Khí co được dùng làm chất đốt trong công nghiệp

     

Câu hỏi :

Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là CO2 và SO2. Hóa chất nào sau đây có thể loại bỏ các tạp chất trên?


*