H2so4 đặc nguội không tác dụng với kim loại nào

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Axit sunfuric sệt được sử dụng làm khô những chất khí ẩm. Các loại khí nào sau đây có thể được làm cho khô nhờ axit sunfuric đặc?


Cho tất cả hổn hợp FeS cùng FeCO3 công dụng với dung dịch H2SO4 đậm đặc và đun nóng, tín đồ ta chiếm được một các thành phần hỗn hợp khí A. Hỗn hợp khí A gồm


Cho các chất sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, FeCO3, FeSO3, Fe(OH)3, FeSO4. Bao gồm bao nhiêu chất khi cho tác dụng với H2SO4 đặc, nóng tất cả khí SO2 thoát ra ?


Chất nào dưới đây khi lấy thuộc số mol và bỏ vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được lượng khí các nhất ?


Cho tất cả hổn hợp X gồm Mg với Fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y và một trong những phần Fe không tan. Chất tan gồm trong dung dịch Y là


Hòa chảy 7,2 gam Mg vào hỗn hợp H2SO4 quánh nóng dư, chiếm được V lít khí H2S (đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính V với tính khối lượng H2SO4 bội nghịch ứng.

Bạn đang xem: H2so4 đặc nguội không tác dụng với kim loại nào


Hòa rã 28,6 gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Fe, Cu, Ag) vào hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư, thu được 12,88 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng m gam muối. Cực hiếm của m là


Hòa chảy 0,1 mol Mg với 0,2 mol Al bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng dư nhận được 2,24 lít khí X (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Khí X là


Hòa tan trọn vẹn 2,975 gam các thành phần hỗn hợp Zn, Al bởi dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được 1,904 lít SO2 và 0,16 gam S. Phần trăm trọng lượng Al trong láo hợp lúc đầu là


Cho m gam hỗn hợp A bao gồm Al, Zn, Cu chức năng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, nhận được 2,8 lít SO2 (đktc). Mặt khác, lúc đốt trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp A phải dùng V lít khí O2 (đktc). Cực hiếm của V là


Cho a mol Fe công dụng với b mol H2SO4 đặc nóng, thành phầm khử nhận được là SO2. Để chiếm được 2 muối hạt thì mối liên hệ giữa a và b là


Hòa rã 50,4 gam các thành phần hỗn hợp A có Fe, FeO, Fe3O4, Cu và CuO bằng dung dịch H2SO4 dư nhận được 7,84 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch B cất 132 gam nhị muối sunfat. Ngoài ra khử hoàn toàn hỗn phù hợp A đề nghị dùng V lít khí teo (đktc). Giá trị của V là


Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp A gồm Zn và một kim loại M vào dung dịch H2SO4đặc nhận được 4,144 lít các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm SO2và H2S có tỉ khối đối với hiđro bởi 31,595. Trọng lượng axit H2SO4đặc sẽ phản ứng là


Cho m gam lếu láo hợp tất cả 2 kim loại công dụng với H2SO4đặc rét dư thu được 3,36 lít khí SO2( đktc); 2,88 gam S với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X nhận được 52,8 gam muối khan. Ngoài ra nếu hoà tan hết m gam hỗn hợp kim loại ban đầu với dung dịch HCl dư thu được 8,064 lít khí H2ở đktc. Hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại đầu là


Cho tất cả hổn hợp X tất cả Fe, FeS, FeS2 chức năng hoàn toàn với H2SO­4 sệt vừa đủ, thu được dung dịch Y cùng 23,52 lít khí SO2 (đktc). Mang lại dung dịch Y tác dụng với NaOH dư chiếm được kết tủa Z. Nung kết tủa Z đến khối lượng không đổi thu được 16 gam hóa học rắn. Trọng lượng hỗn đúng theo X là


Hòa tan trọn vẹn 19,2 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 trong 50 ml hỗn hợp H2SO4 18M (đặc, dư, đun nóng), thu được hỗn hợp Y với V lít khí SO2 (đktc và là sản phẩm khử duy nhất). đến 450 ml dung dịch NaOH 2M vào hỗn hợp Y thu được 21,4 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Chia hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3 cùng FeCO3 thành nhì phần bằng nhau. Hòa tan hết phần một trong các dung dịch HCl dư, chiếm được 0,1 mol tất cả hổn hợp 2 khí tất cả tỉ khối đối với He bằng 4,7 và dung dịch Y. Cho chỗ 2 công dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 sệt nóng, sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Z với 0,2075 mol các thành phần hỗn hợp khí T bao gồm CO2 và SO2 (sản phẩm khử nhất của S+6).

Xem thêm: Hiệu Suất Sinh Thái Thường Rất Thấp Nguyên Nhân Là

Khối lượng FeCl2 trong dung dịch Y là


Hỗn hòa hợp a bao gồm Cu với CuO Hòa tan hoàn toàn 20,8 gam tất cả hổn hợp a vào 73,5 gam hỗn hợp H2SO4 80% chỉ thu được dung dịch x với khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất mang lại x công dụng hoàn toàn với 900 ml hỗn hợp NaOH 1M sau đó lọc quăng quật kết tủa được dung dịch y cô cạn y thu được chất rắn z nặng 60,8 g nồng độ xác suất của CuSO4 vào x.

Xem thêm: Kiểu Môi Trường Nào Sau Đây Thuộc Đới Ôn Hòa ? Môi Trường Nào Sau Đây Không Thuộc Đới Ôn Hòa:


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe và FeO tác dụng với dung dịch HCl dư, chiếm được 0,3 mol khí H2. Nếu đến m gam tất cả hổn hợp X trên công dụng với axit H2SO4 đặc, dư, đun nóng, chiếm được 11,2 lít khí SO2 (đktc). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, SO2 là thành phầm khử tốt nhất của S+6. Giá trị của m và khối lượng axit H2SO4 đã phản ứng theo thứ tự là


Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe và kim loại M (chỉ gồm hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc); 5,76 gam S (không có sản phẩm khử như thế nào khác) và dung dịch X cất 105,6 gam muối Fe2(SO4); MSO4. Khía cạnh khác, giả dụ hòa tan không còn m gam X lúc đầu với hỗn hợp HCl dư thu được 16,128 lít khí H2(đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Hòa rã m gam hỗn hợp X bao gồm Fe và những oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 đặc, rét dư cho phản ứng hoàn toàn, thu được 80 gam muối hạt khan cùng 2,24 lít SO2 (đktc). Số mol H2SO4 vẫn tham gia làm phản ứng là


Cho m gam nhôm công dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) sau thời điểm phản ứng xong người ta thu 13,44 lit khí SO2 (đktc). Quý hiếm m là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.