Hấp thụ hoàn toàn 4.48 lít khí co2 vào 500ml

     

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp tất cả NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M, xuất hiện m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Tính số mol CO2, NaOH, Ba(OH)2 → Số mol CO2, OH-, Ba2+

Từ tỉ lệ thành phần số mol CO2 với OH- nhằm tính số mol CO32- tạo nên trong dung dịch.

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 4.48 lít khí co2 vào 500ml

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓

Từ số mol Ba2+ cùng CO32- nhằm tính số mol kết tủa và quý giá m.


nCO2 = 0,2 mol; nBa(OH)2 = 0,1 mol; nNaOH = 0,05 mol

→ nOH- = 2nBa(OH)2 + nNaOH = 0,25 mol cùng nBa2+ = nBa(OH)2 = 0,1 mol

Ta thấy: (1 3- và CO32-

CO2 + OH- → HCO3-

x x x mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

y 2y y mol

Ta gồm hệ phương trình: (left{ eginarrayln_CO_2 = x + y = 0,2\n_OH^ - = x + 2y = 0,25endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,15\y = 0,05endarray ight.)

PT chế tạo kết tủa: Ba2+ + CO32- → BaCO3↓

Bđ: 0,1 0,05 mol

Pư: 0,05 0,05 0,05 mol

→ mBaCO3 = 0,05.197 = 9,85 (gam)


Đáp án bắt buộc chọn là: a


...

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài Luyện Tập Trang 114 Sgk Toán 4: Luyện Tập Rút Gọn Phân Số


Bài tập gồm liên quan


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít (đktc) CO2 vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 mật độ 0,2M thu được hỗn hợp X. Sau khi gạn vứt kết tủa, trọng lượng dung dịch X so với trọng lượng dung dịch ban đầu


Sục 7,84 lít CO2(đktc) vào 500 ml dung dịch tất cả hổn hợp NaOH 0,4M cùng Ba(OH)2 0,2M, phần nước lọc sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn lần lượt cho chức năng với những chất HNO3, NaCl, Ba(OH)2, NaHSO4, Mg(NO­3)2. Số ngôi trường hợp bao gồm phản ứng hoá học xảy ra là


Hấp thụ không còn 0,2 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,025 mol NaOH với 0,1 mol Ba(OH)2, ngừng các làm phản ứng thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hấp thụ trọn vẹn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch có NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được từng nào gam hóa học rắn khan?


Sục rảnh rỗi V lít khí CO2 (đktc) khoan thai vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M; KOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,4M. Kết thúc phản ứng nhận được 27,58 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị lớn nhất của V thỏa mãn điều khiếu nại của bài toán là


Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp KOH 1M thu được dung dịch X. Mang lại từ từ hỗn hợp HCl 2,5M vào X mang đến khi ban đầu có khí hiện ra thì không còn V ml. Cực hiếm của V


Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch cất 0,2 mol Ba(OH)2; 0,05 mol NaOH và 0,05 mol KOH. Sau bội phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch cất 22,15 gam muối. Giá trị của V là


Sục khí CO2 tự từ cho tới dư vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M và Ba(OH)2 0,5M thu được dung dịch A. Cô cạn hỗn hợp A rồi nhiệt phân đến khối lượng không thay đổi thu được m gam chất rắn. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Hấp thụ trọn vẹn 8,96 lít CO2 (đktc) vào V ml dung dịch cất NaOH 2,75M cùng K2CO3 1M. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng ở ánh nắng mặt trời thường thu được 64,5 gam hóa học rắn khan gồm 4 muối. Quý hiếm của V là


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 (đktc) vào bình đựng 200 ml dung dịch NaOH 1M với Na2CO3 0,5M. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được 19,9 gam hóa học rắn khan. Quý giá của V là :


Dẫn thong dong 5,6 lít CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch chứa đồng thời các chất NaOH 0,3M; KOH 0,2M; Na2CO3 0,1875M; K2CO3 0,125M thu được hỗn hợp X. Thêm hỗn hợp CaCl2 dư vào hỗn hợp X, số gam kết tủa nhận được là:


Khi sục trường đoản cú từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp có a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, hiệu quả thí nghiệm được biểu diễn trên thứ thị sau


*

Tỉ lệ a : b là


Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp X có Ba(OH)2 1,5M với NaOH 1M. Sau phản nghịch ứng thu được m1 gam kết tủa cùng dung dịch X. đến dung dịch X tính năng với 200 ml hỗn hợp BaCl2 1,2M; KOH 1,5M thu được mét vuông gam kết tủa. Giá trị của mét vuông là:


Hấp thụ trọn vẹn 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch đựng x mol Ba(OH)2, x mol KOH, y mol NaOH. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch cất 32,15 gam muối cùng 19,7 gam kết tủa. Bỏ qua sự thủy phân của các ion. Tỉ lệ thành phần x : y rất có thể là


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2a M thì chiếm được m1 gam kết tủa. Nếu kêt nạp (V + 3,36) lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 bên trên thì thu được mét vuông gam kết tủa. Ví như thêm (V + V1) lít CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2 đã mang lại thì nhận được lượng kết tủa rất đại. Biết m1 : m2 = 3 : 2; m1 bằng 3/7 trọng lượng kết tủa rất đại, những khí hầu như ở đktc. Quý hiếm của V1 là


Hấp thụ hết 8,96 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 400 ml dung dịch X. Lấy 200 ml hỗn hợp X mang lại từ từ vào 600 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 5,376 lít khí (đktc). Mặt khác, 100 ml dung dịch X tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 39,4 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là


Dẫn trường đoản cú từ đến dư khí CO2vào dung dịch đựng 0,2 mol Ba(OH)2. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa (a mol) vào số mol khí CO2tham gia bội nghịch ứng (b mol) được màn biểu diễn như đồ thị sau:

*

Tỉ lệ y : x là


Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2, cân nặng kết tủa chế tạo ra và nhờ vào vào thể tích khí CO2 (đktc) được trình diễn như sau:

*
*

Biết Va, là thể tích CO2 cần dùng làm có cân nặng kết tủa lớn số 1 Va > V. Cực hiếm của Va là:


Hấp thụ trọn vẹn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau bội nghịch ứng nhận được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là


Hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch đựng 0,3 mol NaOH cùng 0,2 mol Ba(OH)2 chiếm được a gam kết tủa cùng dung dịch X. Để nhận được lượng kết tủa lớn nhất cần nếm nếm thêm 4000 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X. Giá trị của V là


Cho hỗn hợp A đựng Ca(OH)2 0,1 mol với NaOH 0,2 mol tính năng với V lít CO2 (đktc). Giá trị lớn số 1 của V nhằm thu được kết tủa lớn nhất là


Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp có Ca(OH)2 cùng NaOH ta thu được kết quả sau

*
*

Giá trị của x là


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào bình đựng 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,01M, thu được 1 g kết tủa. Xác minh V.

Xem thêm: Chiến Lược Tạo Hứng Thú Học Tập, Một Số Biện Pháp Tạo Hứng Thú Học Tập Lịch Sử


Thổi rảnh rỗi khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa 0,12 mol Ca(OH)2 . Sự dựa vào của số mol kết tủa nhận được vào số mol CO2 phản bội ứng được biểu điễn theo đồ gia dụng thị sau:

*
*

Mối quan hệ tình dục của a và b là:


Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 làm phản ứng như sau:

*
*

Giá trị của V là:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.