HÌNH CHÓP CÓ ĐÁY LÀ HÌNH THANG VUÔNG

     

Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy là hình thang vuông $ABCD$ vuông trên $A$ cùng $D$, $AB = 2a,$ $AD = CD = a$. ở bên cạnh $SA = a$ cùng vuông góc với phương diện phẳng $left( ABCD ight).$ hotline $varphi $ là góc giữa hai khía cạnh phẳng $left( SBC ight)$ với $left( ABCD ight)$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?


Sử dụng phương pháp xác định góc thân hai phương diện phẳng và áp dụng những hệ thức lượng trong tam giác vuông


Gọi $M$ là trung điểm $AB$ $, Rightarrow ADCM$ là hình vuông.

Bạn đang xem: Hình chóp có đáy là hình thang vuông

Vì$,CM = AD = a = dfracAB2$. Suy ra tam giác $ACB$ gồm trung tuyến bằng nửa cạnh đáy buộc phải vuông trên $C$.

Ta có $left{ eginarraylBC ot SA\BC ot ACendarray ight. Rightarrow BC ot left( SAC ight) Rightarrow BC ot SC.$

Do đó :

$left{ eginarraylleft( SBC ight) cap left( ABCD ight) = BC\left( SBC ight) supset SC ot BC\left( ABCD ight) supset AC ot BCendarray ight. Rightarrow widehat left( left( SBC ight);left( ABCD ight) ight) = widehat left( SC;AC ight) = widehat SCA.$

Tam giác $SAC$ vuông tại $A$$ Rightarrow an varphi = dfracSAAC = dfracSAsqrt AD^2 + CD^2 = dfracaasqrt 2 = dfracsqrt 2 2.$


*

Đáp án nên chọn là: a


...

Bài tập bao gồm liên quan


Góc thân hai phương diện phẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hình chóp $S.ABC$ gồm đáy (ABC).là tam giác vuông tại $B,$ $BC = a$. Kề bên $SA = a$ vuông góc với phương diện phẳng đáy. Góc thân hai khía cạnh phẳng $left( SBC ight)$ và $left( ABC ight)$ bằng $45^0$. Độ nhiều năm $AC$ bằng


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác đa số cạnh $a$. ở bên cạnh $SA = asqrt 3 $ với vuông góc với mặt dưới $left( ABC ight)$. Call $varphi $ là góc giữa hai khía cạnh phẳng $left( SBC ight)$ cùng $left( ABC ight)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn tâm $O$, cạnh $a$. Đường trực tiếp $SO$ vuông góc với khía cạnh phẳng lòng $left( ABCD ight)$ với $SO = dfracasqrt 3 2$. Tính góc thân hai mặt phẳng $left( SBC ight)$ với $left( ABCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$, những cạnh $SA = SB = a,$ $SD = asqrt 2 $. Góc giữa hai mặt phẳng $left( SBD ight)$ và $left( ABCD ight)$ bằng $90^0.$ Độ lâu năm đoạn trực tiếp $BD$


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $A$, $widehat ABC = 60^0$, tam giác $SBC$ là tam giác đều phải sở hữu bằng cạnh $2a$ và phía trong mặt phẳng vuông với đáy. Hotline $varphi $ là góc giữa hai mặt phẳng $left( SAC ight)$ với $left( ABC ight)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Cho hình lăng trụ tứ giác đầy đủ $ABCD.A"B"C"D"$ bao gồm đáy cạnh bởi $a,$ góc thân hai mặt phẳng $left( ABCD ight)$ cùng $left( ABC" ight)$ tất cả số đo bằng $60^0.$ Độ dài ở kề bên của hình lăng trụ bằng


Cho hình chóp mọi $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $a$. Gọi $M$ là trung điểm $SC$. Tính góc $varphi $ giữa hai khía cạnh phẳng $left( MBD ight)$ và $left( ABCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình thoi vai trung phong $I$, cạnh $a$, góc $widehat BAD = 60^0$, $SA = SB = SD = dfracasqrt 3 2$. Call (varphi ) là góc thân hai phương diện phẳng $left( SBD ight)$ cùng $left( ABCD ight).$ Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?


Trong không khí cho tam giác số đông $SAB$ và hình vuông $ABCD$ cạnh $a$ nằm trên nhì mặt phẳng vuông góc. Gọi $H,$ $K$ theo lần lượt là trung điểm của $AB$, $CD$. Call $varphi $ là góc giữa hai khía cạnh phẳng $left( SAB ight)$ với $left( SCD ight)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Cho hình chóp phần lớn $S.ABCD$ có toàn bộ các cạnh đều bởi $a$. điện thoại tư vấn $varphi $ là góc giữa hai khía cạnh phẳng $left( SBD ight)$ cùng $left( SCD ight)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B,$ ở bên cạnh $SA$ vuông góc với đáy. Hotline $E,,,,F$ theo lần lượt là trung điểm của cạnh $AB$ với $AC.$ Góc giữa hai khía cạnh phẳng $left( SEF ight)$ với $left( SBC ight)$ là


Cho hình chóp những $S.ABC$ bao gồm cạnh đáy bởi $a,$ góc giữa mặt mặt và dưới đáy bằng $60^0.$ Tính độ dài con đường cao $SH$ của khối chóp.

Xem thêm: Nam Châm Điện Nào Sau Đây Nhiễm Từ Mạnh Nhất, Sự Nhiễm Từ Của Sắt, Thép Nam Châm Điện


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông $ABCD$ vuông trên $A$ với $D$, $AB = 2a,$ $AD = CD = a$. ở kề bên $SA = a$ và vuông góc với khía cạnh phẳng $left( ABCD ight).$ điện thoại tư vấn $varphi $ là góc giữa hai mặt phẳng $left( SBC ight)$ cùng $left( ABCD ight)$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A"B"C"$, lòng $ABC$ là tam giác phần lớn $a$. Hotline $I$ là trung điểm của $BC$. Góc thân hai khía cạnh phẳng $left( C"AI ight)$ và $left( ABC ight)$ bởi $60^0$. Độ dài $AA"$ bằng


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$, $AB = AC = a$. Hình chiếu vuông góc $H$ của $S$ trên mặt đáy $left( ABC ight)$ trùng với trung tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $ABC$ cùng $SH = dfracasqrt 6 2$. Gọi $varphi $ là góc giữa hai đường thẳng $SB$ và $AC$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Trong phương diện phẳng $left( phường ight)$ cho nửa đường tròn 2 lần bán kính $AB = 2R$ và điểm $C$ nằm trong nửa mặt đường tròn đó làm thế nào cho $AC = R$. Trên đường thẳng vuông góc cùng với $left( p ight)$ tại $A$ lấy điểm $S$ làm sao cho góc giữa hai phương diện phẳng $left( SAB ight)$ với $left( SBC ight)$ bằng $60^0$. Gọi $H,,,K$ theo thứ tự là hình chiếu của $A$ lên $SB,,,SC$. Độ lâu năm cạnh $SA$ tính theo $R$ là


Trong phương diện phẳng $left( phường ight)$ cho tam giác rất nhiều $ABC$ cạnh $a$. Trên những đường trực tiếp vuông góc với phương diện phẳng $left( p ight)$ tại $B$ với $C$ đem điểm $D,,,E$ thuộc phía so với $left( phường ight)$ làm thế nào cho $BD = dfracasqrt 3 2$ với $CE = asqrt 3 $. Tính góc giữa hai khía cạnh phẳng $left( ADE ight)$ với $left( ABC ight)$.


Cho nhì tam giác $ACD$ với $BCD$ nằm trên nhì mặt phẳng vuông góc với nhau và $AC = AD = BC = BD = a,,,,CD = 2x.$ với cái giá trị làm sao của $x$ thì nhì mặt phẳng $left( ABC ight)$ và $left( ABD ight)$ vuông góc.


Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông cân nặng tại $C$. Call $H$ là trung điểm $AB$. Hiểu được $SH$ vuông góc với khía cạnh phẳng $left( ABC ight)$ cùng $AB = SH = a.$ Tính cosin của góc $alpha $ tọa vày hai khía cạnh phẳng $left( SAB ight)$ với $left( SAC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a.$ bên cạnh $SA = x$ cùng vuông góc với khía cạnh phẳng $left( ABCD ight).$ xác định $x$ nhằm hai phương diện phẳng $left( SBC ight)$ với $left( SCD ight)$ chế tạo với nhau một góc $60^0.$


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với mặt dưới (left( ABCD ight)) với (SD = asqrt 5 ). Gọi M là trung điểm SB.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 11 Unit 3 Lớp 11 Writing Unit 3: A Party Bữa Tiệc


Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") có đáy (ABC mD) là hình vuông vắn cạnh (asqrt 2 ), ở bên cạnh (AA" = a) (minh họa như hình vẽ). Góc giữa hai phương diện phẳng (left( A"B mD ight)) và (left( C"BD ight)) bởi bao nhiêu độ?

*


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác vuông cân, (AB = BC = 2a). Tam giác (SAC) cân tại (S) và nằm trong mặt phẳng vuông góc cùng với (left( ABC ight)), (SA = sqrt 3 a). Góc thân hai khía cạnh phẳng (left( SAB ight)) cùng (left( SAC ight)) bằng:


Cho hình lăng trụ tứ giác hầu hết (ABCD.A"B"C"D")có cạnh đáy bởi (a), bên cạnh bằng (asqrt 3 ). Tính cosin của góc giữa hai khía cạnh phẳng (left( ABCD ight)) và (left( ABC" ight))?

*


Cho hình chóp S . ABCD gồm đáy là hình chữ nhật, biết (AB = 2a,AD). (a,SA = 3a) với SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi (M) là trung điểm cạnh (CD) điểm (E in SA) làm thế nào để cho (SE = a,mathop m cosin olimits ) của góc giữa hai mặt phẳng ((SAC)) với (left( BME ight)) bằng


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.