Hỗn Hợp X Gồm Al Và Fe2O3

  -  
*



Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm al và fe2o3

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ đồng hồ Anh 12 đồ gia dụng lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12


Xem thêm: Giải Toán Hình 12 Bài 1 Trang 68 Sgk Hình Học, Bài 1 Trang 68 Sgk Hình Học 12

Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ đồng hồ Anh 11 đồ vật lí 11

Câu hỏi tất cả hổn hợp X tất cả Al và Fe2O3. Mang 85,6 gam X mang nung lạnh để triển khai phản ứng nhiệt nhôm, sau một thời hạn thu được m gam chất rắn Y. Phân tách Y làm 2 phần bởi nhau:

Phần 1: hòa hợp trong hỗn hợp NaOH dư thấy thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và còn sót lại m1 gam chất không tan.

Phần 2: hòa tan hết trong hỗn hợp HCl thấy thoát ra 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm cân nặng Fe vào Y là?

A 18%B 39,25%C 19,6%D 40%

Phương pháp giải:

Phản ứng xảy ra không trả toàn, ta có sơ đồ vật sau:

Al + Fe2O3 → hóa học rắn Y chứa Al2O3, Fe, Al dư, Fe2O3 dư

- Phần 1: từ bỏ số mol H2 suy ra số mol Al

- Phần 2: Số mol H2 bởi vì Al tạo ra ở phần 1 cùng phần 2 bằng nhau.

Từ số mol H2 suy ra số mol Fe, từ đó tính được %mFe




Xem thêm: Game Bữa Tiệc Của Nàng Công Chúa 8, Game Bữa Tiệc Công Chúa

Lời giải bỏ ra tiết:

Sơ đồ dùng phản ứng:

Al + Fe2O3 → chất rắn Y đựng Al2O3, Fe, Al dư, Fe2O3 dư

- Phần 1: Y + NaOH dư → 0,15 mol H2

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Suy ra nAl = 2/3.nH2 = 2/3.0,15 = 0,1 mol

- Phần 2: Y + HCl → 0,45 mol H2

Al + 3HCl→ AlCl3+ 3/2 H2 (1)

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2 (2)

Có nH2 PT 1 = 3/2.nAl = 0,15 mol→ nH2 PT 2 = 0,3 mol → nFe = 0,3 mol

Suy ra cân nặng Fe trong tất cả hổn hợp Y là nFe = 2.0,3 = 0,6 mol

→ %mFe = 0,6.56.100%/85,6 = 39,25%

Đáp án B


Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép xechieuve.com.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.