Hình Chóp Có Đáy Là Hình Bình Hành

     

Mặt phẳng qua AM và tuy vậy song cùng với BD cắt mặt phẳng (SBD) theo giao đường là con đường thẳng trải qua G song song cùng với BD và giảm SB,SD thứu tự tại B",D"

Ta cóSB"SB=SD"SD=SGSO=23.

VS.AB"MVS.ABC=SB"SB.SMSC=23.12=13⇒VSAB"M=16VSABCD.

Tương tựVSAD"MVSADC=SD"SD.SMSC=23.12=13⇒VSAD"M=16VSABCD

V1=VSAB"M+VSAD"M=13VSABCD⇒V2=23VSABCD⇒V1V2=12
Bạn đang xem: Hình chóp có đáy là hình bình hành

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A"B"C" gồm đáy ABC là tam giác vuông trên B,AC=5a,AA"=3a (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ C" mang lại mặt phẳng (A"BC) bằng

*


Cắt hình trụ vì một mặt phẳng đi qua trục ta được tiết diện là một hình vuông vắn có diện tích bằng 4. Thể tích của khối trụ khiến cho bởi hình trụ đã mang đến bằng


Cho khối chóp S.ABCD gồm đáy là hình vuông vắn cạnh a,SA vuông góc với phương diện phẳng đáy và tam giác SAC là tam giác cân nặng (tham khảo hình bên). Tính thể tích V của khối chóp đã cho

*


Cho hình nón có độ cao bằng 4. Một mặt phẳng trải qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo một tiết diện là tam giác vuông có diện tích s bằng 32. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đó bằng


Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A"B"C" có cạnh đáy bằng a và kề bên bằng 4a (tham khảo mẫu vẽ bên). Thể tích của khối trụ đã đến bằng

*
Xem thêm: Chiến Thắng Điện Biên Phủ Trên Không Lớp 5, Please Wait

Cho khối chóp S.ABCD gồm đáy là hình vuông vắn cạnh bởi 2. Tam giác SAB là tam giác đều, tam giác SCD vuông tại S (tham khảo mẫu vẽ bên). Tính thể tích V của khối chóp vẫn cho

*


Cho hàm số bậc tía y=f(x) gồm đồ thị là đường cong trong hình mẫu vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình fx=−2là

*


Cho hàm số f(x) gồm đạo hàm trên ℝ. Đồ thị của hàm số y=f"(x) bên trên đoạn <-2;2> là con đường cong trong hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng

*


Cho hàm số bậc năm f(x). Hàm số y=f"(x) bao gồm đồ thị là đường cong vào hình bên dưới

*

Hàm số gx=f7−2x+x−12đồng biến đổi trên khoảng tầm nào bên dưới đây?


Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông trên B,AB=a,SA=a3 cùng SA vuông với mặt phẳng đáy (tham khảo hình bên). Góc giữa SB với mặt phẳng lòng bằng

*
Xem thêm: Khái Niệm Kinh Tuyến Đông Là Kinh Tuyến, Kinh Tuyến Đông Là Những Kinh Tuyến Nào

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam