Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 150: Phép Cộng

     

Giải Vở bài xích tập Toán 5 bài 150: Phép cộng trang 89,90

Bài 1 trang 89 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Tính :

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 89 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất vô nhị :

a. (976 + 865) + 135 = ………………….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 150: phép cộng

891 + (799 + 109) = ………………….

*

c. 16,88 + 9,76 + 3,12 = ………………….

Xem thêm: Cách Soạn Bài Câu Đặc Biệt (Trang 27), Tác Dụng Và Ví Dụ

72,84 + 17,16 + 82,84 = ………………….

Xem thêm: ____ Là Hạt Vô Cùng Nhỏ Và Trung Hòa Về Điện, Giải Câu 1 Trang 15

Trả lời

a. (976 + 865) + 135 = 976 + (865 + 135)

= 976 + 1000 = 1976

891 + (799 + 109) = (891 + 109) +799

= 1000 + 799 = 1799

*

c. 16,88 + 9,76 + 3,12

= (16,88 + 3,12) + 9,76

= 20 + 9,76

= 29,76

72,84 + 17,16 + 82,84

= 72,84 + (17,16 + 82,84)

= 72,84 + 100

= 172,84

Bài 3 trang 90 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Không triển khai phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a. X + 8,75 = 8,75 ; x = …………………. Vị ………………….………………….

*

Trả lời

a. X + 8,75 = 8,75 ; x = 0 bởi vì 0 + 8,75 = 8,75

*

Bài 4 trang 90 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: vòi nước trước tiên mỗi giờ chảy được

*
thể tích của bể, vòi lắp thêm hai từng giờ tan được
*
thể tích của bể

Hỏi cả nhì vòi nước thuộc chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu tỷ lệ thể tích của bể ?Trả lời

Tóm tắtVòi I tan :

*
vòi vĩnh II tan :
*
Sau 1 giờ cả nhì vòi rã : … ? % bểMột giờ cả hai vòi cùng chảy được :
*
Đáp số : 45% thể tích bể