Star

     

*
*
*
*
*
*

Choose the best answer.

Bạn đang xem: Star

They repaired the furniture in our village school và also _______ the houses for elderly people.


Choose the best answer.

During summer vacation, we teach children in ______ areas how lớn read and write.


Choose the best answer.

Traditional volunteer activities include ______ money for people in need, cooking và giving food.


Choose the best answer.

Volunteers always vị general ____ such as talking with the elderly, repairing houses và providing food.


Choose the best answer.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 6 Bài Sơn Tinh Thủy Tinh Lớp 6 Tập 2, Lỗi (Error 500)!

Doing charity means ______ money, cooking, providing food for the people in need.


Choose the best answer.

This is an informal school. It provides classes to lớn _____ children in my town.


Choose the best answer.

All the members have to lớn collect glass, waste paper và empty cans & send them for _____.


Choose the best answer.

Let’s collect & ______ warm clothes khổng lồ homeless children in our city.

Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Đúng Với Nội Thương Của Nước Ta?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.