Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi

  -  
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lý Tin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi.Biết rằng cách đây 4 năm,tuổi bố gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bạn đang xem: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi

nhanh nha.


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi. Biết rằng cách đây 4 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.


Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi. Biết rằng cách đây 4 năm tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.


tổng số tuổi của hai bố con cách đây 4 năm là

48-<4x2>=40

tuổi bố cách đây 4 năm là

40:<4+1>x4=32

tuổi bố hiện nay là

32+4=36

tuổi con hiện nay là

48-36=12


tổng số tuổi của 2 bố con cách đây 4 năm là :

48 - 4 x 2 = 40 (tuổi )

Tuổi con là : 40 : ( 4 +1) + 4 = 12 ( tuổi )

Tuổi mẹ là : 48- 12 = 36(tuổi )


hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi . Biết rằng cách đây 4 năm , tuổi bố gấp 4 lần tuổi con . Tính tuổi của mỗi người hiện nay


Cách đây 4 năm , tổng số tuổi của hai bố con là : 48 - 4 . 2 = 40 tuổi

Sơ đồ tự vẽ

Tổng số phần bằng nhau : 4 + 1 = 5 phần

Tuổi bố hiện nay : 40 : 5 . 4 + 4 = 36tuổi

Tuổi con hiện nay : 48 - 36= 12tuổi


hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48.biết rằng cách dây 4 năm tuổi bố gấp 4 lần tuổi con .tính tuổi mỗi người hiện nay.


Hiện nay tuổi bố gấp 5 lần tuổi con.Tính tuổi hiện nay của mỗi người.Biết rằng 3 năm trước đây tổng số tuổi của bố và con là 48 tuổi


Tổng số tuổi của bố và con hiện nay là:

48 + 3 + 3 = 54(tuổi)

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 5 = 6(phần)

Tuổi con hiện nay là:

54 : 6 x 1 = 9(tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

54 - 9 = 45(tuổi)


Hiện nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi hiện nay của mỗi người,biết rằng 1 năm trước đây tổng tuổi bố và con là 53.

Xem thêm: Giáo Án Địa Lí 11 Bài 3 : Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu, Giáo Án Địa Lí 11


Hiện nay tông tuổi của hai bố con là 48 tuổi. Biết ràng cách đây 4 năm , bố gấp 4 lần tuổi con .Tính tuổi mỗi người hiện nay.


hiện nay tổng số tuổi của bố và con là 40.trước đây 2 năm,bố gấp 5 lần tuổi con.tính tuổi mỗi người hiện nay.


Tổng số tuổi 2 bố con cách đây 2 năm là : 40-2x2=36 ( tuổi)Ta có sơ đồ :Con: |------| 36 tuổiBố : |------|-----|-----|-----|-----| Tổng số phần bằng nhau là : 1+5=6 ( phần) Tuổi còn 2 năm trước là : 36:6x1=6 ( tuổi) Tuổi con hiện nay là : 6+2=8 ( tuổi) Tuổi bố hiện nay là : 40-8=32 ( tuổi)Bạn cho mình...

Tổng số tuổi 2 bố con cách đây 2 năm là :

40-2x2=36 ( tuổi)

Ta có sơ đồ :

Con: |------|

36 tuổi

Bố : |------|-----|-----|-----|-----|

Tổng số phần bằng nhau là :

1+5=6 ( phần)

Tuổi còn 2 năm trước là :

36:6x1=6 ( tuổi)

Tuổi con hiện nay là :

6+2=8 ( tuổi)

Tuổi bố hiện nay là :

40-8=32 ( tuổi)

Bạn cho mình nha.


Tổng tuổi của hai bố con 2 năm trước là : \(40\div\left(2\times2\right)=36\)( tuổi )Coi tuổi con là 1 phần , tuổi bố là 5 phần vậy tổng số phần bằng nhau là : \(5+1=6\)( phần )Tuổi bố 2năm trước là : \(36\div6\times5=30\)( tuổi )Tuổi bố hiện nay là : \(30+2=32\)( tuổi )Tuổi con hiện nay là : \(40-32=8\)( tuổi ) Đ/S : ... ...~~~ Chúc bạn học giỏi...

Xem thêm:


Tổng tuổi của hai bố con 2 năm trước là :

\(40\div\left(2\times2\right)=36\)( tuổi )

Coi tuổi con là 1 phần , tuổi bố là 5 phần vậy tổng số phần bằng nhau là :

\(5+1=6\)( phần )

Tuổi bố 2năm trước là :

\(36\div6\times5=30\)( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là :

\(30+2=32\)( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

\(40-32=8\)( tuổi )

Đ/S : ... ...

~~~ Chúc bạn học giỏi ~~~


Hiện nay bố gấp 4 lần tuổi con. Biết rằng 3 năm trước đây tổng số tuổi của hai bố con là 44 tuổi. Tính tuổi mỗi người?


Gọi số tuổi của con năm nay là X

Vậy số tuổi của bố năm nay là 4X

Số tuổi 3 năm trướccủa bố là X-3

Số tuổi của con 3 năm trước là 4X-3

Ta có pt :X-3+4X-3=44

5X-6=44

5X=50

X=10

Vậy tuổi con năm nay là 10

Tuổi bố năm nay là 40


Tổng số tuổi của bố con hiện nay :44 + ( 3 x 2 ) = 50( tuổi )Tuổi con hiện nay là :50 : ( 4 + 1 ) = 10 ( tuổi )Tuổi bố hiện nay là :10 x 4 = 40 ( tuổi )Đ/s : Bố 40 tuổi ; Con 10 tuổi


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên