Hỗn Hợp X Gồm O2 Và O3

     

Hỗn hợp X có O2 với O3 có tỉ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y bao gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y bắt buộc vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O với N2, những chất khí khi đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là :


Đặt CTPT vừa đủ của 2 amin là $C_ar nH_2ar n + 3N$

Quy đổi tất cả hổn hợp O3, O2 thành O, bảo toàn cân nặng :$m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O$

Bảo toàn yếu tắc O : $2n_CO_2 + n_H_2O = 2n_O_2$


Đặt CTPT trung bình của 2 amin là (C_ar nH_2ar n + 3N).

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm o2 và o3

Theo giả thiết suy ra : (14ar n + 17 = 2.17,833 Rightarrow ar n = frac43).

Quy đổi hỗn hợp O3, O2 thành O, theo định phép tắc bảo toàn cân nặng ta có .

Xem thêm: Soạn Bài Bàn Về Đọc Sách Sgk Ngữ Văn 9 Tập 2 Bàn Về Đọc Sách Sgk Ngữ Văn 9 Tập 2

Sơ thiết bị phản ứng :

(2C_arnH_2arn+3Nxrightarrowt^o2arnCO_2+(2arn+3)H_2O+N_2,,,,(1))

mol : 1 (arn) (dfrac2arn+32)

Theo (1) ta tất cả : 

(n_O,,pu = 2overline n + dfrac2overline n + 32 = 5,5,,mol Rightarrow m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O = 5,5.16 = 88,,gam Rightarrow n_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = frac882.22 = 2,,mol.)

Vậy VY : VX  = 1 : 2.


Đáp án nên chọn là: d


...

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1 Family Life Of, Hướng Dẫn Giải Unit 1


Bài tập có liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A chiếm được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin kia là


Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta chiếm được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no, mạch hở, đối kháng chức X bởi một lượng khí oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 và 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đối kháng chức X, nhận được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn) cùng 20,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một tất cả hổn hợp amin A đề xuất V lít O2 (đktc) nhận được N2 cùng 31,68 gam CO2 với 7,56 gam H2O. Quý hiếm V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bởi lượng ko khí hoàn toản thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O cùng 69,44 lít N2 (đktc). Mang thiết không gian chỉ tất cả N2 và O2 trong những số ấy oxi chiếm 20% thể tích không khí. X bao gồm công thức là :


Đốt cháy hoàn toàn amin X bằng oxi vừa đủ, dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình chứa dungdịch Ca(OH)2 dư thấy gồm 4 gam kết tủa và trọng lượng bình tăng 3,2 gam và tất cả 0,448 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. X gồm CTPT là


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, mạch hở đơn chức nên dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) với 3,6 gam H2O. Cách làm phân tử của 2 amin là :


Có nhì amin bậc một gồm A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A ra đời khí CO2, khá H2O cùng 336 cm3 khí N2 (đktc). Khi đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng tên của A có tiếp đầu ngữ “para”. Công thức cấu trúc của A, B theo thứ tự là :


Hỗn hợp X gồm cha amin 1-1 chức là đồng đẳng sau đó nhau. Đốt cháy trọn vẹn 11,8 gam X nhận được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) và V lít khí N2 (đktc). Tía amin trên bao gồm công thức phân tử lần lượt là :


Hỗn đúng theo X bao gồm O2 và O3 tất cả tỉ khối đối với H2 là 22. Các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm metylamin cùng etylamin gồm tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y đề xuất vừa đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy có CO2, H2O cùng N2, các chất khí khi đo sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, solo chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp nhau, thu được CO2 với H2O với tỉ lệ thành phần số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Nhì amin trên là:


Đốt cháy hết 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X có 2 amin 1-1 chức, bậc một A cùng B là đồng đẳng kế tiếp. Cho hỗn hợp khí với hơi sau khi đốt cháy thứu tự qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy cân nặng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên thường gọi của 2 amin là :


Đốt cháy trọn vẹn 7,6 gam tất cả hổn hợp X bao gồm 2 amin no, 1-1 chức , mạch hở bởi không khí, tiếp nối cho hỗn hợp qua NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 24 gam cùng thấy bay ra V lít khí tất cả hổn hợp Y(đktc) gồm 2 khí bao gồm tỉ lệ mol là 1:9. Giá trị của V là


Khi đốt cháy một trong số chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ trọng thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a biến hóa như cầm cố nào ?


Hỗn phù hợp M gồm một anken cùng hai amin no, đối kháng chức, mạch hở X với Y là đồng đẳng tiếp đến (MXY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M bắt buộc dùng 4,536 lít O2 (đktc) nhận được H2O, N2 cùng 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là


Đốt cháy trọn vẹn 12,95 gam tất cả hổn hợp A (gồm amin no, mạch hở X cùng ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau phản nghịch ứng nhận được m gam H2O; 19,04 lít CO2 với 0,56 lít khí N2 (đktc). Cực hiếm của m là


Đốt cháy 50 ml các thành phần hỗn hợp khí X có trimetylamin cùng 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tiếp bằng oxi vừa đủ, nhận được 375 ml tất cả hổn hợp khí với hơi Y. đến Y đi qua H2SO4 quánh dư thì còn lại 175 ml, những thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo X bao gồm 1 amin no, mạch hở, đối chọi chức và 1 ancol no, mạch hở, đối kháng chức bởi 151,2 lít không gian (vừa đủ) thu được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc). CTPT của ancol cùng amin là


Hỗn đúng theo X đựng 1 amin no mạch hở đối chọi chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X nên dùng trọn vẹn 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được gồm chứa 0,56 mol CO2 cùng 0,06 mol N2. Phần trăm cân nặng của anken tất cả trong X sớm nhất với :


Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng, nhận được 1,568 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc hai của nhị amin đó là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được thành phầm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Cực hiếm của m là


13,35 gam hỗn hợp X bao gồm 2 amin no đối chọi chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp chức năng với hỗn hợp HCl hoàn toản thu được dung dịch đựng 22,475 gam muối . Trường hợp đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy bao gồm VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin rồi cho thành phầm cháy qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Cân nặng bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam 1 amin no solo chức mạch hở người ta thu được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O và 1,68 lít khí N2(đktc). Giá trị của m là:


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M tất cả hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y (có số mol bằng nhau, MX Y) cần lượng vừa đủ 13,44 lít O2, nhận được H2O, N2 và 6,72 lít CO2. Hóa học Y là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no solo chức bậc 2 mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 cùng H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Hỗn hợp khí E có một amin bậc III no, 1-1 chức, mạch hở và hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp E yêu cầu dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được các thành phần hỗn hợp F bao gồm CO2, H2O với N2. Dẫn toàn thể F qua bình đựng hỗn hợp KOH đặc, dư đến phản ứng trọn vẹn thấy trọng lượng bình bazơ nặng thêm 20,8 gam. Số cặp công thức cấu trúc ankin X, Y thỏa mãn là


Hỗn thích hợp X cất etylamin và trimetylamin. Tất cả hổn hợp Y cất 2 hiđrocacbon mạch hở bao gồm số liên kết pi nhở hơn 3. Trộn X với Y theo tỉ trọng mol nX : nY = 1:5 thu được các thành phần hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam tất cả hổn hợp Z đề xuất dùng đầy đủ 7,0 lít khí oxi (đktc), thành phầm cháy gồm CO2, H2O với N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy cân nặng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm trọng lượng của etylamin vào X sát nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Cho 1,22 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) tác dụng vừa đủ với 400 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được dung dịch Y. Khía cạnh khác, lúc đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol tất cả hổn hợp X thu được tất cả hổn hợp khí cùng hơi. Dẫn cục bộ hỗn đúng theo khí với hơi đó vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, rét thì thu được m gam kết tủa với thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Quý giá của m là


Hỗn hòa hợp E chứa axetilen, propin cùng một amin no, đối kháng chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 5,46 gam các thành phần hỗn hợp E buộc phải dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp F có CO2, H2O với khí N2, trong đó tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


X là 1 trong amin no, đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn X, nhận được CO2 cùng H2O tất cả tỉ lệ mol CO2 : H2O bởi 8 : 11. Hiểu được khi mang đến X tác dụng với hỗn hợp HCl chế tạo ra muối tất cả công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn nhu cầu điều kiện trên là:


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.