Hằng Số Cân Bằng Kp

  -  

Sự khác hoàn toàn chính - Kc vs Kp

Kc với Kp là những hằng số cân nặng bằng. Hằng số cân đối của các thành phần hỗn hợp phản ứng là 1 trong số bộc lộ tỷ lệ giữa nồng độ hoặc áp suất của các thành phầm và chất phản ứng trong hỗn hợp phản ứng đó. Những sự biệt lập chínhgiữa Kc và Kp làKc là hằng số thăng bằng cho bởi những điều kiện của nồng độ trong khi Kp là hằng số thăng bằng cho bởi những điều kiện áp suất.

Bạn đang xem: Hằng số cân bằng kp

Hằng số cân bằng này được gửi ra cho những phản ứng thuận nghịch. Kc là hằng số cân đối cho dưới dạng tỷ số thân nồng độ của sản phẩm và hóa học phản ứng trong lúc Kp là hằng số cân đối cho bên dưới dạng tỷ số giữa áp suất của sản phẩm và chất phản ứng.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Kc là gì 3. Kp là gì 4. Mối quan hệ giữa Kc với Kp 5. So sánh tuy nhiên song - Kc với Kp sống dạng bảng 6. Bắt tắt

Kc là gì?

Kc là hằng số cân bằng cho dưới dạng tỷ số thân nồng độ của thành phầm và hóa học phản ứng. độ đậm đặc mol của những thành phần được thực hiện để thể hiện Kc.


aA + bB ↔ cC + dD

Hằng số cân đối của phản ứng trên hoàn toàn có thể được xechieuve.com.vnết dưới dạng:

Kc = cd / ab

, , là nồng độ của các chất phản ứng A, B và các thành phầm C, D. Số mũ “a’, “b”, “c” cùng “d” là hệ số phân vị của mỗi chất phản ứng và thành phầm trong phương trình hóa học. Trong biểu thức của Kc, nồng độ của những chất phản bội ứng và sản phẩm được thổi lên lũy thừa bằng hệ số thăng bằng của chúng.

Kp là gì?

Kp là hằng số cân bằng được đến dưới dạng tỷ số giữa áp suất của sản phẩm và hóa học phản ứng. Hằng số cân đối này hoàn toàn có thể áp dụng cho những hỗn hòa hợp phản ứng ở thể khí. Kp phụ thuộc vào vào áp suất riêng biệt phần của các thành phần thể khí trong tất cả hổn hợp phản ứng.

*

pP + qQ ↔ rR + sS


Hằng số cân đối của phản nghịch ứng trên hoàn toàn có thể được xechieuve.com.vnết bên dưới dạng:

Kp = pRr.pSS / pPp.pQq

“P” biểu lộ áp suất riêng biệt phần. Vì đó, pP, pQ, pR với PS là áp suất riêng biệt phần của những thành phần khí P, Q, R cùng S. Những số nón “p’, “q”, “r” với “s” là hệ số cân đối của mỗi hóa học phản ứng và sản phẩm trong phương trình hóa học.

Mối quan hệ giới tính giữa Kc và Kp là gì?

Kp = Kc (RT)Δn

Trong kia Kp là hằng số cân bằng của áp suất, Kc là hằng số thăng bằng của nồng độ, R là hằng số khí phổ (8,314 Jmol-1K-1), T là nhiệt độ và Δn là hiệu số thân tổng số mol sản phẩm khí và tổng số mol chất khí bội phản ứng.

Sự biệt lập giữa Kc cùng Kp là gì?

Kc vs Kp

Kc là hằng số cân đối cho bên dưới dạng tỷ số giữa nồng độ của thành phầm và hóa học phản ứng.

Xem thêm: Soạn Bài Viết Một Đoạn Văn Tả Cảnh Sinh Hoạt Lớp 6 Ngắn Gọn, Văn Mẫu Lớp 6: Viết Bài Văn Tả Cảnh Sinh Hoạt

Kp là hằng số cân đối được mang lại dưới dạng tỷ số giữa áp suất của sản phẩm và hóa học phản ứng.
hóa học phản ứng
Kc hoàn toàn có thể được sử dụng cho hỗn hợp phản ứng ngơi nghỉ thể khí hoặc thể lỏng.Kp chỉ được dùng cho hỗn hợp phản ứng ngơi nghỉ thể khí.
Các solo vị
Kc được mang đến bởi những đơn vị của nồng độ.Kp được mang lại bởi đơn vị của áp suất.

Tổng đúng theo - Kc vs Kp

Hằng số thăng bằng của hỗn hợp phản ứng lý giải tỷ lệ thân các thành phầm và chất phản ứng bao gồm trong tất cả hổn hợp phản ứng đó theo nồng độ (được cho rằng Kc) hoặc áp suất riêng biệt phần (được cho là Kp).Sự khác biệt cơ bản giữa Kc và Kp là Kc là hằng số cân bằng được cho bởi những điều kiện của nồng độ trong khi Kp là hằng số thăng bằng được mang lại bởi các điều khiếu nại áp suất.

Xem thêm:
Bài Trống Quốc Ca Đội Ca Đội Ca, Các Bài Trống Đội


Tài liệu tham khảo

1. "Hằng số cân bằng." Merriam-Webster, bao gồm sẵn trên đây. 2. “Hằng số cân đối khí: Kc và Kp.” hóa học LibreTexts, Libretexts, ngày 21 mon 7 năm 2016, tất cả sẵn tại đây.

Hình hình ảnh lịch sự

1. “2318 Áp suất một trong những phần và toàn phần của một hóa học khí” của Trường cđ OpenStax - Giải phẫu & Sinh lý học, website Connexions, ngày 19 tháng 6 năm 2013., CC BY 3.0) qua Commons Wikimedia