Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan x thu được ba thể tích hỗn hợp y

     

Trong cùng đk về ánh sáng và áp suất thì tỉ lệ thành phần về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol =>

1 mol X→cracking 3 mol Y.

Ta có: MY = 12.2 = 24 mY nY  = 24

=> mY = 24.nY = 24.3 = 72

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn cân nặng ta có: mX = mY = 72

=> MX =mXnX =721 = 72 ⇔ 14n + 2 = 72 => n = 5 => X là C5H12.
Bạn đang xem: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan x thu được ba thể tích hỗn hợp y

Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X chiếm được 0,11 mol CO2 cùng 0,132 mol H2O. Lúc X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1 : 1) nhận được một thành phầm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là:


Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp X bao gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng rồi dung nạp hết thành phầm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư nhận được 25 gam kết tủa và cân nặng nước vôi trong giảm 7,7 gam. CTPT của nhị hiđrocacon trong X là :


Cracking 8,8 gam propan thu được các thành phần hỗn hợp A tất cả H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị crakinh. Biết năng suất phản ứng là 90%. Trọng lượng phân tử trung bình của A là :


Đốt cháy trọn vẹn 6,72 lít (đktc) lếu láo hợp bao gồm hai hidrocacbon X cùng Y (MY > MX), nhận được 11,2 lít khí CO2 (đktc) cùng 10,8 gam H2O. Bí quyết của X là:


Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí có CH4, C2H6, C3H8 (đktc) chiếm được 16,8 lít khí CO2 (đktc) cùng x gam H2O. Giá trị của x là :


Đốt cháy hiđrocacbon X, rồi hấp thụ trọn vẹn sản phẩm cháy vào dd Ba(OH)2 dư, thấy bao gồm 49,25 gam kết tủa xuất hiện và cân nặng dd sau bội phản ứng sụt giảm 32,85 gam. CTPT của X là:


Đốt cháy trọn vẹn 6 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai ankan yêu cầu hết 15,68 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn cục sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là:


Đốt cháy không còn 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn cục bộ sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thấy bao gồm 40g kết tủa. CTPT X :
Xem thêm: Unit 8 Lớp 8: A Closer Look 1 Unit 8: English Speaking Countries

Hidrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σvà tất cả hai nguyên tử cacbon bậc tía trong một phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 1 thể tích khí X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng đk nhiệt độ và áp suất). Khi mang lại X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo buổi tối đa hình thành là:


Trộn một hiđrocacbon X với lượng O2 toàn vẹn để đốt cháy hết X, được hỗn hợp A sinh sống 0oC với áp suất P1. Đốt cháy hoàn toàn X, thu được lếu láo hợp thành phầm B sinh sống 218,4oC gồm áp suất P2 gấp gấp đôi áp suất P1. Bí quyết phân tử của X là :


Crackinh 1 ankan A thu được hỗn hợp thành phầm B tất cả 5 hiđrocacbon có khối lượng mol vừa đủ là 36,25 gam/mol, năng suất phản ứng là 60%. Bí quyết phân tử của A là :


Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp gồm C2H6 và C3H8 (đkc) rồi mang đến sản phẩm cháy đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dd nước vôi vào có dư thì thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 tăng 2,2 gam. Tính m.


Đốt cháy hoàn toàn 0,56 lit butan ( đktc) và cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dd Ba(OH)2 0,2M. Số gam kết tủa chế tác thành:


Craking 2,24 lít butan thu được tất cả hổn hợp A tất cả H2, CH4 ,C2H4 ,C2H6 C3H6, C4H8, C4H10. Hỗn hợp khí A bội nghịch ứng hoàn toản với 100 ml hỗn hợp Br2 0,2 M. Năng suất phản ứng cracking butan là:


Hỗn thích hợp X có 2 hidrocacbon ở thể khí gồm số nguyên tử C trung bình bằng 3 với mCO2= 3mX. Hàng đồng đẳng của bọn chúng là:
Xem thêm: Trường Hợp Nào Có Thể Coi Vật Là Chất Điểm ?

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam