Hiện Nay Pvc Được Điều Chế Theo Sơ Đồ Sau

     Bạn đang xem: Hiện nay pvc được điều chế theo sơ đồ sau

Cho 10 lít các thành phần hỗn hợp khí CH4 và C2H2 chức năng với 10 lít H2 (Ni, to). Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 16 lít tất cả hổn hợp khí (các khí gần như đo làm việc cùng đk nhiệt độ áp suất). Thể tích của CH4 cùng C2H2 trước phản nghịch ứng là


Tiến hành trùng thích hợp 10,4 gam stiren được tất cả hổn hợp X gồm polistiren cùng stiren (dư). Cho X tác dụng với 200 ml hỗn hợp Br2 0,15M, tiếp đến cho dung KI dư vào thấy lộ diện 1,27 gam iot. Năng suất trùng hòa hợp stiren là


Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu cơ A mạch hở phải dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). Dẫn tổng thể sản phẩm cháy (gồm CO2, H2O với N2) qua bình đựng hỗn hợp Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 23,4 gam và có 70,92 gam kết tủa. Khí thoát thoát ra khỏi bình rất có thể tích 1,344 lít (đktc). Cách làm phân tử của A là:


Một hợp hóa học hữu cơ A tất cả M = 74. Đốt cháy A bởi oxi chiếm được khí CO2 với H2O. Có bao nhiêu phương pháp phân tử cân xứng với A?


Đốt cháy hoàn toàn 1,605 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,62 gam CO2 ; 1,215 gam H2O với 168 ml N2 (đktc). Tỉ khối tương đối của A so với bầu không khí không vượt quá 4. Phương pháp phân tử của A là:


Đốt cháy trọn vẹn hiđrocacbon X cho CO2 và H2O theo tỉ lệ thành phần mol 1,75 : 1 về thể tích. Cho cất cánh hơi trọn vẹn 5,06 gam X thu được tiện thể tích tương đối đúng bởi thể tích của 1,76 gam oxi trong thuộc điều kiện. Dấn xét làm sao sau đấy là đúng đối với X ?


Đốt cháy trọn vẹn 0,4524 gam hợp chất A xuất hiện 0,3318 gam CO2 cùng 0,2714 gam H2O. Đun rét 0,3682 gam hóa học A cùng với vôi tôi xút nhằm chuyển toàn bộ nitơ vào A thành amoniac, rồi dẫn khí NH3 vào 20 ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hoà axit còn dư sau khi tác dụng với NH3 yêu cầu dùng 7,7 ml dung dịch NaOH 1M. Biết MA= 60. Phương pháp phân tử của A là:


Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng đúng theo stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Trọng lượng etylbenzen cần dùng để làm sản xuất 10,4 tấn polisitren là:
Xem thêm: Nguyên Lý Sản Xuất Phân Vi Sinh Là, Đề Cương Môn Công Nghệ 10

Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một hợp hóa học hữu cơ 1-1 chức X yêu cầu 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 với H2O bao gồm số mol bằng nhau. CTĐGN của X là:


Hỗn hợp A có hiđro và các hiđrocacbon no, chưa no. Cho A vào trong bình có niken xúc tác, đun nóng bình một thời hạn ta thu được tất cả hổn hợp B. Tuyên bố nào sau đây sai ?


Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó cân nặng phân tử Z vội đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Z, thành phầm khí hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), chiếm được số gam kết tủa là:


Đốt cháy hoàn toàn hợp hóa học hữu cơ chứa C, H, Cl hiện ra 0,22 gam CO2, 0,09 gam H2O. Còn mặt khác khi xác minh clo vào hợp chất đó bởi dung dịch AgNO3 fan ta nhận được 1,435 gam AgCl. Tỉ khối tương đối của hợp chất so cùng với hiđro bởi 42,5. Phương pháp phân tử của hợp chất là:


X, Y, Z là 3 hiđrocacbon ở thể khí trong đk thường, khi phân huỷ mỗi chất X, Y, Z đều tạo nên C và H2, thể tích H2 luôn gấp 3 lần thể tích hiđrocacbon bị phân huỷ và X, Y, Z chưa phải là dồng phân. CTPT của 3 chất là


Hỗn thích hợp X tất cả tỉ khối đối với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Lúc đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X, tổng cân nặng của CO2 cùng H2O thu được là:


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho tất cả những người Việt.


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nước ta

vietjackteam


Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Giữ Chữ Tín Câu Hỏi 20002, Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Việc Giữ Chữ Tín

gmail.com

*
*


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền