Hỏi lúc đầu kho b chứa bao nhiêu tấn thóc?

  -  
Home/ Môn học/Toán/hai kho thóc chứa toàn bộ 145 tấn thóc. Biết nếu chuyển 12t thóc từ kho A thanh lịch kho B thì bây giờ số thóc sinh sống kho A bằng 2/3 số thóc thóc sinh sống kho B. Hỏi

hai kho thóc chứa tất cả 145 tấn thóc. Biết nếu như chuyển 12 tấn thóc tự kho A lịch sự kho B thì hôm nay số thóc ở kho A bằng 2/3 số thóc thóc làm việc kho B. Hỏi


hai kho thóc chứa tất cả 145 tấn thóc. Biết nếu như chuyển 12t thóc từ kho A lịch sự kho B thì lúc này số thóc nghỉ ngơi kho A bằng 2/3 số thóc thóc sống kho B. Hỏi ban sơ mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc


*

Lúc đầu: Kho A : 70 tấn; kho B : 75 tấn.

Bạn đang xem: Hỏi lúc đầu kho b chứa bao nhiêu tấn thóc?

Giải thích các bước giải:

Sau khi chuyển 12t từ kho A sang kho B, coi số thóc sinh hoạt kho A là 2 phần cân nhau thì số thóc ở kho B là 3 phần như thế.

Khi chuyển thóc trường đoản cú kho A quý phái kho B thì tổng cộng thóc ở 2 kho là không đổi khác và vẫn bằng 145 tấn.

Xem thêm: Vẽ Các Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản Môn Công Nghệ 11 Chuẩn Kích Thước

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị mỗi phần cân nhau là :

145 : 5 = 29 (tấn)

Lúc đầu kho A chứa số tấn thóc là :

29 x 2 +12 = 70 (tấn)

Lúc đầu kho B đựng số tấn thóc là :

145 – 70 = 75 (tấn)

Đáp số : Kho A : 70 tấn; Kho B : 75 tấn.

Xem thêm: Soạn Bài Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự

Chúc chúng ta yêu học tốt nha ))33


*

dananhthu
0
Reply

Khi chuyển 12 tấn thóc từ bỏ B sang trọng A thì tổng cộng thóc không đổi vẫn bằng 145 tấn, cơ hội đó số thóc kho A bởi 2 phần thì số thóc kho B là 3 phần

Tổng số phần bằng nhau là 2 + 3 = 5 (phần)

vậy khi đó kho A có: (145/5) .2 = 58 tấn

Lúc đầu kho A có: 58 + 12 = 70 (tấn)

Lúc đầu kho B có: 145 – 70 = 75 (tấn)

Đáp số: Kho A: 70 tấn

Kho B: 75 tấn

Chúc bạn học tốt! cho chính mình câu trả lời hay nhất nha! :3


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
Reagan
*

About Reagan
Đặt Câu Hỏi