GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9 BÀI 11

     

Thanh niên là mọi thế hệ tiếp sau nối bước cha ông xây đắp và đảm bảo tổ quốc. Trong bối cảnh ngày nay, khi hòa bình lặp lại, tuổi teen có nhiệm vụ cao thâm trong sự nghiệp xây dựng tổ quốc theo phía công nghiệp hóa, văn minh hóa. Ví dụ như ráng nào, chúng ta cùng cho với bài học ngay dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Giáo dục công dân lớp 9 bài 11

*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Đặt vấn đề

Gợi ý vấn đáp câu hỏi:

a) Hãy nêu vai trò, vị trí của bạn teen trong sự nghiệp CNH, HĐH non sông qua bài phát biểu của đỗng chí Tổng túng bấn thư Nông Đức mạnh dạn ?

Vai trò cùng vị trí của thanh niên:

Thanh niên đảm đương nhiệm vụ của kế hoạch sử, mỗi người vươn lên tự rèn luyện.Là lực lượng lòng cốt khơi dậy hào khí việt nam và lòng từ hào dân tộc.Quyết trung tâm xoá triệu chứng nước nghèo và kém vạc triển.Thực hiện thắng lợi CNH, HĐH

b) Tại sao bạn bè Tổng túng thiếu Thư lại đến rằng: Thực hiện phương châm CNH, HĐH đất nước là "trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ rất lớn lớn." của gắng hệ trẻ bạn teen ngày nay?

Thực hiện phương châm CNH, HĐH giang sơn là "Trách nhiệm vẻ vang và cũng là cơ hội to lớn." của cụ hệ thanh niên ngày nay vì:ý nghĩa cuộc sống mỗi người là từ vươn lên, thêm với thôn hội, thân mật tới đông đảo người, nhân dân cùng tổ quốc.Là phương châm phấn đấu cảu thay hệ trẻ biến hóa lực lượng xung kích.Vai trò hiến đâng của trẻ mang lại đất nước

c) Để thực hiện giỏi trách nhiệm của nạm hệ trẻ em trong tiến độ cách mạng hiện nay, bạn hữu Tổng bí thư đòi hỏi thanh niên bắt buộc học tập, yêu cầu rèn luyện hồ hết gì và như vậy nào?

Trách nhiệm của nắm hệ trẻ con trong quy trình tiến độ hiện nay:

Lao động, học hành vươn lên chỉ chiếm lĩnh đỉnh cao văn hoá- khoa học.Kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, bao gồm lòng yêu thương nước nồng nàn.Sống tình nghĩa thuỷ bình thường với gia đình, các bạn bè, biết ơn người dân có công, thương người nghèo khó.

II.

Xem thêm: Bài 3 Trang 78 Vở Bài Tập Toán Lớp 3, Vở Bài Tập Toán 3 Tập 1 Trang 78+79Xem thêm: Trong Hình Chữ Nhật Hai Đường Chéo, Tính Chất Hình Chữ Nhật

Nội dung bài xích học

1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá

2. ý nghĩa của công nghiệp hoá, tiến bộ hoá

Tạo tiền đề cải cách và phát triển mọi mặt: tởm tế, xã hội, nhỏ ngườiLà trách nhiệm trung tâm của tất cả thời kì thừa độ đề xuất chủ nghĩa xã hội.Để triển khai lý tưởng " dân giàu, nước mạnh, thôn hội công bằng, dân nhà , văn minh"

3. Trách nhiệm của bạn teen trong sự nghiệp CNH, HĐH khu đất nước

Ra sức học hành văn hoá, công nghệ kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chủ yếu trị; rèn luyện sức khoẻ và các kĩ năng, trở nên tân tiến năng lực.Tham gia lao đụng sản xuất, hoạt động chính trị - thôn hội để bảo vệ và cải cách và phát triển đất nước.Thanh niên cần là lực lượng nòng cốt, lực lượng xung kích vào sự nghiệp đó.