HÒA TAN 9.14 GAM HỢP KIM CU MG AL

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Hòa chảy 9,14 gam kim loại tổng hợp Cu, Mg, Al bằng một số lượng vừa dùng dung dịch HCl nhận được 7,84 lít khí X (đktc) cùng 2,54 gam hóa học rắn Y cùng dung dịch Z. Lọc quăng quật chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z nhận được lượng muối khan, m (g) muối khan. Tính % về trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp và m.

Bạn đang xem: Hòa tan 9.14 gam hợp kim cu mg al


*

Vì Cu không phản ứng với HCl=> mCu = 2,54 (g)=> mMg cùng Al = 9,14 - 2,54 = 6,6 (g)nH2 = (dfrac7,8422,4)= 0,35 (mol)Gọi x và lần lượt là số mol của Mg cùng AlMg + 2HCl ----> MgCl2 + H2x x x (mol)2Al + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2y y (dfrac32)y (mol)Theo đề ra, ta có:24x + 27y = 6,6x + (dfrac32)y = 0,35=> x = 0,05y = 0,2=> mMg = 0,05.24 = 1,2 (g)=> mAl = 0,2.27 = 5,4 (g)=...

Vì Cu ko phản ứng với HCl

=> mCu = 2,54 (g)

=> mMg với Al = 9,14 - 2,54 = 6,6 (g)

nH2 = (dfrac7,8422,4)= 0,35 (mol)

Gọi x và lần lượt là số mol của Mg với Al

Mg + 2HCl ----> MgCl2 + H2

x x x (mol)

2Al + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2

y y (dfrac32)y (mol)

Theo đề ra, ta có:

24x + 27y = 6,6

x + (dfrac32)y = 0,35

=> x = 0,05

y = 0,2

=> mMg = 0,05.24 = 1,2 (g)

=> mAl = 0,2.27 = 5,4 (g)

=> %Cu = (dfrac2,54.100\%9,14)= 28%

=> %Mg = (dfrac1,2.100\%9,14)= 13%

=> %Al = 100 - 28 - 13 = 59%

mMgCl2 = 0,05.95 = 4,75 (g)

mAlCl3 = 0,2.133,5 = 26,7 (g)

=> m = 4,75 + 26,7 = 31,45 (g)


Đúng 0
Bình luận (1)
Các thắc mắc tương tự
*

đốt 6.45 gam hỗn hợp x bao gồm mg với al vào bình chứa 3.36 lít hôn phù hợp O2 với Cl2 thu được hóa học rắn Y. Để hòa tan hoàn toàn Y tín đồ ta nên vừa đủ 450 ml HCl 1M sau làm phản ứng nhận được 2.8l H2 với dung dịch Z. Tính trọng lượng Mg trong hỗn hợp ban đầu


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa họcChương 4. Làm phản ứng lão hóa - khử
0
0
*

Hòa tung 11,6g tất cả hổn hợp A bao gồm Fe và Cu bởi 87,5g dung dịc HNO3 50,4%, sau thời điểm kim các loại tan không còn thu được dung dịch X và tất cả hổn hợp khí B. Thêm 500 ml hỗn hợp KOH 1M vào dung dịch X nhận được kết tủa Y và dung dịch Z. Nung Y đến khối lượng không thay đổi thu được 16g hóa học rắn. Cô cạn hỗn hợp Z thu được hóa học rắn T. Nung Tđến trọng lượng không đổi thu được 41,05 g hóa học rắn.a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong Ab. Tính C% các chất trong hỗn hợp X
Đọc tiếp

Hòa tung 11,6g tất cả hổn hợp A có Fe cùng Cu bởi 87,5g dung dịc HNO3 50,4%, sau khi kim một số loại tan hết thu được hỗn hợp X và tất cả hổn hợp khí B. Thêm 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X chiếm được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Nung Y đến cân nặng không đổi thu được 16g hóa học rắn. Cô cạn dung dịch Z thu được chất rắn T. Nung Tđến khối lượng không thay đổi thu được 41,05 g hóa học rắn.

a. Tính % khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong A

b. Tính C% những chất trong hỗn hợp X


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Hóa họcChương 4. Làm phản ứng oxy hóa - khử
0
0

Cho sắt kẽm kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư chiếm được 2,24 lít H2. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được 12,7 gam muối hạt khan. Cho cục bộ lượng muối khan kia vào dung dịch AgNO3, nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là 

A.30,69 B.35,55 C.39,5 D.28,7


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10Hóa họcChương 4. Bội nghịch ứng oxy hóa - khử
1
0

Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam láo lếu hợp bao gồm Fe và Cu trong hỗn hợp HNO3, thu được hỗn hợp X cùng 4,48 lút khí NO. Cho 3,96 gam kim loại Mg vào X đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 224ml khí NO với m gam hóa học rắn không tan. Biết NO là sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5. Gía trị cảu m là 

A. 6,4 B.12,8 C.9,6 D.4,8


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Hóa họcChương 4. Phản ứng oxy hóa - khử
2
0

Cho 2,7g hỗn hợp bột X bao gồm Fe cùng Zn công dụng với hỗn hợp CuSO4 thu được dung dịch Y và 2,84 g hóa học rắn Z. Hòa tan trọn vẹn Z bởi H2SO4 loãng dư chiếm được một muối nhất . Thành phần % về khối lượng của sắt trong X là :


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Hóa họcChương 4. Phản nghịch ứng oxy hóa - khử
2
0

Cho m gam tất cả hổn hợp X gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một số lượng vừa dùng dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ với Fe3+ là 1 trong những : 2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một nhận được m1 gam muối bột khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được m2 gam muối hạt khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa họcChương 4. Bội phản ứng lão hóa - khử
1
0
Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp Zn, Mg bởi dung dịch H2SO4đặcthu được 1,12 lít SO2(ởđktc), 1,6 gam S (là những thành phầm khửduy nhất) cùng dung dịch X. Khối lượng muối khan trong dung dịch X làA. 28,1 g.B. 18,1 g.C. 30,4 g. D. 24,8 g.
Đọc tiếp

Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp Zn, Mg bởi dung dịch H2SO4đặcthu được 1,12 lít SO2(ởđktc), 1,6 gam S (là những thành phầm khửduy nhất) và dung dịch X. Khối lượng muối khan trong hỗn hợp X làA. 28,1 g.B. 18,1 g.C. 30,4 g. D. 24,8 g.

Xem thêm: Kẻ Rước Quân Thanh Về Giày Xéo Đất Nước Là ? Kẻ “Rước Quân Thanh Về Giày Xéo Đất Nước” Là


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa họcChương 4. Phản nghịch ứng lão hóa - khử
1
0
Câu 1. Nung 2,23 gam các thành phần hỗn hợp X gồm những kim nhiều loại Fe, Al, Zn, Mg vào oxi, sau một thời hạn thu được 2,71 gam các thành phần hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Tính số mol HNO3 đang phản ứng?Câu 2. Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy buộc phải vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), chiếm được a gam kim loại M. Tổng hợp hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Xác định công thức của oxit...
Đọc tiếp

Câu 1. Nung 2,23 gam tất cả hổn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam các thành phần hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), nhận được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Tính số mol HNO3 sẽ phản ứng?

Câu 2. Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy đề xuất vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), nhận được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Xác định công thức của oxit MxOy?

Câu 3.

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Kiểu Khí Hậu Gió Mùa Và Các Kiểu Khí Hậu Lục Địa Ở Châu Á

Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam các thành phần hỗn hợp bột X tất cả FexOy cùng Cu bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư). Sau bội phản ứng nhận được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) với dung dịch cất 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Tính phần trăm cân nặng của Cu trong X?

Câu 4. đến 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch bao gồm HNO3 0,6 M cùng H2SO4 0,5 M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn ( thành phầm khử nhất là NO). Cô cạn cẩn trọng toàn cỗ dung dịch sau phản bội ứng thì cân nặng muối khan chiếm được sau phản bội ứng là?