HỖN HỢP X GỒM 2 AMINO AXIT NO

  -  

Có 4 ống nghiệm được đánh số theo trang bị tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống nghiệm cất một trong các dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3. Biết rằng:

- dung dịch trong ống thử 2 cùng 3 công dụng được cùng nhau sinh ra hóa học khí;

- dung dịch trong ống nghiệm 2 với 4 không phản ứng được với nhau.

Dung dịch trong những ống nghiệm 1, 2, 3, 4 thứu tự là:
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 amino axit no

Có bố dd: amoni hidrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và cha chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ sử dụng một dung dịch thử tốt nhất 1à dd HCl thì nhận biết được tối đa từng nào ống nghiệm?


Đốt cháy hòan tòan nhân tiện tích khí vạn vật thiên nhiên gồm metan,etan,propan bởi oxi bầu không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% cố tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) với 9,9 gam nước. Cố kỉnh tích bầu không khí (ở đktc) bé dại nhất cần dùng làm đốt cháy trả tòan lượng khí vạn vật thiên nhiên trên 1à (Cho H=1; C=12; O=16)


Điện phân tất cả màng ngăn 500 ml dd cất hh gồmCuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trở, công suất điện phân 100%) với cường độ chiếc điện 5A vào 3860 giây. Dd chiếm được sau năng lượng điện phân có chức năng hoà tung m gam Al. Giá chỉ trị lớn nhất của m 1à


Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hh gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ thành phần số mol tương ứng là 1:2) vào một trong những lượng nước (dư), chiếm được dd X. Cho dd AgNO3 (dư) vào dd X, sau khi pư xảy ra trọn vẹn sinh ra m gam hóa học rắn. Quý giá của m là


Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozo). Số hóa học trong hàng tham gia được pư tráng gương là


Cho hh bao gồm Fe và Zn vào dd AgNO3 mang đến khi những pư xẩy ra hoàn toàn, chiếm được dd X gồm hai muối bột và hóa học rắn Y tất cả hai kim loại. Nhị muối vào X là


Nung một hh rắn gồm a mol FeCO3 với b mol FeS2 trong bình kín đáo chứa bầu không khí (dư). Sau khoản thời gian các pư xẩy ra hoàn toàn, gửi bình về nhiệt độ ban đầu, thu được hóa học rắn độc nhất vô nhị 1à Fe2O3 với hh khí. Biết áp suất khí vào bình trước và sau pư bởi nhau, mối 1iên hệ thân a với b 1à (biết sau những pứ,1ưu huỳnh ở tầm mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn 1à không đáng kể)
Xem thêm: Surprising Patterns In The Square Numbers (1, 4, 9, 16…), 25,36,49,64,81

Hỗn phù hợp X tất cả hai andehit solo chức Y cùng Z (biết phân tử khối của Y bé dại hơn của Z). Cho 1,89

gam X tính năng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau thời điểm các phản ứng kết thúc, nhận được 18,36 gam Ag cùng dung dịch E. Cho toàn thể E tính năng với hỗn hợp HCl (dư), chiếm được 0,784 lít CO­ (đktc). Tên của Z là


Cho m gam hh X gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng đủ dd HCl 2M, nhận được dd Y gồm tỉ lệ số mol Fe2+ cùng Fe3+ 1à 1: 2. Phân chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một nhận được m1 gam muối hạt khan. Sục khí Clo (dư) vào phần hai, cô cạn dd sau pư thu được mét vuông gam muối bột khan. Biết mét vuông – m1 = 0, 71. Thể tích dd HCl đã cần sử dụng là


Hoà tan hoàn toàn hh X có Fe với Mg bởi một số lượng vừa dùng dd HCl 20%, thu đươc dd Y. Nồng độ của FeCl2 vào dd Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 vào dd Y là


Hoà tan trọn vẹn 8,94 gam hh bao gồm Na, K và ba vào nước, thu đươc dd X với 2,688 lít khí H2 (đktc). Dd Y có HCl cùng H2SO4, tỉ 1ệ mol tương xứng 1à 4: 1. Trung hòa dd X bởi vì dd Y, tổng cân nặng các muối bột được tạo nên 1à


Cho m gam hh bột X gồm ba sắt kẽm kim loại Zn, Cr, Sn gồm số mol bằng nhau t/d không còn với lượng dư dd HCl loãng, lạnh thu được dd Y với khí H2. Cô cạn dd Y chiếm được 8,98 gam muối khan. Nếu mang lại m gam hh X t/d hoàn toàn với O2 (dư) để sản xuất hh 3 oxit thì thể tích khí O2 (đktc) pư là


Chất hữu cơ X mạch hở tất cả dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các gốc hiđrocacbon), phần trăm khối

lượng nitơ trong X là 15,73%. Mang lại m gam X làm phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn thể lượng ancol hình thành cho tính năng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn cục Y công dụng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Quý hiếm của m là
Xem thêm: Top 8 Bài Văn Thuyết Minh Về Chiếc Đồng Hồ, Thuyết Minh Đồng Hồ Báo Thức (4 Mẫu)

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam