Giải bài tập toán lớp 11 trang 28

  -  

Toán lớp 11 - Giải bài tập sgk Toán lớp 11 hay, bỏ ra tiết

Tuyển tập các bài giải bài xích tập Toán 11 hay, ngắn nhất, chi tiết được biên soạn bám quá sát nội dung sgk Toán lớp 11 giúp đỡ bạn học giỏi môn Toán 11.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 11 trang 28

*

Phần Đại số và Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ song song

Chương 3: Vectơ trong không gian.

Xem thêm: Cặp Chất Làm Đục Nước Vôi Trong Là M Đục Nước Vôi Trong Ca(Oh)2 Là

Tình dục vuông góc trong không gian

Toán 11 bài xích 1: Hàm số lượng giác trang 17, 18

Bài 1 trang 17 Toán 11: Hãy xác minh các giá trị của x trên đoạn <-π 3π/2> nhằm hàm số y = tanx:

a) dìm giá trị bằng 0;b) dấn giá trị bằng 1;

c) Nhận giá trị dương;d) Nhận quý giá âm.

Xem thêm: Getting Started Unit 1 Lớp 9 Sách Mới, Soạn Tiếng Anh Unit 1 Lớp 9: Getting Started

Trả lời

Dựa làm ra của trang bị thị hàm số y = tanx trên < - π; 3π/2 >, ta có:

a) tanx = 0 ⇔ x = - π; x = 0, x = π

b) tanx = 1 ⇔

*

c) tanx > 0 ⇔

*

d) tanx vật thị đối xứng nhau qua trục Oy. Do thế đồ thị của hàm số y = │sinx│là đúng theo của nhì phần đồ thị (C1) và (C2) trong số ấy (C1) là đồ vật thị hàm số y = sinx cùng với sinx ≥ 0 với (C2) là đối xứng của (C1) qua Oy. Vị đố vật dụng thị hàm số y = │sinx │là:

*

.............................

Toán 11 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản trang 28, 29

Bài 1 trang 28 Toán 11: Giải những phương trình:

*

Trả lời

*
*

Bài 2 trang 28 Toán 11: Với hầu như giá trị nào của x thì giá chỉ trị của những hàm số y = sin3x với y = sinx bằng nhau?