GÓC GIỮA 2 VECTƠ LỚP 10

  -  
Cách tính góc giữa hai vectơ trong phương diện phẳng

1. Cách xác định góc thân hai vectơ trong mặt phẳng

Cho nhị véc-tơ $ veca$ với $vecb$ gần như khác $ vec0$. Từ một điểm $ O$ bất kỳ, dựng $ overrightarrowOA=veca$ cùng $ overrightarrowOB=vecb$ thì góc $ widehatAOB$ được điện thoại tư vấn là góc giữa hai véc-tơ $ veca$ và $vecb$, kí hiệu là $ left(veca,vecb ight)$.

Bạn đang xem: Góc giữa 2 vectơ lớp 10

*

Nhận xét.

Trong định nghĩa thì điểm $ O$ được lấy tuỳ ý. Mặc dù nhiên, trong những lúc giải toán ta hoàn toàn có thể chọn O trùng cùng với điểm gốc của vectơ $ overrightarrowa$ hoặc $ overrightarrowb$ cho đối kháng giản.Hiểu một cách solo giản, để xác định góc thân hai véc-tơ ta thay thế hai vectơ đang cho vì hai vecto mới gồm chung điểm gốc.

*

2. đặc điểm góc giữa hai véc-tơ trong mặt phẳng

Góc thân hai vecto bất kì luôn nằm trong khúc từ $ 0^circ $ đến $180^circ$.Góc thân hai véc tơ bởi $0^circ$ khi còn chỉ khi hai véc tơ đó cùng chiều.Góc thân hai véc tơ bằng $180^circ$ khi còn chỉ khi nhị véc tơ đó ngược chiều.Góc thân hai véc tơ bằng $90^circ$ khi còn chỉ khi hai véc tơ đó vuông góc.

Xem thêm: Giải Sinh Học 10 Bài 1 0 Bài 1: Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống

3. Bài xích tập xác định góc thân hai vectơ trong phương diện phẳng

Ví dụ 1. Cho tam giác phần đông $

ABC$ có

$

H$

là trung điểm $

BC$

. Tính góc giữa các cặp vectơ sau:

*

$ overrightarrowAH$ cùng $ overrightarrowBC$;$ overrightarrowAB$ và $ overrightarrowAC$;$ overrightarrowAB$ với $ overrightarrowCA$;$ overrightarrowAB $ và $ overrightarrowAH$;$ overrightarrowAB $ và $ overrightarrowHA$;$ overrightarrowAB$ cùng $ overrightarrowBC$.

Ví dụ 2. Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, cạnh $AB=3,AC=4$. Tính góc giữa những cặp vectơ:

$ overrightarrowAB, overrightarrowAC$;$ overrightarrowAB, overrightarrowBC$.

Xem thêm: Hãy Phân Tích Kỹ Thuật Chạy Giữa Quãng Giai Đoạn 4 Về Đích, Phân Tích Kỹ Thuật Chạy Nhanh

Ví dụ 3. Cho hình vuông $ABCD$, tính góc giữa các véc-tơ:

$ overrightarrowAB,overrightarrowAD$;$ overrightarrowAC,overrightarrowBD$;$ overrightarrowAB,overrightarrowCB$;$ overrightarrowAD,overrightarrowDC$.
Hình học, Toán 10, Toán 11, Toán học tập góc giữa hai vectơ, tích vô hướng, toán 10Post navigation
Tích vô vị trí hướng của hai vectơ