Em Hãy Kể Về Một Tấm Gương Đạo Đức Của Một Cá Nhân Mà Em Biết

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Em hãy kể về một tấm gương đạo đức của một cá nhân mà em biết

*

Giải bài tập Giáo dục công dân 10Phần 1: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa họcPhần 2: Công dân với đạo đức
Em hãy kể về một tấm gương đạo đức của một cá nhân mà em biết


Xem thêm: Phong Tục Chơi Hoa Ngày Tết Ở Việt Nam Mà Miền Bắc Ít Dùng, Hoa Gì Nên Tránh

Trang trước
Trang sau


Xem thêm: Thuyết Minh Về Đôi Dép Lốp Trong Kháng Chiến, Đề 3: Giới Thiệu Về Đôi Dép Lốp Trong Kháng Chiến

Bài 10: Quan niệm về đạo đức

Bài 4 trang 67 Giáo dục công dân 10: Em hãy kể về một tấm gương đạo đức của một cá nhân mà em biết.

Trả lời:


Tấm gương đạo đức của Bác Hồ đã luôn được nhân dân Việt Nam ghi nhớ, học tập theo:

- Bác Hồ là một người có tình thương yêu bao la. Bác quan tâm lo lắng cho tất cả mọi người từ cụ già, em nhỏ, các đồng chí bộ đội đến từng người dân.