Speaking unit 10

     

Task 3: Work in groups. Discuss the advantages và disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below.

Bạn đang xem: Speaking unit 10


Task 1

Task 1: Work in pairs. Read the paragraphs và answer the questions.

(Đọc các đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.)


1. For what purpose are zoos of the new kind opened?

2. What are their main features?

A. Zoos are very sensitive about their image nowadays. They don"t want to be seen as places where animals are imprisoned against their will. Instead, they want lớn be seen as places where endangered species can develop. They want khổng lồ reconstruct the animals" natural environment. So there appears a new kind of zoo.

B. Howletts Zoo in Kent is owned by John Aspinall, who is famous for his programme of breeding endangered animals & reintroducing them into the wild. The zoo has the largest gorillas in the world & its policy is to provide as natural an environment as possible for the animals. At times, this can be risky, & some keepers have been injured và one has been killed.

Dịch bài:


A. Ngày nay các sở thú khôn cùng nhạy cảm về hồ hết hình ảnh của chúng. Chúng không muốn được xem như những nơi động vật hoang dã bị nhốt trái ý ước ao của chúng. Cố kỉnh vào đó, bọn chúng được xem giống như những nơi mà những chủng một số loại đang gặp mặt nguy hiểm có thể phát triển. Chúng ao ước tái thiết những môi trường xung quanh thiên nhiên của động vật. Chính vì vậy nơi đó xuất hiện một loại hình sở thú mới.

B. Sở thú Howletts sinh hoạt Kent thuộc sở hữu của John Aspinall, người nổi tiếng về lịch trình nuôi những động đồ gia dụng đang chạm mặt nguy hiểm và đưa chúng quay trở về vùng hoang đã. Sở thú bao gồm con khỉ hốt nhiên lớn nhất nhân loại và chế độ của sở thú là cung ứng môi ngôi trường như thoải mái và tự nhiên cho những con thú. Đôi khi điều này rất có thể nguy hiểm, và một trong những người giữ vườn bị thương cùng một người đã biết thành chết.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. They are opened lớn help endangered species khổng lồ develop.

2. The animals are run kept in cages. They can live in their natural environment/habitats.

Tạm dịch:

1. Vì mục tiêu nào mà các loại sân vườn thú mới được mở ra?

=> bọn chúng được mở ra sẽ giúp đỡ các chủng loại có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng phạt triển.

2. Các tính năng chủ yếu của bọn chúng là gì?

=> Những con vật được giữ lại trong lồng. Chúng có thể sống trong môi trường sống thoải mái và tự nhiên của chúng.


Task 2

Task 2Pul a lick (✓) in the right khổng lồ show your agreement or disagreement. Then giới thiệu your idea with a partner.

(Viết (✓) làm việc bên bắt buộc đễ biểu lộ sự gật đầu đồng ý hay ko đồng ý. Sau đó share ý của em cùng với một bạn cùng học).

*

Lời giải đưa ra tiết:

*

Tạm dịch:

Trong sở thú mới:

động vật có thể có thức ăn xuất sắc hơn: Có

động vật rất có thể chịu những dịch nguy hiểm: Không

động vật có thể làm gì bọn chúng muốn: Có

động vật có thể phát triển: Có

động vật hoàn toàn có thể cảm thấy niềm hạnh phúc hơn: Không


Task 3

Task 3Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below.

(Làm câu hỏi theo nhóm. đàm đạo những dễ dãi và bất lợi của vườn cửa thủ loại mới.Dùng từ gợi ý dưới đây.)

- the conditions the animals are in

- the money spent on reconstructions of the animals" natural environment

- the animals that people can visit

- the dangers that keepers may have

Lời giải đưa ra tiết:

A: In order lớn reconstruct a zoo of the new kind, people are likely khổng lồ spend so much money because they must biến hóa an environment as similar as possible to the natural habitat in the wild.

B: That’s right. & then the condition in which wild animals live, I think, is not so good and comfortable as that in the nature.

C: OK, it"s true. & the animals cannot vị what they want, that is they cannot run, jump, climb or chase the prey as they do in the nature.

A: But in the zoos of the new kind, the endangered animals can safe from being hunted or killed, that is they can develop. Moreover, they can be protected from dangerous diseases in the nature and have better food.

C: However, there"s a disadvantage we may not ignore: the dangers that keepers may have. They can be injured or killed by the animals.

Xem thêm: Để Giành Hay Để Dành - Dành Hay “Giành” Mới Đúng Chính Tả

Tạm dịch:

A: Để tái tạo lại một vườn thú nằm trong loại mới này, mọi người dân có khả năng giá thành quá nhiều tiền cũng chính vì họ phải tạo nên một môi trường tương trường đoản cú như môi trường thiên nhiên sống thoải mái và tự nhiên nhất hoàn toàn có thể trong tự nhiên.

B: Đúng vậy. Và điều kiện mà động vật hoang dã sống, tôi nghĩ, không tốt và thoải mái như vậy vào tự nhiên.

C: OK. Đúng rồi. Và động vật hoang dã không thể làm hầu hết gì chúng muốn, chính là chúng quan yếu chạy, nhảy, trèo lên hoặc đuổi theo bé mồi như bọn chúng làm trong tự nhiên.

A: Nhưng trong số vườn thú của nhiều loại mới, những loài động vật hoang dã đang bị rình rập đe dọa có thể bình yên khỏi bị săn bắn hoặc bị giết, chúng rất có thể phát triển. Hơn nữa, chúng rất có thể được bảo vệ khỏi những bệnh gian nguy trong tự nhiên và có thức ăn xuất sắc hơn.

C: tuy nhiên, tất cả một bất lợi chúng ta ko thể quăng quật qua: những nguy hại mà tín đồ canh giữ hoàn toàn có thể có. Họ có thể bị thương hoặc bị giết vày động vật.


Task 4

Task 4. Make group reports, sharing your views with the rest of the class.

(Làm report nhóm, chia sẻ quan điểm của người tiêu dùng với chúng ta trong lớp.)

Lời giải chi tiết:

I represent for group 5 to chia sẻ our view about a new kind of zoo. We disagree with this because of the following reasons.

Firstly, It is very expensive khổng lồ reconstruct animals" natural environment.

Secondly, the condition in which wild animals live is not so good và comfortable as that in the nature.

Last but not least, keepers can be injured or killed by animals.

As a result, we shouldn"t develop a new kind of zoo.

Tạm dịch:

Tôi thay mặt cho team 5 để share quan điểm của chúng tôi về một số loại sở thú mới. Công ty chúng tôi không chấp nhận với điều này vì những nguyên nhân sau đây.

Thứ nhất, cực kỳ tốn kém để tái sản xuất lại môi trường tự nhiên của rượu cồn vật.

Thứ hai, đk mà động vật hoang dã hoang dã sinh sống không giỏi và thoải mái và dễ chịu như vậy vào tự nhiên.

Xem thêm: Vật Liệu Nào Là Vật Liệu Kim Loại, Trong Xây Dựng Vật Liệu Nào Được Sử

Cuối thuộc nhưng không thua kém phần quan lại trọng, fan nuôi có thể bị yêu quý hoặc bị giết vị động vật.