Hình Chữ Nhật Có Phải Hình Thang Cân Không

     

Contents

Hình thang là gì ?Tính hóa học của hình thangTính chất hình thang vuôngTính hóa học hình thang cân

Hình thang là gì ?

Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh đối tuy nhiên song.Bạn sẽ xem: Hình thang cân có 1 góc vuông

Hai cạnh tuy vậy song gọi là nhị đáy.

Bạn đang xem: Hình chữ nhật có phải hình thang cân không

Hai cạnh còn sót lại gọi là nhì cạnh bên.

Cách tính chu vi hình thang

công thức tính diện tích hình thang

dấu hiệu nhận biết hình thoi

Tính chất của hình thang

tính hóa học về gócHai góc kề một ở bên cạnh của hình thang tất cả tổng bằng 180 độ (nằm ở vị trí trong thuộc phía của hai đoạn thẳng tuy vậy song là 2 cạnh đáy).Đối cùng với hình thang cân nặng thì nhị góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

Tính hóa học về cạnh

Hình thang gồm 2 cạnh đáy cân nhau thì hai sát bên sẽ song song và bởi nhau.Ngược lại, ví như hình thang có 2 bên cạnh song song thì chúng sẽ đều bằng nhau và 2 cạnh đáy bằng nhau.Hình thang cân gồm 2 đường chéo cánh bằng nhau.

Tính chất về đường trung bình

Đường trung bình là đường thẳng nối trung điểm hai bên cạnh của hình thang.Tính hóa học 1: Đường thẳng đi qua trung điểm 1 ở bên cạnh của hình thang và tuy nhiên song cùng với 2 cạnh lòng thì sẽ trải qua trung điểm của cạnh bên còn lại.Tính hóa học 2: Đường vừa phải của hình thang sẽ tuy nhiên song cùng với 2 cạnh lòng và bằng ½ tổng 2 đáy.

Có mấy 3 hình thang

Hình thang vuông

Hình thang cân

Hình thang vuông cân có cách gọi khác là hình chữ nhật

Như vậy ta có nhận xét như sau :

Nếu một hình thang gồm hai cạnh bên song song thì hai kề bên bằng nhau, nhị cạnh đáy bằng nhau.

Nếu một hình thang tất cả hai cạnh đáy đều bằng nhau thì hai ở kề bên song tuy nhiên và bởi nhau.


*

Tính hóa học hình thang vuông

Định nghĩa hình thang vuông:

Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Hình thang vuông là một trong những trường hợp đặc biệt quan trọng của hình thang .

Dấu hiệu nhận thấy bình thang vuông

Hình thang vuông là 1 trường hợp đặc biệt của hình thang.

Xem thêm: Khái Quát Đặc Sắc Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Là Gì

Ví dụ chứng minh hình thang vuông

Cho hình thang ABCD, đáy AB = 40 cm , CD = 80 cm, kề bên BC = 50 centimet và AD = 30 cm. Yêu thương cầu: minh chứng ABCD là hình thang vuông.


*

Lời giải

Từ đỉnh A kẻ mặt đường thẳng song song với BC và giảm DC tại E.

Ta có: AE = BC = 50 cm; EC = AB = 40 cm

=> DE = 80 – 40 = 40 cm

Tam giác ADE gồm AD = 30 cm, DE = 40 cm và AE = 50 cm

nê AD² = 30² = 900 centimet , DE² = 40² = 1600 cm , AE² = 50² = 2500

AE² = AD² + DE² theo định lý pitago hòn đảo cho tam giác vuông ADE

suy ra Â = D =90° suy ra tứ giác ABCD là hình thang vuông


*

Tính hóa học hình thang cân

Định nghĩa hình thang cân nặng :

Hình thang cân nặng là hình thang bao gồm hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tính hóa học hình thang cân

Hai kề bên bằng nhau.

Hai góc kề cạnh đáy bằng nhau.

Hai đường chéo bằng nhau.

Hình thang cân nội tiếp mặt đường tròn

Chứng minh như sau :

Định lí 1: trong một hình thang cân, hai sát bên bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => AD = BC

Định lí 2: vào một hình thang cân, nhị đường chéo cánh bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) => AC =

BD

Định lí 3: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) gồm AC = BD

=> ABCD là hình thang cân.

Dấu hiệu nhận ra hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình trang cân

Hình thang có hai góc kề một cạnh đáy đều nhau là hình thang cân. Hình thang bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân.

Xem thêm: 8 Bài Tóm Tắt Văn Bản Nguoi Con Gai Nam Xuong, Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương Ngắn Gọn

Hình thang tất cả hai trục đối xứng của hai đáy trùng nhau là hình thang cân

Hình thang gồm hai sát bên bằng nhau (nếu hai cạnh bên ấy không tuy nhiên song) là hình thang cân.