Hành Động Nói Gián Tiếp Được Thực Hiện Như Thế Nào

     
*

Viết đoạn hội thoại ngắn từ 7-10 câu, trong đó có sử dụng hành động nói, cho biết thuộc kiểu hành động nào, cách dùng trực tiếp hay gián tiếp.

Bạn đang xem: Hành động nói gián tiếp được thực hiện như thế nào


*

Hôm nay trên đường đi học về ,tôi gặp một bà cụ đang đứng lúng túng chờ sang đường.Khi trông thấy tôi,bà bảo:-Cháu ơi!cháu giúp bà qua đường với!lúc đó đã gần trễ học nhưng tôi vẫn quyết định giúp bà:-Vâng ạ! để cháu dìu bà qua đường ạ .Đợi đến lúc đến trường thì đã muộn.Bác bảo vệ không cho tôi vào,tôi kể lại chuyện "nhờ sang đường" của bà cụ thì lúc ấy bác đã hiểu,thông cảm cho tôi và mở cổng để tôi vàoTrực tiếp : Cháu ơi...vớiGián tiếp : Nhờ sang đường

Hôm nay trên đường đi học về ,tôi gặp một bà cụ đang đứng lúng túng chờ sang đường.Khi trông thấy tôi,bà bảo:

-Cháu ơi!cháu giúp bà qua đường với!

lúc đó đã gần trễ học nhưng tôi vẫn quyết định giúp bà:

-Vâng ạ! để cháu dìu bà qua đường ạ .

Đợi đến lúc đến trường thì đã muộn.Bác bảo vệ không cho tôi vào,tôi kể lại chuyện "nhờ sang đường" của bà cụ thì lúc ấy bác đã hiểu,thông cảm cho tôi và mở cổng để tôi vào

Trực tiếp : Cháu ơi...với

Gián tiếp : Nhờ sang đường


*

trong các câu hành động nói sau câu nào sử dụng cách dùng gián tiếp, cách dùng trực tiếp:1.Phải đâu các vua thời Tam Đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời?2.Các khanh nghĩ thế nào?3.Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi4.Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. 5.Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi.

Xem thêm: Phong Tục Chơi Hoa Ngày Tết Ở Việt Nam Mà Miền Bắc Ít Dùng, Hoa Gì Nên Tránh


trong các câu hành động nói sau câu nào sử dụng cách dùng gián tiếp, cách dùng trực tiếp:

1.Phải đâu các vua thời Tam Đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời?

2.Các khanh nghĩ thế nào?

3.Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi

4.Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. 

5.Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi.

Xem thêm: Tấm Gương Về Tình Bạn - Sưu Tầm Những Tốt Trong Sáng Lành Mạnh


-cách dẫn trực tiếp:

Hoa nói:"" hôm nay tớ được mẹ mua cho một cái áo len mới đấy!""

-cách dẫn gián tiếp:

Hoa nói hôm nay bạn ấy được mẹ mua cho một cái áo len mới.


Ví dụ về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp : Cách dẫn trực tiếp :Tôi hỏi : " Còn bao nhiêu phút nữa tan học ? "Tôi hỏi : " Bạn đã làm bài tập về nhà chưa ? " Tôi hỏi : " Cái này bao nhiêu tiền ? " Cách dẫn gián tiếp :Lan nói rằng hôm nay bạn ấy sẽ đi học lại .Hoa nói là ngày mai bạn ấy sẽ nghỉ học .Mai nói rằng hôm nay bạn ấy sẽ được đi du lịch . ...Chúc các bạn học tốt