Giải bài 1 trang 13 sgk toán 10

  -  

Hướng dẫn giải bài bác §2. Tập hợp, Chương I. Mệnh đề. Tập hợp, sách giáo khoa Đại số 10. Nội dung bài bác giải bài 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10 cơ bạn dạng bao bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập đại số có trong SGK để giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 10.

Bạn đang xem: Giải bài 1 trang 13 sgk toán 10


Lý thuyết

I. định nghĩa tập hợp

1. Tập hợp cùng phần tử

Tập hợp (còn điện thoại tư vấn là tập) là một trong những khái niệm cơ bạn dạng của toán học, không có mang .

Tập hợp thường được kí hiệu bằng các chữ loại in hoa như: A, B, C, D, …. Các bộ phận của tập hợp đặt trong cặp dấu .

Để chỉ phần tử a ở trong tập đúng theo A ta viết (a in A,) trái lại ta viết (a otin A.)

Tập đúng theo không chứa thành phần nào hotline là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

2. Cách xác định tập hợp

Ta có thể xác định tập đúng theo bằng một trong những hai phương pháp sau:

a) Liệt kê những phần trường đoản cú của nó:

Mỗi phần tử liệt kê một lần, thân các phần tử có vệt phẩy hoặc giấu chấm phẩy phòng cách. Nếu số lượng phần tử nhiều có thể dùng dấu ba chấm.


Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

b) Chỉ ra tính chất đặc thù cho các phần tử của nó

Tính chất này được viết sau lốt gạch đứng.

Ví dụ:

A = x lẻ cùng x 2-5x+3=0


II. Tập con

Nếu tập A là con của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .

Khi đó (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;…;10

Cho (A e emptyset ) có ít nhất 2 tập bé là (emptyset ) cùng A.

Tính chất:


(A subset A,emptyset subset A) với tất cả A.

Nếu (A subset B) cùng (B subset C) thì (A subset C.)

III. Tập hợp bởi nhau

(A = B Leftrightarrow A subset B) và (B subset A) xuất xắc (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left 2x^2 – 5x + 2 = 0 ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu trang bị Ven:


*

Ta có (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)

Dưới đây là phần phía dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập trong phần hoạt động của học sinh sgk Đại số 10.

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 10 sgk Đại số 10

Nêu lấy một ví dụ về tập hợp.

Dùng kí hiệu $∈$ cùng $∉$ để viết những mệnh đề sau.

a) $3$ là một số nguyên;

b) $√2$ chưa hẳn là số hữu tỉ.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Trang 98 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Giải Toán Lớp 6 Tập 1 Trang 98, 99, 100


Trả lời:

Ví dụ về tập hợp: cục bộ học sinh lớp 10A

a) $3 ∈ Z$

b) $√2 ∉ Q$

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 10 sgk Đại số 10


Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của $30$.

Trả lời:

$A =$ $1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30$

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 11 sgk Đại số 10

Tập vừa lòng $B$ các nghiệm của phương trình 2x2 $– 5x + 3 = 0$ được viết là $B =$ x ∈ R

Hãy liệt kê các bộ phận của tập đúng theo $B$.

Trả lời:

Các bộ phận của tập phù hợp $B$:

$B =$ $3/2;1$.

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 11 sgk Đại số 10

Hãy liệt kê các bộ phận của tập hợp: $A =$ x2 + x + 1 = 0

Trả lời:

Do phương trình x2 $+ x + 1 = 0$ vô nghiệm yêu cầu tập thích hợp $A$ ko có bộ phận nào.

5. Trả lời câu hỏi 5 trang 11 sgk Đại số 10

Biểu thứ minh họa vào hình nói gì về quan hệ nam nữ giữa tập hợp các số nguyên $Z$ với tập hợp những số hữu tỉ $Q$? nói cách khác mỗi số nguyên là một số trong những hữu tỉ hay không ?

*

Trả lời:

Tập hợp những số nguyên $Z$ nằm trong tập hợp các số hữu tỉ $Q$.

Có thể nói từng số nguyên là một số hữu tỉ

6. Trả lời thắc mắc 6 trang 12 sgk Đại số 10

Xét hai tập hợp:

$A = $ n là bội của 4 với 6

$B = $ n là bội của 12

Hãy khám nghiệm các kết luận sau:

a) $A ⊂ B$; b) $B ⊂ A$

Trả lời:

Kết luận $A$ đúng

Kết luận $B$ đúng

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10 cơ bản. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

xechieuve.com.vn reviews với các bạn đầy đủ phương thức giải bài tập đại số 10 kèm bài xích giải chi tiết bài 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10 cơ bản của bài xích §2. Tập đúng theo trong Chương I. Mệnh đề. Tập hòa hợp cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10

1. Giải bài bác 1 trang 13 sgk Đại số 10

a) đến A = {(x in mathbbN)|x

2. Giải bài bác 2 trang 13 sgk Đại số 10

Trong hai tập vừa lòng $A$ với $B$ bên dưới đây, tập hòa hợp nào là bé của tập hợp còn sót lại ? nhì tập thích hợp $A$ và $B$ có bằng nhau không?

a) $A$ là tập hợp những hình vuông

$B$ là tập hợp các hình thoi.

b) $A =$ n ∈ N

$B =$ n là 1 trong ước của 6.

Bài giải:

a) Ta đang biết “hình vuông là hình thoi bao gồm một góc vuông” đề xuất mỗi bộ phận $A$ là một phần tử của $B$.

Vậy (Asubset B.) Ngược lại, có ít nhất một hình thoi sau đây:

Hình thoi $ABCD$ cùng với (widehatA=60^0) không hẳn là hình vuông.

Vậy (B otsubset A) vày đó: (left{eginmatrix Asubset B\ B otsubset A endmatrix ight.)

b) Viết bên dưới dạng liệt kê:

$A = $$1, 2, 3, 6$

$B = $$1, 2, 3, 6$

Vậy (left{eginmatrix Asubset B\ Bsubset A endmatrix ight.Rightarrow A=B)

3. Giải bài 3 trang 13 sgk Đại số 10

Tìm toàn bộ các tập con của tập hợp sau

a) $A =$ $a, b$;

b) $B =$ $0, 1, 2$.

Xem thêm: Lan Xang Phát Triển Nhất Dưới Thời Vua Nào, Nước Lan Xang Chia Thành 7 Tỉnh?

Bài giải:

a) Các tập bé của $A$ là:

(A_1=varnothing ; A_2=left a ight ;A_3=left b ight ; A_4=left a;b ight \)

b) Các tập con của $B$ là:

(B_1=varnothing ; B_2=left 0 ight ;B_3=left 1 ight ; B_4=left 2 ight \)

(B_5=left ;1 ight ;B_6=left 0;2 ight ;B_7=left 1;2 ight ; B_8=left 0;1;2 ight ;)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 10 cùng với giải bài bác 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10!

“Bài tập nào khó khăn đã tất cả xechieuve.com.vn“


This entry was posted in Toán lớp 10 và tagged bài xích 1 trang 10 sgk Đại số 10, bài bác 1 trang 13 đại số 10, bài 1 trang 13 sgk Đại số 10, bài xích 1 trang 13 sgk Đại số 10, bài bác 2 trang 10 sgk Đại số 10, bài bác 2 trang 13 đại số 10, bài 2 trang 13 sgk Đại số 10, bài 2 trang 13 sgk đại số 10, bài bác 3 trang 11 sgk Đại số 10, bài bác 3 trang 13 đại số 10, bài bác 3 trang 13 sgk Đại số 10, bài bác 3 trang 13 sgk đại số 10, bài bác 4 trang 11 sgk Đại số 10, bài bác 5 trang 11 sgk Đại số 10, bài xích 6 trang 12 sgk Đại số 10, Câu 1 trang 10 sgk Đại số 10, Câu 2 trang 10 sgk Đại số 10, Câu 3 trang 11 sgk Đại số 10, Câu 4 trang 11 sgk Đại số 10, Câu 5 trang 11 sgk Đại số 10, Câu 6 trang 12 sgk Đại số 10.