HIỆN NAY EM KÉM ANH 6 TUỔI

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Hiện nay em kém anh 6 tuổi

*

Hiện ni em nhát anh 6 tuổi. Hiểu được 4 năm nữa tuổi em sẽ bởi 3/8 tổng tuổi hai anh em. Vậy tuổi anh hiện nay là ...


*

*

4 năm sau tuổi em có 3 phần thì tuổi anh có :

8 – 3 = 5 (phần)

Hiệu số phần bằng nhau :

5 – 3 = 2 (phần)

Tuổi của anh ấy 4 năm sau :

6 : 2 x 5 = 15 (tuổi)

Tuổi của anh hiện thời là :

15 – 4 = 11 (tuổi)


Hiệu số tuổi của hai bạn bè 4 năm nữa vẫn là 6 tuổi

Coi toàn bô tuổi của hai bạn bè 4 năm nữa là 8 phần bằng nhau

Khi kia tuổi em là 3 phần đều bằng nhau và tuổi anh là: 8 - 3 = 5 phần bởi nhau

Hiệu số phần đều nhau là:

5 - 3 = 2 phần

Tuổi anh sau 4 năm nữa là:

6 : 2 x 5 = 15 tuổi

Tuổi anh hiện thời là:

15 - 4 = 11 tuổi

Đáp số: 11 tuổi


Hiện ni e nhát anh 6 tuổi .Biết rằng 4 năm nữa tuổi em sẽ bằng 3/8 toàn bô tuổi của 2 bạn bè .Vậy tuổi anh hiện giờ là bao nhiêu tuổi ?
Xem thêm: Phim Hoạt Hình Thám Tử Lừng Danh Conan Tập Cuối Conan Thám Tử Lừng Danh Tập Cuối

hiện nay em yếu anh 6 tuổi. Hiểu được 4 năm nữa em sẽ bởi 3/8 tổng thể tuổi nhì anh em. Tính tuổi anh hiện nay nay


hiện nay em nhát anh 6 tuổi. Biết rằng 4 năm nữa tuổi em bằng 3/8 tổng cộng tuổi của hai anh em. Tính tuổi anh hiện nay.

 


HIỆN ni EM KÉM ANH 6 TUỔI BIẾT RẰNG 4 NĂM NỮA TUỔI EM SẼ BẰNG 3/8 TỔNG SỐ TUỔI CỦA HAI anh em VẬY TUỔI ANH HIỆN nay LÀ BAO NHIÊU

TỔNG hai SỐ BẰNG 178 NẾU TĂNG SỐ THỨ NHẤT LÊN 2 LẦN VÀ GIỮ NGUYÊN SỐ THỨ nhì THÌ TỔNG TĂNG LÊN 35 ĐOWN VỊ TÌM SỐ THỨ HAI


1. Hiện giờ em kém anh 6 tuổi. Hiểu được 4 năm nữa (frac38)tổng só tuổi của cả 2 anh em. Vậy tuổi anh bây chừ là bao nhiêu tuổi ?


hiện nay em nhát anh 6 tuổi.Biết rằng 4 năm nữa tuổi em sẽ bằng 3/8 tổng số tuổi của 2 bằng hữu .Hỏi bây chừ anh từng nào tuổi?

 


Hiện nay anh yếu em 6 tuổi , hiểu được 4 năm nữa tuổi em = 3/8 tổng thể tuổi của 2 bạn bè . Tính tuổi anh hiện nay
Xem thêm: Chọn Phát Biểu Không Đúng Về Thể Chất Của Vật Nuôi ? Phát Biểu Không Đúng Về Thể Chất Của Vật Nuôi

hiện ni em yếu anh 6 tuổi biết 4 năm nữa tuổi em = 3/8 tổng thể tuổi của 2 bạn bè tính tuổi anh hiện giờ ?


hiện ni em nhát anh 6 tuổi biết 4 năm nữa tuổi em = 3/8 tổng thể tuổi của 2 bạn bè . Tính tuổi anh bây giờ ?