GIỮA ĐÁM ĐẤT HÌNH VUÔNG CHU VI 60M

     
Giữa đám đất hình vuông có chu vi là 60m, fan ta đào 1 cái giếng hình tròn. Miệng giếng có đường kính là1,4m. Bao phủ giếng xây 1 thành giếng rộng 0,3m . Search :


Bạn đang xem: Giữa đám đất hình vuông chu vi 60m


Cạnh của đám đất hình vuông vắn đó là: 60:4=15 m

Diện tích của đám đất hình vuông đó là: 15x15=225 m2

Bán kính của chiếc giếng hình tròn đó (kể luôn cả thành) là: 1,4:2+0,3=1 m

Diện tích của dòng giếng hình tròn đó (kể luôn cả thành) là: 1x1x3,14=3,14 m2

Bán kính của chiếc giếng hình tròn trụ đó (không nói thành) là: 1-0,3=0,7 m

Diện tích của chiếc giếng hình tròn đó (không kể thành) là: 0,7x0,7x3,14=1,5386 m2

Diện tích của thành giếng hình trụ đó là: 3,14-1,5386=1,6014 m2

Diện tích của phần đất còn lại là: 225-3,14=221,86 m2

Đáp/Số: a) 1,6014 m2

b) 221,86 m2


4 bình chọn đúng
report sai phạm
lovelovechan đã chọn câu trả lời này

haidang5e
Tổng điểm thông thái: 88 | Điểm uyên thâm Toán lớp 5: 16
lovelovechan
Giữa đám đất hình vuông vắn có chu vi là 60m, người ta đào 1 mẫu giếng hình tròn. Miệng giếng có 2 lần bán kính là1,4m. Bao phủ giếng xây 1 thành giếng rộng lớn 0,3m . Tìm kiếm :
- diện tích thành giếng
- diện tích s phần khu đất còn lại
bài giải
Cạnh của đám đất hình vuông đó là: 60:4=15 m
Diện tích của đám đất hình vuông đó là: 15x15=225 m2
Bán kính của cái giếng hình tròn trụ đó (kể luôn cả thành) là: 1,4:2+0,3=1 m
Diện tích của mẫu giếng hình trụ đó (kể luôn luôn cả thành) là: 1x1x3,14=3,14 m2
Bán kính của mẫu giếng hình tròn trụ đó (không kể thành) là: 1-0,3=0,7 m
Diện tích của dòng giếng hình trụ đó (không kể thành) là: 0,7x0,7x3,14=1,5386 m2
Diện tích của thành giếng hình tròn trụ đó là: 3,14-1,5386=1,6014 m2
Diện tích của phần đất còn sót lại là: 225-3,14=221,86 m2
Đáp/Số: a) 1,6014 m2
b) 221,86 m2
4 bình chọn đúng
báo cáo sai phạmXem thêm: Viết Đoạn Văn Ý Nghĩa Văn Chương, Viết Đoạn Văn Ngắn Bàn Về Ý Nghĩa Văn Chương

lovelovechan
Tổng điểm thông thái: 2 | Điểm uyên bác Toán lớp 5: 0

cảm ơn chúng ta nhìu


2 đánh giá đúng
báo cáo sai phạm
Xem câu hỏi của:
tất cả các lớp toàn bộ các môn toàn bộ các chủ đề
Lọc câu hỏi
gửi câu hỏi
Nội quy mục hỏi đáp
phần thưởng mục hỏi đáp
Bảng xếp hạng tuần
Xem bảng xếp hạng

Học ngữ pháp giờ Anh


Bạn hãy đăng ĐĂNG NHẬP bắt đầu được triển khai tính năng này
Giới thiệu| câu hỏi thường gặp| Kiểm tra| Học nhưng chơi| Tin tức| quy định sử dụng| chính sách bảo mật| Góp ý - tương tác
*

Tiểu học
Lớp 1 Lớp 4
Lớp 2 Lớp 5
Lớp 3
Trung học cơ sở
Lớp 6 Lớp 7
Lớp 8 Lớp 9
Trung học phổ thông
Lớp 10 Lớp 11
Lớp 12


Xem thêm: Hiểu Về Chức Năng Và Các Thành Phần Của Máu Không Có Chức Năng Nào Sau Đây