HẤP THỤ HOÀN TOÀN 3 36 LÍT KHÍ CO2

  -  

Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (điều khiếu nại tiêu chuẩn) vào dung dịch đựng 0,15 mol NaOH cùng 0,1 mol Ba(OH)2 nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là
Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 3 36 lít khí co2

Tính tỉ lệ: (a = fracn_OH^ - n_CO_2)

+ a ≥ 2 => chỉ sản xuất muối CO32-

+ 1 chế tạo ra muối CO32- cùng HCO3-

+ a ≤ 1 => chỉ tạo thành muối HCO3-


nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,15 + 2.0,1 = 0,35 mol; nCO2 = 0,15 mol

(fracn_OH^ - n_CO_2 = frac0,350,15 = 2,33 > 2) => OH- dư, chỉ sinh sản muối CO32-

*BTNT “C”: nCO3 2- = nCO2 = 0,15 mol

So sánh thấy: nBa2+ CO32- => Ba2+ hết, CO32- dư

=> nBaCO3 = nBa2+ = 0,1 mol

=> m BaCO3 = 0,1.197 = 19,7 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Hấp thụ trọn vẹn a mol khí CO2 vào dung dịch cất b mol Ca(OH)2 thì thu được các thành phần hỗn hợp 2 muối CaCO3 với Ca(HCO3)2. Quan hệ tình dục giữa a và b là


Cho 5,6 lít CO2 (đktc) hấp thụ trọn vẹn trong dung dịch chứa 0,18 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là:


Cho 7,84 lít khí CO2 (đktc) tác dụng với 250 ml hỗn hợp KOH 2M sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được tổng trọng lượng sản phẩm rắn là:


Hấp thụ hết V (lít) khí CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 14,6 gam hóa học rắn khan. Quý hiếm của V là


Thể tích CO2 (đktc) lớn nhất cần bỏ vô 2,0 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M nhằm thu được 15,76 gam kết tủa là
Xem thêm: Giải Vật Lí 10 Bài 39 Độ Ẩm Của Không Khí, Vật Lý 10 Bài 39: Độ Ẩm Của Không Khí

Cho 11,2 lít CO2 (đktc) dung nạp hết trong dung dịch đựng a mol Ca(OH)2 với 0,2 mol NaOH. Khẳng định giá trị của a để sau phản ứng chiếm được 10 gam kết tủa:


Sục khí CO2 vào 100 ml hỗn hợp X cất đồng thời Ba(OH)2 0,5M và NaOH 0,8M. Xác định thể tích khí CO2 (đktc) để khi phản vào dung dịch X thu được kết tủa cực đại:


Cho V(lít) khí CO2 hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch BaCl2 0,5M và NaOH 1,5M. Tính V để kết tủa chiếm được là rất đại:


Sục thảnh thơi khí CO2 vào 100,0 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M, Ba(OH)2 0,5M và BaCl2 0,7M. Thể tích khí CO2 bắt buộc sục vào (đktc) để kết tủa nhận được là lớn nhất là


Khi cho 3,36 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,5M. Trọng lượng kết tủa chiếm được sau phản nghịch ứng là:


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2, nhận được 25 gam kết tủa với dung dịch X. Thêm buổi tối thiểu 200 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, thì được lượng kết tủa mập nhất. Tính V


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Bài 40 Trang 27 Sgk Toán 9 Bài 40 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 40 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.