Hấp thụ hoàn toàn v lít co2 vào 400ml

  -  Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn v lít co2 vào 400ml

Sục từ tốn 0,06 mol CO2 vào V (lít) dung dịch bao gồm chứa Ba(OH)2 0,5M chiếm được 2b mol kết tủa. Còn mặt khác khi sục 0,08 mol CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5 M thì nhận được b mol kết tủa. V có thể là:


Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M cùng Ca(OH)2 0,1M chiếm được 2,5 gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào 200ml dung dịch HNO3: 4M sản phẩm thu được gồm dung dịch X cùng 1 hóa học khí bay ra. Hỗn hợp X rất có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong quy trình trên thành phầm khử duy nhất của N+5 là NO. Quý giá của m là:


Cho a mol CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1 M nhận được m gam kết tủa. Nếu cho a đổi mới thiên trong vòng từ 0,18 đến 0,25 thì m đạt quý hiếm nào trong số giá trị sau


Cho 0,07 mol CO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 0,32M thu được dung dịch G. Sau làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thêm 250 ml dung dịch X bao gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 xM vào dung dịch G thì chiếm được 7,88 gam kết tủa. Tìm quý giá của x trên:


Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp X có chứa x mol Na2CO3 và y mol NaOH thu được dung dịch đựng 2 muối có cùng nồng độ mol. Còn mặt khác rót rảnh rỗi dung dịch bao gồm chứa 0,31 mol HCl vào hỗn hợp dung dịch X cũng chiếm được 2,24 lít khí CO2 (đktc).

Đặt a=xy, cực hiếm của a là


Cho 11,6 gam muối hạt FeCO3 tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3, được các thành phần hỗn hợp khí CO2, NO với dung dịch X được. Khi thêm hỗn hợp HCl dư vào hỗn hợp X được dung dịch Y. Trọng lượng bột đồng về tối đa rất có thể hòa chảy trong hỗn hợp Y (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất) là
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Bệnh Mù Màu Nằm Trên Nst Gì ? Nguyên Nhân Gây Bệnh Mù Màu

Cho 0,448 lít khí CO2 (đktc) kêt nạp hết vào 100ml hỗn hợp X tất cả chứa NaOH 0,02M, KOH 0,04M, Ba(OH)2 0,12M nhận được x gam kết tủa với dung dịch Y. Đun nóng hỗn hợp Y tới phản nghịch ứng trọn vẹn thu được y gam kết tủa. Tìm giá trị của y


Dung dịch Y có Al3+; Fe2+; 0,05 mol Na+; 0,1 mol ; 0,15 mol . Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch Y nhằm thu được kết tủa lớn nhất thì giá trị của V là


Một hỗn hợp X có 0,1 mol Ca2+; 0,2 mol Na+, x mol và 0,2 mol . Cô cạn hỗn hợp rồi nung hỗn hợp rắn tới trọng lượng không thay đổi ta thu được m gam chất rắn. Quý hiếm của m là


Trong một cái cốc gồm chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+ và c mol . Khi thêm V lít dung dịch Ca(OH)2 (nồng độ xM) để sút độ cứng của nước là nhỏ tuổi nhất. Biểu thức liên hệ giữa V, a, b, x là: (biết giảm độ cứng của nước là làm giảm nồng độ của Ca2+ và Mg2+ vào dung dịch)


Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 đktc vào 100ml dung dịch bao gồm K2CO3 0,2M với KOH xM. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cho tổng thể Y tính năng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư chiếm được 11,82 gam kết tủa. Tìm giá trị của x


Dung dịch X bao gồm chứa 0,07 mol Na+; 0,02 mol cùng x mol OH-. Dung dịch Y có chứa ; cùng y mol H+. Toàn bô mol cùng là 0,04 mol. Trộn X với Y thu được 100ml dung dịch Z. Bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước, pH của dung dịch thu được là:


Dung địch X cất 0,025 mol ; 0,1 mol Na+; 0,3 mol ; sót lại là ion . đến 270 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M vào dung dịch X với đun rét nhẹ. Hỏi tổng cân nặng dung dịch X với dung dịch Ba(OH)2 giảm bao nhiêu gam? giả sử nước cất cánh hơi không xứng đáng kể.
Xem thêm: What Does '6 ÷ 2(1 + 2)' Equal? The Answer To The Viral Math Equation Explained

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam