HÃY CHO BIẾT CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ MÀ CÁC CHỮ SỐ CỦA NHỮNG SỐ ĐÓ ĐỀU LỚN HƠN 4

     

Toán lớp 3 số có ba chữ số là việc những con được gia công quen với số bao gồm 3 chữ số, biết phương pháp đọc, viết, so sánh các con số cùng với nhau.Hôm ni xechieuve.com.vn sẽ giới thiệu tới nhỏ dạng toán lớp 3 số có bố chữ số nhằm con rất có thể nhận biết và cố được những kỹ năng và kiến thức như đọc, viết cùng so sánh các số với nhau.

Bạn đang xem: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà các chữ số của những số đó đều lớn hơn 4

1. Trình làng về số có cha chữ số

1.1 Số có ba chữ số là gì?

Ví dụ: số bao gồm 3 chữ số là: 134.

Số 134 là số bao gồm 3 chữ số. Trong đó:1 là chữ số mặt hàng trăm, 3 là chữ sốhàng chục và 4 là chữ số hàng đối kháng vị

1.2 phương pháp đọc số tất cả 3 chữ số

Khi phát âm cần chú ý cần tách bóc các số theo mặt hàng từ trái sang phải: trăm, chục, đơn vị để đọcChú ý một trong những từ khi đọc:“linh, mươi, mười, năm, lăm, một, mốt, bốn, tư” để đọcDùng từ bỏ “linh” để đọc khi: số chữ 0 tại phần hàng chục

Ví dụ: 307: Đọc là cha trăm linh bảy

Dùng từ “mươi” để đọc khi: chữ số 0 ở vị trí hàng 1-1 vị

Ví dụ: 230 đọc là: nhị trăm ba mươi

Dùng trường đoản cú “mốt” để đọc lúc cóchữ số 1 tại đoạn hàng đơn vị

Ví dụ: 351 hiểu là ba trăm năm mươi mốt

Dùng từ bỏ “tư” nhằm đọc khi: chữ số 4 ở trong phần hàng 1-1 vị

Ví dụ: 574 phát âm là năm trăm bảy tư

Dùng từ “lăm” nhằm đọc khi: chữ số 5 ở phần hàng đối chọi vị

Ví dụ: 225 gọi là nhì trăm nhì mươi lăm

1.3. Biện pháp viết số bao gồm 3 chữ số

Để viết đúng số tự nhiên có bố chữ số, các con yêu cầu viết đúng theo vật dụng tự từ hàng trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng từ trái qua phải.

1.4. Trang bị tự số bao gồm 3 chữ số

Hàng trăm, hàng trăm và hàng đối kháng vị.

Ví dụ: 315 thì 3 là chữ số hàng trăm, 1 là chữ số hàng đối chọi vị.

1.5. đối chiếu số bao gồm 3 chữ số

So sánh các hàng từ bỏ trái sang phải, số nào có giá trị ở đứng thảng hàng lớn hơn thì lớn hơn.

Ví dụ:231 bé dại hơn 331. Ta so sánh chữ số 2 ở sản phẩm trăm trong các 231 bé dại hơn chữ số 3 ở sản phẩm trăm trong số 331.

2. Những dạng bài tập toán lớp 3 số có ba chữ số

2.1. Dạng 1: Đọc số

2.1.1. Phương thức làm

Bước 1: biệt lập được các chữ số mặt hàng trăm, chục, đối chọi vị

Bước 2: Áp dụng quy tắc hiểu từ trái qua phải, xem xét sử dụng các từ “linh, mươi, mười, năm, lăm, một, mốt, bốn, tư”

2.1.2. Bài xích tập

Bài 1: Đọc những chữ số sau

111, 215, 305, 410, 444, 250, 326

Bài 2. Từ phương pháp đọc cho thấy thêm chữ số đó có chữ số nào?

a) Bảy trăm mười lăm

b) Chín trăm linh ba

c) Năm trăm sáu mươi

d) bốn trăm chín mươi bảy

2.1.3. Bài bác giải

Bài 1.

Số 111 được đọc là 1 trăm mười một.

Số 215 được gọi là hai trăm mười lăm.

Số 305 được hiểu là tía trăm linh năm.

Số 410 được phát âm là bốn trăm mười.

Số 444 được gọi là tư trăm bốn mươi bốn.

Xem thêm: Đọc Tập Cuối Conan Thám Tử Lừng Danh Conan Tập Cuối, Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập Cuối)

Số 250 được gọi là nhị trăm năm mươi.

Số 326 được hiểu là cha trăm nhị mươi sáu.

Bài 2.

a) Bảy trăm mười lăm là: 715

b) Chín trăm linh ba: 903

c) Năm trăm sáu mươi: 560

d) tư trăm chín mươi bảy: 497

2.2. Dạng 2: Viết số

2.2.1. Phương pháp làm

Bước 1: Đọc kĩ yêu mong đề bài

Bước 2: khẳng định đúng đâu là mặt hàng trăm, chục, solo vị. Viết các số theo trang bị tự từ trái qua phải

2.2.2. Bài bác tập

Bài 1: Dựa vào biện pháp đọc viết biện pháp số trường đoản cú nhiên

a) Bảy trăm nhì mươi chín

b) bốn trăm linh một

c) Năm trăm hai mươi mốt

d) Một trăm tư mươi bốn

Bài 2: Chọn câu vấn đáp đúng: giải pháp đọc “chín trăm tám mươi ba” được viết thành số thoải mái và tự nhiên là

A. 938

B. 983

C. 839

D. 893

2.2.3. Đáp án

Bài 1

a) 729

b) 401

c) 521

d) 144

Bài 2.

B

2.3. Dạng 3: đối chiếu điền vệt “>” “

2.3.1. Cách thức làm

*

2.3.2. Bài xích tập

Bài 1. Sử dụng các dấu “>”; “

a) 342 … 253

b) 743 … 746

c) 579 … 579

d) 193 … 281

2.3.3. Đáp án

Bài 1

a) đối chiếu số thuộc hàng trăm ngàn của nhì số ta bao gồm 3 > 2 phải 342 > 253

b) so sánh số thuộc hàng ngàn và chục của nhị số ta thấy 74 = 74 bắt buộc ta xét cho hàng đơn vị chức năng do 3

c) đối chiếu ta thấy 579 = 579

d) vày 1

2.4. Dạng 4: sắp xếp thứ tự các dãy số

2.4.1. Cách thức làm

Bước 1: Xếp các chữ số trong từng phạm vi

Bước 2: So sánh những chữ số với nhau, vận dụng quy tắc so sánh số bao gồm 3 chữ số

Bước 3: bố trí theo yêu cầu của đề bài

2.4.2. Bài bác tập

Bài 1. sắp xếp những chữ số trong hàng sau theo vật dụng tự:

a)từ phệ tới bé: 473, 758, 362, 108, 821

b)từ bé nhỏ tới lớn: 928, 726, 982, 573, 373, 109

2.4.3. Bài giải

Bài 1.

a) thu xếp theo trang bị tự từ béo tới bé: 821, 758, 473, 362, 108

b) thu xếp theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn tới béo ta có: 109, 373, 573, 726, 928, 982

2.5. Dạng 5: search số béo nhất, nhỏ nhất trong dãy số

2.5.1. Cách thức làm

Bước 1: So sánh các chữ số trong hàng số đề bài xích cho, sử dụng các quy tắc đối chiếu số có ba chữ số.

Bước 2: tuyển lựa số bự nhất, nhỏ nhất trong dãy số vừa đối chiếu đó, kết luận theo yêu cầu đề cho.

2.5.2. Bài tập

Bài 1: kiếm tìm số lớn số 1 trong dãy số sau

563, 589, 378, 896, 866, 746, 876, 864

Bài 2: tra cứu số nhỏ dại nhất trong dãy số sau:

435, 670, 204, 684, 118, 112, 102

2.5.3. Bài xích giải

Bài 1.

Số lớn số 1 là 896.

Bài 2.

Số bé dại nhất là 102.

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Ngành Công Nghiệp Châu Âu Âu, Trình Bày Đặc Điểm Ngành Công Nghiệp Của Châu Âu

Học xuất sắc toán lớp 3 số có ba chữ sốlà căn cơ để nhỏ học toán ở các bậc học tập cao hơn. Tìm hiểu thêm các khóa học toán trên xechieuve.com.vn để giúp đỡ con rèn luyện và nâng cấp kiến thức toán học.