Hóa 11 bài 1 sự điện li lý thuyết

     

I. HIỆN TƯỢNG ĐIỆN LI

1. Thí nghiệm

Chuẩn bị tía cốc: cốc 1 đựng nước cất, ly 2 đựng hỗn hợp saccarozơ C12H22O11(nước đường), ly 3 đựng hỗn hợp natri cloruaNaCl (nước muối) rồi đính vào bộ phương pháp như hình bên dưới đây.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 1 sự điện li lý thuyết

Ta thấy, khi nối các đầu dây dẫn điện với cùng 1 nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở cốc đựng hỗn hợp NaCl bật sáng. Vậy phải dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cho vào dung dịch saccarozơ thì ko dẫn điện.

Xem thêm: Giải Bài 44 Trang 92 Toán 8 Tập 1, Cho Hình Bình Hành Abcd, Bài 44 Trang 92 Sgk Toán 8 Tập 1

Nếu làm những thí nghiệm tương tự, bạn ta thấy các dung dịch axit, bazơ vàmuối các dẫn điện.

Xem thêm: Bộ Xử Lý Trung Tâm Gồm Các Bộ Phận Chính Nào ? A Bộ Xử Lí Trung Tâm Gồm Các Bộ Phận Chính Nào

2.Nguyên nhân tính dẫn năng lượng điện của dung dịch axit, bazơ trong muối và nước

Theo A-rê-ni-ut, tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ cùng muối là vì trong dung dịch của bọn chúng có các tiểu phân có điện tích hoạt động tự bởi được call là những ion.Các axit, bazơ và muối khi hòa hợp trong nước phân li ra các ion, đề xuất dung dịch của bọn chúng dẫn điện.

kimsa88
cf68