Hỗn Hợp X Gồm 1 Ankan Và 1 Anken

     

Hỗn vừa lòng X gồm một ankan và 1 anken. Tỉ khối của X so với H2 là 11,25. Đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít X nhận được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo sinh hoạt đktc). Bí quyết của ankan và anken lần lượt là


Bước 1: xác định ankan vào X

- Tính số nguyên tử C mức độ vừa phải của X => ankan là CH4

Bước 2: Tính số mol của ankan, anken, số nguyên tử C của anken

- Đặt (left{ eginarray*20lCH_4:a^mol\C_nH_2n:b^molendarray ight.)

- Lập hệ 3 phương trình 3 ẩn a, b, n dựa vào:

nX = a + b ; nCO2 = a + nb ; mX = 16a + 14nb

Giải hệ tìm được a, b, n.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 1 ankan và 1 anken

Bước 3: xác định ankan, anken


Bước 1: xác định ankan vào X

(n_X = dfrac4,4822,4 = 0,2left( mol ight))

(n_CO_2 = dfrac6,7222,4 = 0,3left( mol ight))

(ar C = dfracn_CO_2n_X = dfrac0,30,2 = 1,5) → Ankan buộc phải là CH4.

Bước 2: Tính số mol của ankan, anken, số nguyên tử C của anken

Đặt (left{ eginarray*20lCH_4:a^mol\C_nH_2n:b^molendarray ight. o left{ eginarray*20ln_X = a + b = 0,2&left( 1 ight)\n_CO_2 = a + nb = 0,3&left( 2 ight)\ar M_X = dfrac16 ma + 14nb0,2 = 11,25.2 = 22,5&left( 3 ight)endarray ight.)

Giải hệ (1) (2) và (3) → a = 0,15; b = 0,05 và nb = 0,15 → n = 3.

Xem thêm: Top 19 Kf Là Loại Liên Kết Trong Phân Tử Kf Là Liên Kết :, Phân Tử Kf Có Kiểu Liên Kết :

Bước 3: xác định ankan, anken

Vậy các thành phần hỗn hợp chứa CH4 và C3H6.


Đáp án yêu cầu chọn là: d


...

Xem thêm: Bộ Đề Cương Địa Lý 8 Giữa Học Kì 1 Có Đáp Án Môn: Địa Lí 8, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Địa Lý Lớp 8 Năm 2021


Bài tập tất cả liên quan


Bài tập phản ứng thoái hóa anken Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho các phản ứng sau:

(1) CH4 + O2 $xrightarrowxt,t^o$ CH2O + H2O

(2) 2C4H10 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 4C2H4O2 + 2H2O

(3) 2C2H6 + 12O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3C + 9CO2 + 6H2O

(4) C3H8 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3CO2 + 4H2O

Số phản nghịch ứng thuộc một số loại phản ứng thoái hóa không trọn vẹn là


Cho phản ứng: C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H6O2 + MnO2 + KOH. Tổng hệ số cân đối của phản ứng (khi về tối giản) là


Cho những chất sau: pentan; hex-1-en, etilen, metan, propen, isobutan. Số những chất làm mất màu hỗn hợp KMnO4 sinh hoạt ngay điều kiện thường là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp có 0,1 mol C2H4 cùng 0,2 mol C3H6 nhận được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau chiếm được CO2 với H2O có cân nặng hơn hèn nhau 6,76 gam. Bí quyết của 2 anken là


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả CH4, C3H6, C4H8 thu được 4,4 gam CO2 với 2,52 gam H2O. Phần trăm khối lượng CH4 trong tất cả hổn hợp X là


Đốt cháy trọn vẹn a gam hỗn hợp A bao gồm eten, propen, but-2-en phải dùng đầy đủ b lít khí oxi (ở đktc) chiếm được 2,4 mol CO2. Cực hiếm của b là


Một hỗn hợp X có 2 hiđrocacbon liên tục nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít các thành phần hỗn hợp X chiếm được 57,2 gam CO2 và 23,4 gam H2O. Phương pháp phân tử và khối lượng tương ứng của 2 hiđrocacbon là


Hỗn vừa lòng X có metan cùng 2 anken là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,44 mol tất cả hổn hợp X thu được 67,76 gam CO2 và 28,44 gam H2O. Bí quyết của 2 anken là


Hỗn thích hợp X bao gồm một ankan và 1 anken hầu hết ở ánh nắng mặt trời thường. Đốt cháy trọn vẹn 0,3 mol hỗn hợp X thì chiếm được 0,6 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Cách làm của anken và ankan là


Hỗn hòa hợp X bao gồm một ankan cùng 1 anken. Tỉ khối của X so với H2 là 11,25. Đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít X nhận được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc). Công thức của ankan với anken thứu tự là


Hỗn thích hợp hiđrocacbon X với O2 gồm tỉ lệ mol tương ứng là một : 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được tất cả hổn hợp khí Y. Mang đến Y qua H2SO4 quánh thu được tất cả hổn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H2 là 19. X là


Đốt cháy hoàn toàn 20 ml các thành phần hỗn hợp X có C3H6, CH4, co (thể tích teo gấp 2 lần thể tích CH4) thu được 24 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điền kiện). Tỉ khối của X so với H2 là


Hỗn vừa lòng X tất cả 2 anken sau đó nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít các thành phần hỗn hợp X tiếp nối cho toàn thể sản phẩm cháy vào 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,125M, thu được 15 gam kết tủa. Bí quyết của 2 anken là


Hỗn đúng theo X gồm 2 anken tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng. Trộn nhân tiện tích các thành phần hỗn hợp X với một lượng đủ khí oxi sẽ được một hỗn hợp Y rồi đen đốt cháy trọn vẹn thì thu được thành phầm khí và hơi Z. Tỉ khối của Y so với Z là 744 : 713. Những thể tích khí đo sống cùng đk nhiệt độ, áp suất. Phương pháp phân tử của 2 anken là


Cho 0,448 lít (đktc) một anken sinh hoạt thể khí vào một bình bí mật dung tích 11,2 lít cất sẵn 11,52 gam không gian (M = 28,8). Đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp trong bình, sau phản bội ứng duy trì bình ở ánh nắng mặt trời 136oC, áp suất bình đo được là 1,26 atm. Biết rằng sau phản bội ứng cháy còn dư oxi. Bí quyết của anken là


Có 2,24 lít tất cả hổn hợp A bao gồm 2 anken tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng và hiđro. Đốt cháy không còn A nên 6,944 lít khí oxi. Sản phẩm cháy mang đến qua bình đựng P2O5 thấy trọng lượng bình tăng 3,96 gam. Hóa học khí được đo ở đk tiêu chuẩn. Công thức cấu tạo 2 anken với % thể tích của hiđro trong các thành phần hỗn hợp A là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.