Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng

  -  
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

*

+ hình vuông vắn cũng là hình bình hành cần nhận O là giao điểm của hai đường chéo là trọng điểm đối xứng.

Bạn đang xem: Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng

+ hình vuông cũng là hình thoi đề nghị nhận nhì đường chéo cánh AC với BD là những trục đối xứng.

+ hình vuông cũng là hình thang cân yêu cầu nhận mặt đường thẳng nối trung điểm những cặp cạnh đối diện là trục đối xứng.

Vậy hình vuông có 1 tâm đối xứng và 4 trục đối xứng như trên.


-- trung khu đối xứng: giao điểm nhì đường chéo hình vuông là vai trung phong đối xứng.

-- Trục đối xứng :

+ Đường thẳng đi qua trung điểm nhì cạnh đối của hình vuông là trục đối xứng của hình vuông

+ mặt đường thẳng đi qua hai đường chéo của hình vuông là nhị trục đối xứng của hình vuông vắn đó


Tâm đối xứng hình vuông đó là giao của 2 đường chéo cánh hình vuông

Hình vuông gồm 2 trục đối xứng,là đường nối trung điểm 2 cạnh.


A B C D O

+ hình vuông vắn cũng là hình bình hành cần nhận O là giao điểm của nhì đường chéo cánh là vai trung phong đối xứng.

+ hình vuông cũng là hình thoi nên nhận nhì đường chéo cánh AC cùng BD là các trục đối xứng.

+ hình vuông vắn cũng là hình thang cân đề nghị nhận con đường thẳng nối trung điểm những cặp cạnh đối diện là trục đối xứng.

Vậy hình vuông có một tâm đối xứng với 4 trục đối xứng như trên 


Bài giải:

- hình vuông vắn là hình chữ nhật bao gồm bốn cạnh bởi nhau. Nhưng hình chữ nhật có tâm đối xứng là giao điểm của hai tuyến phố chéo, nên hình vuông có trung tâm đối xứng là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

- hai đường thằng đi qua trung điểm nhị cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình. Mà hình vuông vắn là hình chữ nhật gồm bốn cạnh đều bằng nhau nên hai tuyến đường trung bình của hình vuông là nhị trục đối xứng của nó.

Xem thêm: Giải Vbt Sử 7 Bài 11 Trang 29 Hay Nhất 2022, Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Hay Nhất

Mặt khác, nhị đường chéo của hình thoi là nhì trục đối xứng của hình mà hình vuông vắn là hình thoi bao gồm bốn góc vuông đề nghị hai đường chéo cánh của hình vuông vắn là nhị trục đối xứng của nó.

Vậy hình vuông vắn có tư trục đối xứng đó là hai đường chéo cánh và hai tuyến phố trung bình của hình vuông.


Đúng 0
phản hồi (0)

- hình vuông vắn là hình chữ nhật gồm bốn cạnh bởi nhau. Mà hình chữ nhật bao gồm tâm đối xứng là giao điểm của hai tuyến phố chéo, nên hình vuông có trọng tâm đối xứng là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

- hai đường thằng trải qua trung điểm nhì cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình. Mà hình vuông là hình chữ nhật bao gồm bốn cạnh bằng nhau nên hai tuyến đường trung bình của hình vuông là hai trục đối xứng của nó.

Mặt khác, nhị đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình mà hình vuông vắn là hình thoi tất cả bốn góc vuông buộc phải hai đường chéo của hình vuông vắn là nhì trục đối xứng của nó.

Vậy hình vuông vắn có tứ trục đối xứng sẽ là hai đường chéo cánh và hai đường trung bình của hình vuông.


Đúng 0
comment (0)

- hình vuông vắn là hình chữ nhật tất cả bốn cạnh bằng nhau. Nhưng hình chữ nhật gồm tâm đối xứng là giao điểm của hai tuyến đường chéo, nên hình vuông có trung tâm đối xứng là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

- hai đường thằng trải qua trung điểm nhị cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình. Mà hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh đều bằng nhau nên hai tuyến đường trung bình của hình vuông vắn là nhì trục đối xứng của nó.

Mặt khác, hai đường chéo cánh của hình thoi là nhị trục đối xứng của hình mà hình vuông vắn là hình thoi tất cả bốn góc vuông buộc phải hai đường chéo cánh của hình vuông vắn là hai trục đối xứng của nó.

Xem thêm: Soạn Toán Lớp 7 Bài 7 Tỉ Lệ Thức Trang 24 28, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Tỉ Lệ Thức

Vậy hình vuông vắn có bốn trục đối xứng chính là hai đường chéo và hai tuyến đường trung bình của hình vuông.


Đúng 0
comment (1)

Các tứ giác sau gồm bao nhiêu trục đối xứng, từng nào tâm đối xứng?

Tứ giác: ___ trục đối xứng, ___ trọng điểm đối xứng

Hình thang: ___ trục đối xứng, ___ trung khu đối xứng

Hình thang cân: ___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng

Hình binh hành: ___ trục đối xứng, ___ trung ương đối xứng

Hình chữ nhật: ___ trục đối xứng, ___ vai trung phong đối xứng

Hình thoi: ___ trục đối xứng, ___ trung ương đối xứng

Hình vuông: ___ trục đối xứng, ___ trọng điểm đối xứng


Lớp 8 Toán
1
1
Gửi diệt

Tứ giác: 0 trục, 0 tâm

Hình thang 0 trục, 0 tâm

Hình thang cân nặng 1 trục 0 tâm

Hình bình hành 0 trục 1 tâm

Hình chữ nhật 2 trục 1 tâm

Hình thoi 2 trục 1 tâm

Hình vuông 4 trục 1 tâm


Đúng 0

bình luận (0)

Vẽ hình vuông ABCD. Hãy vẽ các trục đối xứng , trung tâm đối xứng của nó


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi diệt

Các phạt biểu như thế nào sai?

A. Hình trụ có rất nhiều trục đối xứng với 1 trọng tâm đối xứng

B. Hình vuông vắn có 4 trục đối xứng

C. Hình tam giác đều có 3 trục đối xứng 1 chổ chính giữa đối xứng

D. Hình lục giác đều sở hữu 1 tâm đối xứng với 6 trục đối xứng


Lớp 6 Toán
1
0
gởi Hủy

Chọn D


Đúng 1

phản hồi (0)

Hình vuông bao gồm : 

A. 4 trục đối xứng B. 3 trục đối xứng 

C. 2 trục đối xứng D. 1 trục đối xứng


Lớp 6 Toán
4
0
Gửi diệt

A


Đúng 0

phản hồi (0)

Đáp án : A. 4 trục đối xứng


Đúng 0
phản hồi (0)

A


Đúng 3
phản hồi (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn