Giải Toán 7 Bài Hai Góc Đối Đỉnh

     

Bài học này trình bày nội dung: hai góc đối đỉnh. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, xechieuve.com.vn đã tóm tắt lại hệ thống định hướng và lý giải giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây vẫn là tài liệu hữu ích giúp những em học tập tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng thích hợp kiến thức

ĐỊNH NGHĨA

*

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Bạn đang xem: Giải toán 7 bài hai góc đối đỉnh

Tính chất :

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Câu 1: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai tuyến đường thẳng xx" cùng yy" cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào địa điểm trống (...) trong những phát biểu sau :

*

a) Góc xOy và góc ... Là nhì góc đối đỉnh bởi vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" cùng cạnh Oy là ... Của cạnh Oy".

b) Góc x"Oy với góc xOy" là ... Bởi cạnh Ox là tia đối của cạnh ... Với cạnh ...


Câu 2: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong những phát biểu sau:

a) hai góc bao gồm mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc cơ được điện thoại tư vấn là nhì góc ...

b) hai đường thẳng giảm nhau tạo thành thành nhì cặp góc ...


Câu 3: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai tuyến phố thẳng zz" cùng tt" giảm nhau trên A. Hãy viết tên nhì cặp góc đối đỉnh.

Xem thêm: Mạng Máy Tính Là Gì? Hãy Nêu Các Lợi Ích Của Mạng Máy Tính Mang Lại Những Lợi Ích Gì Cho Cuộc Sống


Câu 4: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ góc xBy gồm số đo bằng $60^circ$. Vẽ góc đối đỉnh cùng với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bởi bao nhiêu độ ?


Câu 5: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ góc ABC bao gồm số đo bằng $56^circ$.

b) Vẽ góc ABC" kề bù cùng với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC"?

c) Vẽ góc C"BA" kề bù cùng với góc ABC". Tính số đo của góc C"BA".


Câu 6: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai tuyến phố thẳng cắt nhau làm thế nào để cho trong những góc sản xuất thành bao gồm một góc $47^circ$. Tính số đo những góc còn lại.


Câu 7: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Ba mặt đường thẳng xx", yy", zz" cùng trải qua điểm O. Hãy viết tên những cặp góc bằng nhau.


Câu 8: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai góc bao gồm chung đỉnh và bao gồm cùng số đo là $70^circ$, mà lại không đổi hình.

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Tác Phẩm Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên


Câu 9: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x"Ay" đối đỉnh cùng với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.


Câu 10. Trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Hãy vẽ một mặt đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). đề nghị gấp tờ giấy thế nào để minh chứng hai góc đối đỉnh thì bởi nhau?