GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 9 BÀI 1 SBT

  -  
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

SBT trang bị lí 9 bài 1: Sự dựa vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện cố giữa nhị đầu dây dẫn | Giải SBT vật lí lớp 9


395

xechieuve.com.vn ra mắt Giải sách bài bác tập thiết bị lí lớp 9 bài bác 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu dây dẫnchi tiết giúp học sinh xem và so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài xích tập vào SBT đồ vật lí 9. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT vật lí 9 bài 1: Sự phụ thuộc vào của cường độ mẫu điện vào hiệu điện cố giữa hai đầu dây dẫn


Bài 1.1 trang 4 SBT vật lí 9: khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện chũm 12V thì cường độ cái điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện nắm đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên tới mức 36V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó là bao nhiêu ?
Phương pháp giải:
Sử dụng lý thuyết : Cường độ cái điện chạy sang một dây dẫn tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhì đầu dây dẫn

Lời giải:

Vì cường độ chiếc điện chạy qua 1 đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện gắng đặt vào nhì đầu dây dẫn.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 1 sbt

Ta có:

U1I1=U2I2⇒120,5=36I2⇒I2=36.0,512=1,5A

Đáp số :1,5A

Bài 1.2 trang 4 SBT vật lí 9: Cường độ dòng điện chạy sang một dây dẫn là 1,5A lúc nó được mắc vào hiệu điện vắt 12 V. Mong muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng lên 0,5 A thì hiệu điện thế đề nghị là bao nhiêu ?

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Cường độ chiếc điện chạy sang 1 dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhị đầu dây dẫn đó.

Lời giải:

+ lúc hiệu điện chũm giữa nhì đầu dây dẫnU1=12VthìI1=1,5A.

+ khiI2=I1+0,5thìU2=?

Vì cường độ loại điện chạy sang 1 dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cầm đặt vào nhị đầu dây dẫn đó.

Ta có:U1I1=U2I2

121,5=U1,5+0,5

Vậy hiệu điện cố là:U=12.21,5=16V

Đáp số :16V

Bài 1.3 trang 4 SBT thiết bị lí 9: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện nắm 6V thì cường độ mẫu điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học viên nói rằng : Nếu sút hiệu điện cầm đặt vào nhị đầu dây dẫn đi 2V thì loại điện chạy qua dây khi ấy có độ mạnh là 0,15A. Theo em hiệu quả này đúng hay sai ? vì chưng sao ?

Phương pháp giải:

Sử dụng triết lý : Cường độ cái điện chạy qua 1 dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện nỗ lực đặt vào hai đầu dây dẫn

Lời giải:

+ khi hiệu điện rứa giữa nhì đầu dây dẫnU1=6VthìI1=0,3A.

+ khiU2=U1−2VthìI2=?A

Vì cường độ dòng điện chạy sang một dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện cầm đặt vào nhì đầu dây dẫn.

U1I1=U2I2⇒60,3=6−2I2⇒I2=4.0,36=0,2A

VậyI2= 0,2A.

Nếu I = 0,15A là sai

Bài 1.4 trang 4 SBT đồ lí 9: lúc để hiệu điện núm 12V vào nhị đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Mong dòng điện chạy qua dây dẫn đó gồm cường độ giảm sút 4mA thì hiệu điện cố là :

A. 3V B.8V.

C. 5V D.4V.

Phương pháp giải:

Sử dụng triết lý : Cường độ cái điện chạy sang một dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện nuốm đặt vào nhị đầu dây dẫn

Lời giải:

Ta có:

+ khi hiệu điện rứa giữa nhì đầu dây dẫnU1=12VthìI1=6mA

+ KhiI2=I1−4mAthìU2=?

VìCường độ mẫu điện chạy sang một dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn nên ta có:

U1I1=U2I2⇒126=U26−4⇒U2=4V

Chọn giải đáp D

Bài 1.5 trang 4 SBT đồ vật lí 9: Cường độ mẫu điện chạy sang 1 dây dẫn nhờ vào như cố nào vào hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu dây dẫn kia ?


A. Không đổi khác khi biến đổi hiệu năng lượng điện thế.

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.

C. Tỉ lệ thuận cùng với hiệu năng lượng điện thế.

D. Bớt khi tăng hiệu năng lượng điện thế

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Cường độ cái điện chạy qua nhị đầu dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện ráng giữa nhị đầu dây dẫn đó.

Lời giải:


Ta có: U=I.R

=> Cường độ chiếc điện chạy qua hai đầu dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu dây dẫn đó.

Chọn câu trả lời : C

Bài 1.6 trang 5 SBT thiết bị lí 9: nếu như tăng hiệu điện gắng giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ loại điện chạy qua dây dẫn này đổi khác như ráng nào ?

A.Tăng 4 lần. B. Giảm 4 lần.

C. Tăng 2 lần. D.Giảm 2 lần.

Xem thêm: Giải Toán 11 Trang 97 Bài 2 Trang 97 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Cường độ loại điện chạy qua nhì đầu dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện cầm cố đặt vào nhị đầu dây dẫn đó. đó.

Lời giải:

Vì cường độ chiếc điện chạy qua nhị đầu dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện thế đặt vào nhị đầu dây dẫn đó.

=> U tăng từng nào lần thì I tăng từng ấy lần

Theo đề bài bác ta có: U tạo thêm 4 lần

=> I tăng 4 lần

Chọn đáp án: A

Bài 1.7 trang 5 SBT đồ dùng lí 9: Đồ thị nào tiếp sau đây biểu diễn sự phụ thuộc vào của cường; độ loại điện chạy qua một dây đưa vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó ?

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết: trang bị thị trình diễn sự dựa vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện cụ giữa nhị đầu dây dẫn là một trong những đường thẳng trải qua gốc tọa độ.

Lời giải:

Ta có:

Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ chiếc điện vào hiệu điện ráng giữa nhị đầu dây dẫn là 1 trong đường thẳng trải qua gốc tọa độ.

Trong các đồ thị trên, ta thấy đồ thị hình B là đường thẳng đi qua gốc tọa độ

=> chọn đáp án: B

Bài 1.8 trang 5 SBT thứ lí 9: mẫu điện đi sang một dây dẫn gồm cường độ I1khi hiệu điện gắng giữa nhị đầu dây là 12 V. Để loại điện này còn có cường độ I2nhỏ hơn I1một lượng là 0,6 I1thì phải đặt giữa nhị đầu dây này một hiệu điện gắng là từng nào ?

A.7,2 V. B. 4,8 V.

C.11,4 V. D. 19,2 V.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Cường độ dòng điện chạy sang một dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện rứa đặt vào nhị đầu dây dẫn đó.

Lời giải:

+ khi dòng điện đi qua dây dẫnI1thì gồm hiệu năng lượng điện thếU1=12V

+ KhiI2=I1−0,6I1thìU2=?V

Ta có:Cường độ loại điện chạy qua một dây dẫn tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện rứa đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

U1I1=U2I2⇒U1I1=U2I1−0,6I1⇒U1I1=U20,4I1⇒U2=0,4I1I1⋅U1=0,4.U1=0,4.12=4,8V

Chọn đáp án : B

Bài 1.9 trang 5 SBT đồ dùng lí 9: Ta đã biết rằng để tăng tính năng của mẫu điện, ví dụ như để đèn sáng hơn, thì phải tăng cường độ mẫu điện chạy qua đèn điện đó. Thế nhưng trên thực tiễn thì tín đồ ta lại tăng hiệu điện cầm cố đặt vào nhì đầu bóng đèn. Hãy phân tích và lý giải tại sao.
sử dụng lý thuyết: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện núm đặt vào nhị đầu dây dẫn đó.

Lời giải:

Vì cường độ cái điện phụ thuộc vào hiệu năng lượng điện thế. Cầm thể, Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện núm đặt vào hai đầu dây dẫn đó. Bởi vậy, giả dụ tăng hiệu điện nạm thì cường độ chiếc điện tăng và đèn điện sẽ sáng sủa hơn. Hơn nữa,tăng hiệu điện rứa cũng thuận tiện và ít tốn hèn hơn so với bức tốc độ mẫu điện.


Bài 1.10 trang 5 SBT vật dụng lí 9: Cường độ chiếc điện đi qua một dây dẫn làI1khi hiệu điện vắt giữa nhị đầu dây dẫn này làU1=7,2V. Loại điện trải qua dây dẫn này sẽ sở hữu cường độI2lớn gấpI1bao nhiêu lần giả dụ hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu của nó tăng thêm 10,8 V ?
Sử dụng lý thuyết: Cường độ cái điện sang một dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện cụ đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Lời giải:

+ lúc hiệu điện gắng giữa nhị đầu dây dẫn làU1=7,2Vthì cường độ cái điện làI1

+ KhiU2=U1+10,8VthìI2=?I1

Ta gồm :Cường độ chiếc điện qua 1 dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện nỗ lực đặt vào nhì đầu dây dẫn

U1I1=U2I2⇒I1I2=U1U2=7,210,8+7,2=7,218=25⇒I2=52I1=2,5I1

VậyI2=2,5I1

Bài 1.11 trang 5 SBT đồ vật lí 9: khi đặt một hiệu điện rứa 10 V thân hai đầu một dây dẫn thì dòng điện trải qua nó bao gồm cường độ là 1,25 A. Hỏi nên giảm hiệu điện nuốm giữa nhị đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để mẫu điện đi qua dây chỉ từ là 0,75 A ?
Sử dụng lý thuyết: Cường độ cái điện sang 1 dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện cụ đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Lời giải:

+ khicường độ loại điện I1= 1,25 A thì U1= 10 V.

+ khicường độ chiếc điện I2= 0,75A thì U2= ?V.

Xem thêm: Unit 4 - Listening : Special Education Giáo Dục Đặc Biệt

Ta có:Cường độ chiếc điện qua một dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện nạm đặt vào nhì đầu dây dẫn đó.