Hỗn Hợp X Gồm Na Và Al

     

Hỗn phù hợp X tất cả Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Trường hợp cũng cho m gam X vào hỗn hợp NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần xác suất theo trọng lượng của mãng cầu trong X là


2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

$ = > sum n_H_2 = 0,5 extx + 1,5 extx = a, = > x = 0,5 exta$ (1)

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x mol → 0,5x mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 y mol → 1,5y mol

$ = > sum n_H_2 = 0,5x + 1,5y = 1,75 exta$ (2)


Gọi số mol của Na cùng Al trong hỗn hợp X theo lần lượt là x cùng y mol

Vì tỉ lệ thành phần thể tích cũng là tỉ lệ số mol => coi như phân tách 1 chiếm được a mol khí và thí nghiệm 2 nhận được 1,75a mol

Cho tất cả hổn hợp X vào nước, Na làm phản ứng hết chế tạo ra NaOH với Al làm phản ứng cùng với NaOH cùng còn dư => tính số mol theo NaOH

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

$ = > sum n_H_2 = 0,5 extx + 1,5 extx = a, = > x = 0,5 exta$ (1)

Cho tất cả hổn hợp X chức năng với dung dịch NaOH dư => Na phản nghịch ứng hết với H2O và Al làm phản ứng không còn với NaOH

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x mol → 0,5x mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 y mol → 1,5y mol

$ = > sum n_H_2 = 0,5x + 1,5y = 1,75 exta$ (2)

Thay (1) vào (2) => $y = frac1,75 exta - 0,5.0,5 exta1,5 = a$

$ = > \% m_Na = frac0,5 exta.230,5 exta.23 + 27a.100\% = 29,87\% $

 


Đáp án nên chọn là: c


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm na và al


Bài tập có liên quan


Bài tập nhôm cùng hợp chất của nhôm chức năng với dung dịch kiềm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tung 2,7 gam Al vào dung dịch NaOH dư thu được V lít khí bay ra sống đktc. Quý giá của V là


Hoà tan hỗn hợp A có 13,7 gam tía và 5,4 gam Al vào một lượng nước tất cả dư thì thể tích khí bay ra ở đk tiêu chuẩn là


Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3với dung dịch chứa b mol NaOH. Để chiếm được kết tủa thì cần phải có tỉ lệ


Cho 5,4 gam bột nhôm vào 200 ml dung dịch NaOH, sau bội nghịch ứng thấy trọng lượng dung dịch tăng 3,6 gam. Nồng độ mol/lít của hỗn hợp NaOH là


Để hòa tan trọn vẹn m gam Al nên dùng 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Quý giá của m là


Hòa tung a gam tất cả hổn hợp Mg cùng Al bởi dung dịch HCl chiếm được 17,92 lít H2 (đktc). Cũng hỗn hợp trên hòa tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư chiếm được 13,44 lít H2 (đktc). Cực hiếm của a là


Cho lếu láo hợp có Na cùng Al bao gồm tỉ lệ số mol tương ứng là 1 trong những : 2 vào nước dư. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) với m gam hóa học rắn không tan. Quý giá của m là


Hỗn thích hợp X bao gồm K với Al. đến 12 gam tất cả hổn hợp X vào trong 1 lượng dư nước thì thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc) với còn lại một trong những phần chất rắn chưa tan. Nếu cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch KOH dư thì thu được từng nào lít khí H2 (đktc)?


Hỗn vừa lòng X gồm Na cùng Al. Mang lại m gam X vào trong 1 lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng mang lại m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của na trong X là


Cho 100mL dung dịch NaOH 1M vào 200mL hỗn hợp AlCl3 2M nhấp lên xuống đều cho tới khi kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Nhỏ hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,7 mol AlCl3 nhận được 39 gam kết tủa.Dung dịch sau bội phản ứng tất cả hai muối trong đó có một muối clorua. Thể tích hỗn hợp NaOH đã dùng là


Cho V lít hỗn hợp KOH 2M vào 150mL dung dịch AlCl3 1M nhấp lên xuống đều cho đến khi phản bội ứng xong thu được 3,9 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Cho 8,05 (g) mãng cầu vào 200ml hỗn hợp AlCl3 0,5M. Sau phản nghịch ứng thu được chất kết tủa, nung kết tủa đến trọng lượng không thay đổi được m gam hóa học rắn A. Quý giá của m là


Cho một chủng loại Na vào 100ml dung dịch AlCl3 1M nhận được V lit khí (đktc) với một kết tủa A. Nung A đến cân nặng không thay đổi thu được 2,55 gam hóa học rắn. Giá trị của V là


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp tất cả AlCl3 và Al2(SO4)3 vào nước chiếm được 200 gam hỗn hợp X, chia dung dịch X thành 2 phần:

-Phần 1 đem công dụng với hỗn hợp BaCl2 dư chiếm được 13,98 gam kết tủa trắng.

-Phần 2 đem chức năng với 476 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, sau thời điểm phản ứng xong thu được 69,024 gam kết tủa.

Xem thêm: Ai Là Người Đã Tham Gia Tâm Tâm Xã ", Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Biết khối lượng phần 2 vội n lần trọng lượng phần 1 (n: nguyên) và lượng chất tan trong phần 2 nhiều hơn trong phần một là 32,535 gam. Tính độ đậm đặc % các chất tan có trong hỗn hợp X


Tiến hành nhị thí nghiệm:

-Thí nghiệm 1: mang đến 650 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 400 ml hỗn hợp AlCl3 aM chiếm được 3b gam kết tủa.

-Thí nghiệm 2: mang lại 700 ml dung dịch NaOH 2M vào 400 ml hỗn hợp AlCl3 aM chiếm được 2b gam kết tủa.

Xem thêm: Nhà Nước Có Các Đặc Trưng Cơ Bản Nào, Chức Năng Cơ Bản Của Nhà Nước Là Gì

Giá trị của a, b là:


Cho 200 ml hỗn hợp NaOH 2M công dụng hoàn toàn cùng với 200 ml dung dịch AlCl3 aM. Sau phản ứng thu được 7,8 gam kết tủa nhôm hiđroxit. Giá trị của a là:


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.