Hiện tượng các nst tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì

     

+ Khi các NST tương đồng bắt cặp trong sút phân để giúp đỡ chúng tiếp phù hợp với nhau, trao đổi chéo các đoạn crômatit, làm cho tăng biến tấu tổ hợp.

Bạn đang xem: Hiện tượng các nst tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì


+ lúc NST bắt cặp tương đồng trong giảm phân thì sau quá trình phân li, con số NST sẽ sụt giảm một nửa, đảm bảo quá trình giảm phân ra mắt bình thường.

Nội dung thắc mắc này nằm trong phần kỹ năng và kiến thức về bớt phân, hãy cũng trung học phổ thông Ninh Châu tìm hiểu cụ thể hơn nhé!


I. Khái niệm giảm phân

– bớt phân gồm 2 lần phân bào tiếp tục và xẩy ra ở những cơ quan tạo ra nhưng chỉ gồm một lần nhân đôi của NST làm việc kỳ trung gian trước phân bào I.

– Qua giảm phân từ là một tế bào ban đầu cho ra 4 tế bào nhỏ với con số NST giảm đi một nửa.

II. Tình tiết quá trình bớt phân

a. Sút phân I: Gồm kì trung gian với 4 kì phân bào bao gồm thức

– Kì trung gian I:

+ ADN và NST nhân đôi

+ NST nhân đôi thành NST kép bao gồm 2 Crômatit dính với nhau ở trọng tâm động

– Kì đầu I:

+ các NST kép bắt song với nhau theo từng cặp tương đồng, có thể xảy ra bàn bạc đoạn NST dẫn mang lại hoán vị gen

+ NST kép bước đầu đóng xoắn

+ Màng nhân cùng nhân nhỏ tiêu biến

– Kì thân I: NST kép đóng xoắn tối đa và xếp thành 2 hàng xung quanh phẳng xích đạo của thoi vô sắc, đính với thoi vô nhan sắc ở trung ương động

– Kì sau I: từng NST kép trong cặp NST kép tương đồng dịch rời về 2 rất của tế bào bên trên thoi vô sắc

– Kì cuối I:

+ Thoi vô sắc tiêu biến

+ Màng nhân cùng nhân con xuất hiện

+ Số NST trong những tế bào con là n kép

*

b. Bớt phân II

– Kì đầu II: không tồn tại sự nhân đôi của NST. Các NST teo xoắn lại.

– Kì giữa II: các NST kép tập trung thành 1 mặt hàng ở khía cạnh phẳng xích đạo của tế bào.

– Kì sau II: những nhiễm dung nhan tử bóc tách nhau tiến về 2 cực của tế bào.

– Kì cuối II:

*

+ Màng nhân với nhân nhỏ xuất hiện, tế bào chất phân chia.

+ Ở đụng vật: con đực: 4 tế bào đơn bội ⟶ 4 tinh dịch còn con cái: 4 tế bào đơn bội ⟶ 1 tế bào trứng và 3 thể định hướng.

+ Ở thực vật: các tế bào nhỏ nguyên phân 1 số lần để hiện ra hạt phấn và túi noãn.

III. Ý nghĩa của bớt phân

– sút phân kết hợp với quá trình thụtinh tạo ra nhiều biến tấu tổ hợp.

– Là nguồn nguyên liệu cho lựa chọn lọc tự nhiên và sinh vật có khả năng thích nghi với đk sống mới.

– Nguyên phân, sút phân cùng thụ tinh góp phần bảo trì bộ NST đặc trưng cho loài.

Xem thêm: Những Đứa Con Trong Gia Đình Sơ Đồ Tư Duy, Sơ Đồ Tư Duy Những Đứa Con Trong Gia Đình

IV. Bài tập vận dụng

Câu 1: Ở thời kì đầu bớt phân 2 không có hiện tượng:

A. NST co ngắn và hiện rõ dần

B. NST tiếp hòa hợp và điều đình chéo

C. Màng nhân phù lên và đổi mới mất

D. Thoi tơ vô sắc bắt đầu hình thành

Câu 2: Những phạt biểu như thế nào sau đây là đúng khi nói về giảm phân?

1. Giai đoạn thực ra làm giảm đi một nửa số lượng NST ở các tế bào bé là giảm phân I

2. Trong bớt phân có 2 lần nhân song NST ở hai kì trung gian

3. Sút phân sinh ra những tế bào bé có số lượng NST giảm xuống một nửa đối với tế bào mẹ

4. Tứ tế bào con được sinh ra đều phải sở hữu n NST giống như nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp đúng là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

C. (1), (2), (3)

D. (1), (2), (3), (4)

Câu 3: Khi nói đến phân bào sút phân, phát biểu làm sao sau đây là đúng?

A. Tất cả mọi tế bào đều có thể tiến hành giảm phân

B. Từ 1 tế bào 2n qua sút phân thông thường sẽ tạo thành bốn tế bào n

C. Quy trình giảm phân luôn tạo ra tế bào con có bộ NST solo bội

D. Sự phân bào giảm phân luôn luôn dẫn tới quy trình tạo giao tử

Câu 4: Mô tả cầm tắt những kì của bớt phân I.

1. Kì đầu I

– các NST kép bắt cặp, tiếp hợp với nhau và rất có thể xảy ra thảo luận chéo

– NST dần teo xoắn, thoi phân bào sinh ra và đính thêm vào 1 hướng của chổ chính giữa động

– Màng nhân với nhân con tiêu biến

2. Kì giữa I

– NST teo xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

3. Kì sau I

– mỗi NST kép vào cặp tương đương phân li về 1 cực của tế bào

4. Kì cuối I

– NST dãn xoắn

– Màng nhân với nhân con xuất hiện

– Thoi phân bào tiêu biến

=> Kết quả: Sau giảm phân I, từ một tế bào (2n NST đơn) tạo ra 2 tế bào (n NST kép)

Câu 5: Hiện tượng những NST tương đồng bước đầu với nhau có ý nghĩa gì?.

– Sự tiếp hợp đôi bạn trẻ của các NST kép tương đồng suốt theo theo hướng dọc và hoàn toàn có thể diễn ra sự trao đổi chéo cánh giữa những nhiễm dung nhan tử không chị em. Sự đàm phán những đoạn khớp ứng trong cặp tương đồng mang lại sự hoán vị của những gen tương ứng. Bởi đó, làm nên tái tổ hợp của những gen không tương ứng. Đó là cửa hàng để tạo nên các giao tử không giống nhau về tổ hợp NST, cung ứng nguyên liệu phong phú cho quy trình tiến hóa và chọn giống.

Câu 6: Sự khác hoàn toàn giữa nguyên phân và bớt phân:

– Nguyên phân 

+ xảy ra ở tất cả các dạng tế bào.

+ tất cả một lần phân bào.

+ không có sự tiếp hợp cùng hoán vị gen.

+ các NST làm việc kì giữa xếp thành 1 sản phẩm tại phương diện phẳng xích đạo.

+ Kết quả: sinh sản 2 tế bào con có số lượng NST giống hệt tế bào người mẹ (2n).

– giảm phân

+ xẩy ra ở tế bào sinh dục chín.

+ gồm hai lần phân bào.

+ tất cả sự tiếp hợp cùng hoán vị gen.

+ những NST xếp thành 2 sản phẩm ở kì giữa I, 1 hàng ở kì giữa II.

Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Sinh Học 6 Bài 40 Trang 132, Sinh Học Lớp 6 Bài 40

+ Kết quả: qua nhị lần phân bào thường xuyên tạo ra 4 tế bào con gồm NST giảm sút một nửa so với tế bào mẹ.