1,I Recognized Him When He Came Into The Light

  -  

xechieuve.com.vn


Lớp học tập
Lớp học tập
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Hỏi đáp Đề thi clip bài giảng
khóa đào tạo và huấn luyện thông tin cuộc thi vui
Not until.....................2,That rumor was too exhausted to lớn complete the last lap of the race.->There is.................... ">
tìm kiếm kiếm câu vấn đáp Tìm tìm câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta
Đóng
Đăng nhập Đăng ký kết

Lớp học


Môn học


Chủ đề / Chương


Bài học


xechieuve.com.vn


*

1,I recognized him when he came into the light.

Bạn đang xem: 1,i recognized him when he came into the light

->Not until.....................

2,That rumor was too exhausted khổng lồ complete the last lap ofthe race.

->There is....................


Lớp 8Tiếng anh
Những câu hỏi liên quan
*

(Questions 75-82): Rewrite each of the sentences below in such a way that its meaning is similar lớn that of the original one (1,6 pts)

75. I only recognized him when he came into the light.

→ Not until ...................................................................................................................................................................

76. That rumor about the politician and the construction contract is absolutely false.

→ There is .....................................................................................................................................................................

Xem thêm: Vẻ Đẹp Và Số Phận Của Người Phụ Nữ Trong Xã Hội Phong Kiến Qua Một Số Tác Phẩm

77. One runner was too exhausted khổng lồ complete the last lap of the race.

→ One runner was so ..............................................................................................................................................

78. My mother was the most warm-hearted person I’ve ever known.

→ I’ve ..............................................................................................................................................................................

79. I don’t think learning English is too difficult for people who love it.

→ I don’t think English...........................................................................................................................................

80. I used khổng lồ spend more money than I could earn when I was younger.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Bài 12 Vật Lí 11, Bài 12 Báo Cáo Thực Hành

→ I once...........................................................................................................................................................................

81. Vì chưng you mind if I borrow your dictionary?

→ bởi vì you mind.........................................................................................................................................................?