HỖN HỢP X GỒM ANCOL METYLIC

     

Câu 9971: Hỗn đúng theo X tất cả ancol metylic, ancol etylic với glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 18 gam H2O. Khía cạnh khác, 80 gam X tổ hợp được buổi tối đa 29,4 gam Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của ancol etylic trong X là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm ancol metylic

23%

B.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập 2 Trang 60 Lý 11 (Bai, Câu C2 Trang 60 Sgk Vật Lí 11 Nâng Cao

16%

C.

Xem thêm: Giải Toán 7 Định Lý Pitago, Giải Toán 7 Bài 7: Định Lí Pi

8%

D. 46%


Giải chi tiết:

*

=>

*

=>

*

=> %

*
=
*
.100% = 23%

=> Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát