Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 131

     

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán 4 bài bác 131 : rèn luyện chung với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng luật lệ sau: ý muốn cộng nhị phân số ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số rồi cùng hai phân số sau khi quy đồng.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 4 bài 131

Lời giải đưa ra tiết:

Ta bao gồm : (dfrac59+dfrac23=dfrac59+dfrac69=dfrac119.)Vậy ta có công dụng như sau :

*


Bài 2

Tính: 

a) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 + 1 over 5) b) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 - 1 over 5)

c) (displaystyle 1 over 2 imes 1 over 3:1 over 4) d) (displaystyle 1 over 2:1 over 3:1 over 4)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ gồm phép cộng và phép trừ hoặc chỉ gồm phép nhân cùng phép phân tách thì ta tính lần lượt từ trái sang trọng phải.

Lời giải chi tiết:

a) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 + 1 over 5 = 5 over 3 + 1 over 5 )(displaystyle = 25 over 15 +dfrac315= 28 over 15)

 b) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 - 1 over 5 = 5 over 3 - 1 over 5 )(displaystyle = 25 over 15 -dfrac315= 22 over 15)

c) (displaystyle 1 over 2 imes 1 over 3:1 over 4 =1 over 6:1 over 4 = 1 over 6 imes 4 over 1 )(displaystyle = dfrac46= 2 over 3) 

d) (dfrac12:dfrac13:dfrac14 = dfrac12 imes dfrac31:dfrac14 = dfrac32:dfrac14 )(= dfrac32 imes dfrac41 = dfrac122 = 6)


Bài 3

Tính :

a) (displaystyle 5 over 2 imes 1 over 4 - 1 over 8) b) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4 imes 1 over 8)

c) (displaystyle 5 over 2:1 over 4 - 1 over 8) d) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4:1 over 8) 

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, triển khai phép cộng, trừ sau.

Xem thêm: Soạn Toán Lớp 6 Kết Nối Tri Thức, Giải Toán 6 Kết Nối Tri Thức

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 5 over 2 imes 1 over 4 - 1 over 8 = 5 over 8 - 1 over 8 = 4 over 8 = 1 over 2)

b) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4 imes 1 over 8 = 5 over 2 + 1 over 32 ) (displaystyle= 80 over 32 +dfrac132= 81 over 32)

c) (displaystyle 5 over 2:1 over 4 - 1 over 8 = 5 over 2 imes 4 over 1 - 1 over 8 = 20 over 2 - 1 over 8 ) (displaystyle = 10 -dfrac18 = 80 over 8 - dfrac18= 79 over 8)

d) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4:1 over 8 = 5 over 2 + 1 over 4 imes 8 over 1 = 5 over 2 + 8 over 4 ) (displaystyle = 5 over 2+2 = dfrac52+ dfrac42 = 9 over 2)


Bài 4

Người ta cho một vòi nước tan vào bể chưa tồn tại nước. Lần thứ nhất chảy được (displaystyle 2 over 5) bể. Lần sản phẩm công nghệ hai rã thêm (displaystyle 1 over 3) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa tồn tại nước ? 

Phương pháp giải:

- Coi bồn tắm khi đầy nước là (1) 1-1 vị.

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Ngữ Văn Lớp 9, Thống Kê Tóm Tắt Các Tác Phẩm Văn Học Lớp 9

- Tính số phần bể đã bao gồm nước = số phần nước tung vào bể lần trước tiên (+) số phần nước tan vào bể lần đồ vật hai.