HỆ SỐ TỰ DO LÀ GÌ

     
Tìm hệ số cao nhất, thông số tự do.. Câu 36 trang 24 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 – Bài 7: Đa thức một biến

Thu gọn và chuẩn bị xếp các số hạng của đa thức theo lũy vượt tăng của biến. Tìm thông số cao nhất, hệ số tự do:

a) ( mx^7 – x^4 + 2 mx^3 – 3 mx^4 – x^2 + x^7 – x + 5 – x^3)

b) (2 mx^2 – 3 mx^4 – 3 mx^2 – 4 mx^5 – 1 over 2x – x^2 + 1)

*

(eqalign và ma)x^7 – x^4 + 2 mx^3 – 3 mx^4 – x^2 + x^7 – x + 5 – x^3 cr & = 2 mx^7 – 4 mx^4 + x^3 – x + 5 – x^2 cr )

Sắp xếp: (5 – x – x^2 + x^3 – 4 mx^4 + 2 mx^7)Quảng cáo

Hệ số tối đa là 2, hệ số tự do là 5.

Bạn đang xem: Hệ số tự do là gì

(eqalign & b)2 mx^2 – 3 mx^4 – 3 mx^2 – 4 mx^5 – 1 over 2x – x^2 + 1 cr & = – 2 mx^2 – 3 mx^4 – 4 mx^5 – 1 over 2x + 1 cr )

Sắp xếp: (1 – 1 over 2x – 2 mx^2 – 3 mx^4 – 4 mx^5)

Hệ số cao nhất là -4, thông số tự vì là 1.


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 34 trang 24 Sách bài xích tập môn Toán 7 tập 2: cho ví dụ một nhiều thức một biến.
Bài tiếp theoCâu 37 trang 25 Sách bài tập Toán lớp 7 tập 2: Tính giá bán trị của các đa thức.
Danh sách bài xích tập
Câu hỏi 2 bài 7 trang 41 Toán lớp 7 Tập 2 : bài bác 7. Đa thức một biến
Câu hỏi 4 bài bác 7 trang 42 SGK Toán 7 Tập 2 : Hãy sắp xếp những hạng tử của mỗi đa thức sau...
Câu hỏi 2 bài 7 trang 41 Toán 7 Tập 2 : bài 7. Đa thức một biến
Câu hỏi 4 bài bác 7 trang 42 Toán lớp 7 Tập 2 : Hãy sắp tới xếp những hạng tử của mỗi đa thức sau...

Xem thêm: Nội Đúng Bài Con Đường Làng Lớp 5 Môn Tiếng Việt Năm 2020, Đề Thi Ghkii Tiếng Việt


Câu hỏi 1 bài 7 trang 41 Toán 7 Tập 2 : bài 7. Đa thức một biến
Câu hỏi 3 bài xích 7 trang 42 Toán 7 Tập 2 : bài 7. Đa thức một biến
Mục lục môn Toán 7 (SBT)


Xem đầy đủ: SBT Toán 7


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Soạn bài thành phố sài thành tôi yêu thương – mùa xuân của tôi SBT Văn 7 tập 1t rang 125
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 125 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Soạn bài sài thành tôi yêu -...
Câu 128 trang 31 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1: Tính P.
Tính P.. Câu 128 trang 31 Sách bài bác Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 - Bài 12: Số thực...
Bài tập 8 trang 54 Sách bài tập Lịch Sử 7: hơi toàn diện, có một số trong những mặt tích cực, nhưng một trong những chính...

Xem thêm: Vật Phát Ra Âm Trong Trường Hợp Nào Sau Đây Có Thể Phát Ra Âm Thanh?


Khá toàn diện, có một trong những mặt tích cực, nhưng một số cơ chế không triệt để, chưa giải quyết được yêu cầu bức...