Hno2 là chất điện li mạnh hay yếu

     

Trong lịch trình hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Vì vậy, không chỉ nắm vững lí thuyết mà những em nên nắm được cả phần bài tập chương 1. Sau đây Kiến guru cung ứng cho những em Các dạng bài bác tập hóa 11 chương 1 chi tiết và khá đầy đủ nhất.You watching: Hno2 là hóa học điện li to gan lớn mật hay yếu

I. Bài tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ đều chất rã trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được gọi là mọi chất năng lượng điện li. Axit, bazơ với muối là các chất năng lượng điện li.You watching: Hclo là hóa học điện li bạo dạn hay yếu

+ hóa học điện li mạnh mẽ là hóa học khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đông đảo phân li ra ion, gồm:

các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Phần lớn các muối. Phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh thực hiện mũi tên một chiều (→).Bạn vẫn xem: Hno2 là chất điện li dũng mạnh hay yếu

+ chất điện li yếu hèn là hóa học khi tung trong nước chỉ có một vài phân tử hoà tung phân li thành ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của hóa học điện li yếu áp dụng mũi tên 2d ().

Bạn đang xem: Hno2 là chất điện li mạnh hay yếu

- các chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: phụ thuộc vào định cơ chế bảo toàn điện tích: Tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit khiến cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ khiến cho quỳ tím hoá xanh. Riêng biệt với muối, còn tuỳ vào kết cấu mà cho những muôi trường khác nhau.

Ta gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bươi axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc nỗ lực thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài xích tập hóa 11: Tính mật độ ion vào dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: Xác định muối hạt từ các ion mang đến sẵn vào dung dịch

Dạng 3: xác định muối từ các ion mang lại sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ chứa một nhiều loại cation với một nhiều loại anion. Những loại ion vào 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo ra 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào chế tạo ra ít muối bột tan độc nhất thì xét trước.

Xét từ bỏ cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- bắt đầu tạo muối tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ tạo thành kết tủa với CO32- cùng SO42- buộc phải muối tan vẫn là BaCl2.

Mg2+ sinh sản kết tủa cùng với CO32- buộc phải muối tan vẫn là MgSO4, còn lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài bác tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định chế độ bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Áp dụng định phương tiện bảo toàn điện tích ta được:

Từ (1) cùng (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.See more: tin tức Thành Viên team Hktm The Five Đầy Đủ duy nhất 2018, Thanh Vien Nhom Hktm

V. Các dạng bài bác tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài bác tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: trường hợp = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.See more: xem Phim ba Ơi bản thân Đi Đâu Thế đài loan trung quốc Season 4, tía Ơi, mình Đi Đâu Thế

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

Xem thêm: Hãy Trình Bày Và Giải Thích Sự Phân Bố Dân Cư Châu Á ? Giải Thích Vì Sao

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

Xem thêm: Trường Thpt Quang Trung Đống Đa Hà Nội, Trường Thpt Quang Trung Đống Đa

b) pH bớt 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.See more: biện pháp Thêm bài xích Hát Vào Fb - biện pháp Phát Nhạc trên Trang cá nhân Facebook

Cần bớt thể tích H2O bởi 9/10 V để thu được dung dịch bao gồm pH = 2.

c) pH tăng 1 => sút 10 => V tăng 10 lần.See more: Ds Trúng tuyển Vào 10 siêng Lê Hồng Phong phái mạnh Định 2021, Trường thpt Chuyên Lê Hồng Phong