trong điện trường). Độ phệ của độ mạnh điện ngôi trường E?


Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15kg ở lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy vậy song nằm ngang với nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả mong đó bởi q = 4,8.10-18C. Hai tấm sắt kẽm kim loại cách nhau 2cm. Hiệu điện gắng đặt vào hai quả ước đó là? rước g = 10m/s2


Một hạt bụi có khối lượng m = 10-11g nằm trong khoảng hai tấm kim loại song song ở ngang cùng nhiễm năng lượng điện trái dấu. Khoảng cách giữa hai bản d = 0,5cm. Chiếu ánh sáng tử ngoại vào hạt bụi, vì chưng mất một phần điện tích, hạt lớp bụi sẽ mất cân bằng. Để tùy chỉnh thiết lập lại cân bằng, tín đồ ta buộc phải tăng hiệu điện nắm giữa hai phiên bản lên một lượng ∆U = 34V. Biết rằng hiệu điện gắng giữa nhì bản ban đầu bằng 306,3V. Rước g = 10m/s2. Điện lượng đã hết đi là?


Một hạt lớp bụi nằm cân bằng trong tầm giữa nhì tấm kim loại song song nằm ngang với nhiễm điện trái dấu. Biết rằng hạt những vết bụi cách bản dưới đoạn $d = 0,8cm$, với hiệu điện gắng giữa hai phiên bản tấm sắt kẽm kim loại nhiễm điện trái dấu chính là $U = 300V$. Vào bao lâu hạt vết mờ do bụi sẽ rơi xuống bạn dạng dưới, giả dụ hiệu điện cố gắng giữa hai bản giảm đi một lượng $∆U = 60V$.


Một quả mong kim loại nửa đường kính 4cm, tích năng lượng điện dương. Để di chuyển điện tích q = 10-9C trường đoản cú vô cùng đến điểm M bí quyết mặt mong đoạn 20cm, bạn ta cần thực hiện một công A’ = 5.10-7J. Điện cầm trên mặt quả cầu vì điện tích của trái cầu tạo ra là bao nhiêu? chọn mốc tính điện cầm cố tại vô cùng bằng 0.


Có 3 điện tích điểm q1 = 15.10-9C; q2 = -12.10-9C; quận 3 = 7.10-9C để tại ba đỉnh của tam giác đều ABC, cạnh 10cm. Điện nạm tại tâm O với H - chân đường cao tự A xuống BC do bố điện tích tạo ra là?


Công cần thiết để nhị hạt proton cho gần nhau 0,5m là bao nhiêu biết rằng ban đầu chúng biện pháp nhau 1m trong chân không?


Hai năng lượng điện điểm quận 1 = 10-9C và q2 = 4.10-9C đặt bí quyết nhau a = 9cm vào chân không. Điện nuốm tại điểm nhưng mà tại đó cường độ điện ngôi trường tổng hợp bởi 0?


Hai năng lượng điện tích q.1 = 10-8C và q.2 = -2.10-8C đặt giải pháp nhau một khoảng 10cm trong chân không. Cầm năng tĩnh năng lượng điện của hai năng lượng điện này là?


Một proton nằm giải pháp electron khoảng tầm (r = 0,5.10^-10m) vào chân không. Gia tốc tối thiểu của electron để nó thoát khỏi sức hút của proton là?


Một quả cầu kim loại bé dại khối lượng m = 1g, với điện tích q = 5.10-6C, được treo vào sợi dây rất dài mảnh, trọng lượng không đáng kể. Thân hai phiên bản kim loại song song tích điện trái dấu đặt thẳng đứng tại địa điểm có gia tốc g = 10m/s2. Thời điểm vật cân đối dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 450. Biết khoảng cách giữa nhì tấm kim loại là d = 10cm. Hiệu điện rứa giữa hai tấm kim loại?


Một năng lượng điện q = 4.10-8C dịch rời trong một điện trường đều có cường độ E = 100V/m theo một mặt đường gấp khúc ABC, đoạn AB = 20cm và véctơ độ dời (overrightarrow AB ) có tác dụng với con đường sức năng lượng điện một góc 300. Đoạn BC nhiều năm 40cm với véctơ độ dời (overrightarrow BC )làm với con đường sức năng lượng điện một góc 1200 . Công của lực điện bằng:


Điện tích (q = 10^ - 8,,C) di chuyển dọc theo các cạnh của tam giác đều ABC cạnh (a = 10,,cm) trong điện trường đều cường độ điện trường là (E = 300,,V/m), (overrightarrow E //BC). Tính công của lực điện trường khi (q) di chuyển trên mỗi cạnh của tam giác:


Một điện tích q = + 4.10-8C dịch chuyển trong một điện trường đều phải có cường độ E = 100 V/m theo một con đường gấp khúc ABC. Đoạn AB dài trăng tròn cm và vectơ độ dời (overrightarrow AB ) làm với những đường sức năng lượng điện một góc 30o. Đoạn BC nhiều năm 40 cm và vectơ độ dời  (overrightarrow BC ) có tác dụng với các đường sức điện một góc 120o. Tính công của lực năng lượng điện khi điện tích dịch rời từ A cho C?


Một êlectron di chuyển trong năng lượng điện trường phần lớn E một quãng (0,6,,cm), tự điểm M tới điểm N dọc từ một mặt đường sức năng lượng điện thì lực điện sinh công (9,6.10^ - 18,,J). Đến N êlectron dịch rời tiếp (0,4,,cm) từ điểm N đến điểm P theo phương cùng chiều nói trên.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 187 Sgk Hóa Học 11, Giải Bài 9 Trang 187 Sgk Hóa Học 11

Tính gia tốc của êlectron khi nó đến điểm P. Biết rằng, tại M, êlectron không có vận tốc đầu. Cân nặng của êlectron là (9,1.10^ - 31,,kg).


Một điện trường đều phải sở hữu phương tuy nhiên song cùng với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC, chiều trường đoản cú B mang đến C và cường độ 3000 V/m, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Hiệu điện nắm giữa nhì điểm A cùng C là:


Một êlectron di chuyển trong năng lượng điện trường đầy đủ E một quãng (0,6,,cm), từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức năng lượng điện thì lực điện sinh công (9,6.10^ - 18,,J). Đến N êlectron dịch rời tiếp (0,4,,cm) từ điểm N tới điểm P theo phương cùng chiều nói trên. Tính vận tốc của êlectron khi nó tới điểm P. Biết rằng, tại M, êlectron không tồn tại vận tốc đầu. Cân nặng của êlectron là (9,1.10^ - 31,,kg).

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 47 Tập 2 Bài 121 Trang 46, 47,48


Một năng lượng điện q = 2 µC dịch rời giữa nhì điểm M, N trong điện trường gần như giữa hai bản tụ điện. Nắm năng của q trên M cùng N theo lần lượt là WM = 0,03 J; WN = 0,05 J. Lựa chọn phát biểu đúng.


Một electron vận động dọc theo mặt đường sức của một năng lượng điện trường đều. độ mạnh điện trường tất cả độ lớn bằng 100V/m. Vận tốc thuở đầu của electron là 3.105 m/s, khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg. Tự lúc ban đầu chuyển động đến khi có gia tốc bằng 0 thì electron đã từng đi được quãng đường


Hai điểm A với B nằm trên tuyến đường sức vào một điện trường đều giải pháp nhau 2m. Độ bự của cường độ điện trường đó là 1000 V/m. Hiệu điện cố giữa nhị điểm A và B là:


Một electron được giữ lơ lửng đứng yên thân hai tấm kim loại cách nhau 5 cm. Nhì tấm kim loại được gia hạn bởi điện cụ lần lượt là +2000 V với -500 V. Lực điện tính năng lên electron là