HỖN HỢP KHÍ X GỒM ETILEN VÀ PROPIN

     

Câu 445240: Hỗn vừa lòng khí X bao gồm etilen và propin. Cho a mol X tính năng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 17,64 gam kết tủa. Khía cạnh khác, a mol X bội phản ứng về tối đa cùng với 0,44 mol H2. Giá trị của a là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm etilen và propin

0,32.

B. 0,46.

C. 0,22.

D.

Xem thêm: Tính Chất Trọng Tâm Trong Tam Giác, Trọng Tâm Là Gì

0,34.


- Khi chức năng với AgNO3/NH3 thì chỉ gồm propin bội phản ứng:

C3H4 (xrightarrowAgNO_3/NH_3) C3H3Ag ↓

→ nC3H4 = nC3H3Ag

- Khi tác dụng tối đa với H2 thì:

C2H4 + H2 (xrightarrowNi,t^o) C2H6

C3H4 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) C3H8

→ nH2 = nC2H4 + 2nC3H4 → nC2H4

Từ đó xác định được cực hiếm của a.


Giải chi tiết:

- Khi tác dụng với AgNO3/NH3 thì chỉ gồm propin bội nghịch ứng:

C3H4 (xrightarrowAgNO_3/NH_3) C3H3Ag ↓

→ nC3H4 = nC3H3Ag = 17,64/147 = 0,12 mol.

- Khi công dụng tối đa với H2 thì:

C2H4 + H2 (xrightarrowNi,t^o) C2H6

C3H4 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) C3H8

→ nH2 = nC2H4 + 2nC3H4 → 0,44 = nC2H4 + 2.0,12 → nC2H4 = 0,2 mol.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 10 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

Vậy a = nC2H4 + nC3H4 = 0,2 + 0,12 = 0,32 mol.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát