Kế Hoạch Giáo Dục Môn Khoa Học Tự Nhiên 6

  -  
*

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 sách Cánh diều, Kế hoạch giáo dục đào tạo môn Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, đặt lên kế hoạch giáo dục


Kế hoạch giáo dục đào tạo môn Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 sách Cánh diều góp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục đào tạo theo Công văn 5512 tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn khoa học tự nhiên 6

Đây thiết yếu là cấu tạo giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra cục bộ năm học môn KHTN 6.

Ngoài ra, thầy cô bao gồm thể tìm hiểu thêm kế hoạch môn Ngữ văn, Địa lí, cùng gợi ý xem cuốn sách giáo khoa lớp 6 bắt đầu để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới trên đây của Tài Liệu học Thi:

Kế hoạch giáo dục đào tạo môn Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều

Phụ lục IIIKHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của bộ GDĐT)

TRƯỜNG: THCS……..TỔ: TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊNMÔN HỌC/ KHTN LỚP 6(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Cung cấp chương trình

Cả năm 35 tuần = 140 tiếtHọc kì I: 4 ngày tiết x 18 tuần = 72 tiếtHọc kì II: 4 huyết x 17 tuần = 68 tiết

HỌC KÌ I4 tiết x 18 tuần = 72 tiết

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tiết

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy dỗ học

(5)

1

Phần 1. GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP ĐO một số trong những dụng nỗ lực đo và bình yên trong phòng học thực hành

2

Chủ đề 1: trình làng về khoa học tự nhiện, cách thức đo và bình an thực hành

3

Bài 1:Giới thiệu về khoa học tự nhiên

3

1,2,3

Tuần 1

Máy Tính, đồ vật chiếu

Lớp học

4

Bài 2: Một số phương pháp đo và an ninh trong phòng học thực hành

4

4,5,6,7

Tuần 1,2

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

5

Chủ đề 2: những phép đo

Máy Tính, máy chiếu

6

Bài 3:Đo chiều dài, cân nặng và thời gian

6

8,9,10,11,12,13

Tuần 3,4

Máy Tính, thiết bị chiếu

Lớp học

7

Bài 4: Đo nhiệt độ

4

14,15,16,17

Tuần 4,5

Máy Tính, sản phẩm chiếu

Lớp học

8

Phần 2. CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT

9

Chủ đề 3: các thể của chất

10

Bài 5: Sự đa dạng của chất

2

18,19

Tuần 5

Máy Tính, đồ vật chiếu

Lớp học

11

Bài 6: Tính chất và sự đưa thể của chất

3

20,21,22

Tuần 5,6

Máy Tính, thứ chiếu

Lớp học

12

Chủ đề 4: Oxygen với không khí

13

Bài 7: Oxygen với không khí

3

23,24,25

Tuần 6,7

Máy Tính, trang bị chiếu

Lớp học

14

Chủ đề 5: một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, hoa màu – thực phẩm

15

Bài 8: Một số thứ liệu, nguyên liệu và vật liệu thông dụng

5

26,27,28,29,30

Tuần 7,8

Máy Tính, trang bị chiếu

Lớp học

16

Bài 9:Một số hoa màu – lương thực thông dụng

2

31,32

Tuần 8

Máy Tính, lắp thêm chiếu

Lớp học

17

Ôn tập thân kì I

2

33,34

Tuần 9

Lớp học

18

Kiểm tra giữa kì I

1

35

Tuần 9

Lớp học

19

Chủ đề 6: hỗn hợp Hỗn hợp, hóa học tinh khiết, dung dịch

20

Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

3

36,37,38

Tuần 9,10

Máy Tính, thứ chiếu

Lớp học

21

Bài 11: Tách chất thoát ra khỏi hỗn hợp

3

39,40,41

Tuần 10,11

Máy Tính, đồ vật chiếu

Lớp học

22

Phần 3. VẬT SỐNG

23

Chủ đề 7: Tế bào

24

Bài 12:Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống

6

42,43,44,45,46,47

Tuần 11,12

Máy Tính, thứ chiếu

Lớp học

25

Bài 13:Từ tế bào đến cơ thể

5

48,49,50,51,52

Tuần 12,13

Máy Tính, thiết bị chiếu

Lớp học

26

Chủ đề 8: Đa dạng quả đât sống

27

Bài 14: Phân loại thế giới sống

3

53,54,55

Tuần 14

Máy Tính, sản phẩm chiếu

Lớp học

28

Bài 15: Khoá lưỡng phân

2

56,57

Tuần 14,15

Máy Tính, vật dụng chiếu

Lớp học

29

Bài 16: Virus với vi khuẩn

4

58,59,60,61

Tuần 15,16

Máy Tính, thứ chiếu

Lớp học

30

Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật

2

62,63

Tuần 16

Máy Tính, trang bị chiếu

Lớp học

31

Bài 18: Đa dạng nấm

2

64,65

Tuần 16,17

Máy Tính, lắp thêm chiếu

Lớp học

32

Bài 19: Đa dạng thực vật

4

66,67,68,69

Tuần 17,18

Máy Tính, trang bị chiếu

Lớp học

33

Ôn Tập cuối kì I

2

70, 71

Tuần 18

Lớp học

34

Kiểm tra cuối kì

1

72

Tuần 18

Lớp học

HỌC KÌ II4 tiết x 17 tuần = 68 tiết

35

Bài 20: Vai trò của thực đồ gia dụng trong đời sống với trong trường đoản cú nhiên

4

73,74,75,76

Tuần 19

Máy Tính, đồ vật chiếu

Lớp học

36

Bài 21: Thực hành phân chia những nhóm thực vật

2

77,78

Tuần 20

Máy Tính, trang bị chiếu

Phòng bộ Môn

37

Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống

6

79,80,81,82,83,84

Tuần 20,21

Máy Tính, sản phẩm công nghệ chiếu

Lớp học

38

Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống

6

85,86,87,88,89,90

Tuần 22,23

Máy Tính, vật dụng chiếu

Lớp học

39

Bài 24: Đa dạng sinh học

2

91,92

Tuần 24

Máy Tính, vật dụng chiếu

Lớp học

40

Bài 25: Tìm hiểu sinh vật không tính thiên nhiên

5

93,94,95,96,97

Tuần 24,25

Máy Tính, sản phẩm công nghệ chiếu

Lớp học

41

Phần 4. NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

42

Chủ đề 9: Lực

43

Bài 26: Lực và tính năng của lực

5

98,99,100,101,102

Tuần 25,26

Máy Tính, vật dụng chiếu

Lớp học

44

Bài 27: Lực tiếp xúc cùng lực ko tiếp xúc

2

103,104

Tuần 26

Máy Tính, trang bị chiếu

Lớp học

45

Ôn Tập giữa kì II

2

105,106

Tuần 27

Lớp học

46

Kiểm tra giữa kì II

1

107

Tuần 27

Lớp học

47

Bài 28: Lực ma sát

4

108,109,110,111

Tuần 28

Máy Tính, lắp thêm chiếu

Lớp học

48

Bài 29: Lực hấp dẫn

4

112,113,114,115

Tuần 28,29

Máy Tính, sản phẩm chiếu

Lớp học

49

Chủ đề 10: Năng lượng

50

Bài 30: Các dạng năng lượng

4

116,117,118,119

Tuần 29,30

Máy Tính, sản phẩm chiếu

Lớp học

51

Bài 31: Sự truyền và gửi dạng năng lượng

4

120,121,122,123

Tuần 30,31

Máy Tính, đồ vật chiếu

Lớp học

52

Bài 32: Nhiên liệu và tích điện tái tạo

2

124,125

Tuần 31,32

Máy Tính, sản phẩm chiếu

Lớp học

53

Phần 5. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

54

Chủ đề 11: vận động nhìn thấy của khía cạnh Trời, mặt Trăng; hệ phương diện Trời và Ngân Hà

55

Bài 33: Hiện tượng mọc cùng lặn của khía cạnh Trời

4

126,127,128,129

Tuần 32,33

Máy Tính, sản phẩm công nghệ chiếu

Lớp học

56

Bài 34: Các bản thiết kế nhìn thấy của mặt Trăng

4

130,131,132,133

Tuần 33,34

Máy Tính, trang bị chiếu

Lớp học

57

Bài 35: Hệ phương diện Trời cùng Ngân Hà

2

134,135

Tuần 34

Máy Tính, lắp thêm chiếu

Lớp học

58

Ôn Tập cuối kì

2

136,137,138,139

Tuần 34,35

Lớp học

59

Kiểm tra cuối kì

1

140

Tuần 35

Lớp học

(1) Tên bài học/chuyên đề được phát hành từ nội dung/chủ đề (được rước nguyên hoặc kiến thiết lại cân xứng với đk thực tế ở trong phòng trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt cồn giáo dục.

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 17 Lesson 3 Thí Điểm, Tiếng Anh Lớp 3 Unit 17 Lesson 3 Trang 50

(2) Số ngày tiết được áp dụng để triển khai bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được thực hiện để tổ chức dạy học.

Xem thêm: Tại Sao Nói Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể, Tại Sao Nói Tế Bào Là Đơn Vị Cấu Trúc Của Cơ Thể

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học cỗ môn, phòng nhiều năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)