Giải Bài Tập Hóa Học 8 Sbt

     

Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 5 SBT hóa học 8

Bài 4.2 trang 5 sách bài tập Hóa 8: hoàn toàn có thể dùng các cụm từ tiếp sau đây để nói về nguyên tử:

A.Vô cùng nhỏ.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 8 sbt

B.Trung hòa về điện.

C.Tạo ra các chất.

D.Không chia bé dại hơn trong phản ứng hóa học.

Hãy chọn cụm từ tương xứng (A, B, C giỏi D?) cùng với phần sót lại trống vào câu:

"Nguyên tử là phân tử ..., bởi vì số electron bao gồm trong nguyên tử bởi đúng số proton trong phân tử nhân".

Lời giải:

Chọn: B.

Bài 4.3 trang 5 sách bài bác tập Hóa 8: cho thấy thêm sơ đồ một trong những nguyên tử sau:

*

Hãy đã cho thấy số proton trong phân tử nhân, số electron trong nguyên tử, số lớp electron và số electron lớp bên ngoài cùng của từng nguyên tử.

Lời giải:

(Lập bảng như trong SGK)

Nguyên tửSố p trong phân tử nhânSố e vào nguyên tửSố lớp electronSố e lớp ngoài cùng

Nitơ

Neon

Silic

Kali

7

10

14

19

7

10

14

19

2

2

3

4

5

8

4

1

Bài 4.4 trang 5 sách bài tập Hóa 8: Theo sơ đồ một vài nguyên tử ở bài bác tập 4.3, hãy chỉ ra:

a) mỗi nguyên tử có mấy lớp electron.

Xem thêm: Khi Nói Về Kích Thước Của Quần Thể Sinh Vật, Phát Biểu Nào Sau Đây

b) các nguyên tử nào tất cả cùng một trong những lớp electron.

c) Nguyên tử nào gồm số lớp electron như nguyên tử natri. (xem sơ đồ gia dụng trong Bai 4 - SGK).

Lời giải:

a)

Nguyên tốLớp electron

Nitơ

Neon

Silic

Kali

2 lớp electron

2 lớp electron

3 lớp electron

4 lớp electron

b) Nguyên tử có cùng số electron: nitơ, neon.

c) Nguyên tử sillic tất cả cùng số lớp electron như nguyên tử natri. (3 lớp e)

Bài 4.5 trang 5 sách bài tập Hóa 8: Yêu cầu như bài bác 4.4.

a) Nguyên tử nào tất cả số electron lớp bên ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon (xem sơ thiết bị trong bài xích tập 5, bài xích 4 – SGK) có số lớp electron như nguyên tử nào.

Xem thêm: Hàm Số Là Hàm Số Bậc Nhất Khi Nào ? Tìm Điều Kiện Để Hàm Số Là Hàm Bậc Nhất

c) Nguyên tử nào bao gồm số electron lớp bên ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Lời giải:

a)Nguyên tử kali gồm số electron không tính cùng như nguyên tử natri. (1 e lớp bên ngoài cùng)

b)Nguyên tử cacbon tất cả số lớp electron như nguyên tử nitơ và nguyên tử neon. (2 lớp e)

c)Nguyên tử sillic gồm số electron gồm số electron phần ngoài cùng như nguyên tử cacbon. (4 e phần ngoài cùng)