HỌC TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 1

     
No. Word Pronunciation Type Meaning
$index + 1 x.Word x.Pronunciation x.Wordtypes x.meaning

II. GRAMMAR:

A. The present simple ( Thì lúc này Đơn)

1. Định nghĩa thì bây giờ đơn

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một trong thì miêu tả một hành vi chung chung, bao quát lặp đi tái diễn nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động ra mắt trong thời hạn hiện tại.

Bạn đang xem: Học tiếng anh lớp 6 unit 1

2. Cách thực hiện thì hiện tại đơn

Cách sử dụng thì lúc này đơn

Diễn đạt một thói quen hoặc hành vi lặp đi lặp lại trong hiện tại tại

Chân lý, sự thật hiển nhiên

Sự việc xẩy ra trong tương lai. Biện pháp này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, lịch trình hoặc kế hoạch đã được cố định và thắt chặt theo thời gian biểu.

Sử dụng vào câu đk loại 1.

Sử dụng trong một số trong những cấu trúc khác

3. Phương pháp thì lúc này đơn

*

4. Vết hiệu nhận thấy thì bây giờ đơn

+ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).

+ Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)

+ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần / nhị lần/ bố lần/ tứ lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

B. The present continuous (Thì hiện tại tiếp diễn)

1. Công thức :

Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O

Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O

Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?

2. Vệt hiệu nhận biết thì bây giờ tiếp diễn:

Thì hiện nay tại tiếp diễn trong câu thường sẽ có những nhiều từ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.…

3.Cách dùng:

+ diễn tả hành cồn đang diễn ra và kéo dãn dài trong hiện tại tại. 

EX: She is going lớn school at the moment.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 2 Cánh Diều Lớp 2 Môn Toán Tập 1 Bản Mẫu

+ dùng làm đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. 

Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.

+ dùng để biểu đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo planer đã định trước 

Ex: I am flying to Moscow tomorrow.

+ mô tả sự không sử dụng rộng rãi hoặc phàn nàn về việc nào đó khi vào câu bao gồm “always”.

Xem thêm: Soạn Văn Thao Tác Lập Luận So Sánh Lớp 11, Soạn Bài Thao Tác Lập Luận So Sánh (Trang 79)

Ex: She is always coming late.

Note : Không cần sử dụng thì hiện tại tiếp tục với những động từ bỏ chỉ tri giác, nhận thức như : to be, see, hear,feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like , want , glance, think, smell, love, hate…