H2O Là Liên Kết Gì

  -  

*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành nội dung sau : “Số oxi hoá của một yếu tắc trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu trả định rằng liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử là ...(2)….”.

Bạn đang xem: H2o là liên kết gì


Hoàn thành nội dung sau : “Các ……….... Thường tan những trong nước. Lúc nóng chảy với khi hoà rã trong nước, bọn chúng dẫn điện, còn sống trạng thái rắn thì ko dẫn điện”.


Cho dãy những chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số hóa học trong dãy nhưng mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không rất là


Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); mãng cầu (0,93). Hợp hóa học nào sau đây là hợp chất ion?


Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của thành phần Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Link hoá học thân nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết


Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, nhân tố X ở team IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Phương pháp của hợp hóa học tạo thành từ bỏ 2 thành phần trên tất cả dạng là


Trong hợp hóa học ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), tổng thể electron vào XY là 20. Biết trong rất nhiều hợp chất, Y chỉ gồm một mức thoái hóa duy nhất. Công thức XY là


Nguyên tử X có trăng tròn proton và nguyên tử Y tất cả 17 electron. Phương pháp phân tử và bản chất liên kết của hợp hóa học hình thành thân X cùng Y có thể là


Cho các nhận định sau:

(1) links ion được hình thành bởi vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion sở hữu điện tích trái dấu.

(2) những hợp chất cộng hóa trị phân cực thường tan các trong nước.

Xem thêm: Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Lặng Lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

(3) Hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị được hotline là năng lượng điện hóa trị của nguyên tố đó.

(4) links trong phân tử H2, N2, F2 thuộc loại liên kết cộng hóa trị không phân cực.

(5) khi hình thành liên kết cộng hóa trị, những nguyên tử có thể góp bình thường 1, 2 hoặc 3 electron để hình thành 1,2 hoặc 3 cặp electron cần sử dụng chung.

Xem thêm: Toán 6 Tập 2 Trang 6 - Bài 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 6 Sbt Toán 6 Tập 2

Số nhận định đúng là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.