GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA BIỂU THỨC

  -  

Tìm giá chỉ trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức là dạng bài khiến cho nhiều bạn gặp khó khăn.

Bạn đang xem: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài viết tiếp sau đây sẽ trình bày ngắn gọn, dễ dàng hiểu toàn bộ các cách khiến cho bạn tìm giá trị bự nhất, tìm giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức Toán 9.

Hãy cùng học nào!

*
*

Cách tìm giá chỉ trị to nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho biểu thức f(x),

a) Nếu với mọi x thỏa mãn nhu cầu điều kiện xác định của f(x) mà

*
*

với m là hằng số và tồn trên x = a làm thế nào cho f(a) = m

thì ta nói m là giá chỉ trị lớn nhất (GTLN).

Kí hiệu: Max f = m.

b) Nếu với đa số x thỏa mãn nhu cầu điều kiện xác minh của f(x) mà

*
*

với n là hằng số cùng tồn tại x = a làm thế nào cho f(a) = n 

thì ta nói m là giá trị nhỏ dại nhất (GTNN).

Kí hiệu: Min f = n.

Như vậy, cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN) đó là chỉ ra:

f(x) ≤ m và chứng thật dấu “=” xảy ra khi còn chỉ khi nào, ví dụ như tại x = a.

Cách tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất (GTNN) chính là bệnh minh:

f(x) ≥ n và chứng thật dấu “=” xẩy ra khi và chỉ khi nào, chẳng hạn khi x = a.

Sau đó kết luận: Max f = m khi còn chỉ khi x = a.

Hoặc Min f = n khi và chỉ khi x = a.

Vậy dựa vào đâu để chứng minh và kiếm được hằng số m, n nói trên?

1) tra cứu hằng số m, n nhờ vào bình phương của một số, bình phương của một tổng

A² ≥ 0, vệt “=” xẩy ra khi và chỉ còn khi A = 0.

A² + m ≥ m, vệt “=” xảy ra khi và chỉ còn khi A = 0.

− A² + m ≤ m, vết “=” xẩy ra khi và chỉ còn khi A = 0.

2) tra cứu hằng số m, n nhờ vào bất đẳng thức Cauchy (Cô-si):

*
*

Dấu “=” xẩy ra khi còn chỉ khi a = b.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Truyện Cổ Tích, Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Truyện Cổ Tích

Với a, b > 0, ví như tích ab = k (k là số dương) thì Min (a+b) = 2√k khi và chỉ khi a = b.Với a, b > 0, nếu như tổng a + b = k (k là số dương) thì Max (a.b) = k²/4 khi và chỉ khi a = b.

Chú ý.


Nếu A > 0 thì

A lớn nhất khi và chỉ khi 1/A nhỏ tuổi nhất.

A nhỏ dại nhất khi và chỉ còn khi 1/A mập nhất.


Các ví dụ về tìm giá trị lớn nhất, bé dại nhất của biểu thức

*
*

Tìm giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức

P = 5x² − 20x + 30

Giải:

Ta thấy rằng có thể đưa biểu thức p. Về bình phương của một hiệu rồi vận dụng đặc thù A² ≥ 0.

Ta cần tách 5 ra để hệ số trước x² bởi 1 và tạo thành hằng đẳng thức bình phương của một hiệu.

Ta có:

P = 5(x² − 4x + 6) 

= 5(x² − 4x + 4 + 2) < vì chưng -4x = -2.2.x vậy đề nghị + 4 để thành hằng đẳng thức)

= 5(x − 2)² + 5.2 

= 5(x − 2)² + 10 ≥ 10.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x = 2.

Vậy Min p. = 10 khi và chỉ còn khi x = 2.

*
*

Tìm giá chỉ trị lớn nhất của biểu thức

A = −3x² − 6x + 2

Giải:

A = −3(x² + 2x − 2/3)

= −3(x² + 2x + 1 − 1 −2/3)

= −3<(x + 1)² − 5/3>

= −3(x + 1)² + 5 

(x + 1)² ≥ 0 ⇒ −3(x + 1)² ≤ 0 ⇒ −3(x + 1)² + 5 ≤ 5

⇒ A ≤ 5 cần Max A = 5 khi và chỉ khi x + 1 = 0 suy ra lúc x = -1.

Vậy Max A = 5 khi và chỉ khi x = -1.

Xem thêm:

*
*

Tìm GTNN của biểu thức

*
*

Giải:

Vì biểu thức tất cả căn bậc 2 của x buộc phải ta bắt buộc đặt điều kiện xác minh là biểu thức bên dưới căn phải to hơn hoặc bằng 0.