ĐƯỜNG THẲNG TIẾP XÚC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

  -  

Cho mặt đường tròn $left( O;R ight)$ cùng một con đường thẳng $Delta $ bất kì. Call $d$ là khoảng cách từ trung khu $O$ của con đường tròn cho đường thẳng đó.

Bạn đang xem: đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

Trường phù hợp 1: Đường thẳng $Delta $ và con đường tròn $left( O;R ight)$ giảm nhau.

*

Khi đó, con đường thẳng và đường tròn bao gồm hai điểm thông thường và khoảng cách $d = OH R$


Từ đó ta tất cả bảng vị trí tương đối của mặt đường thẳng và đường tròn.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa Dễ Hiểu Dễ Nhớ, Sơ Đồ Tư Duy Chiếc Thuyền Ngoài Xa


Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt đường tròn

Số điểm

chung

Hệ thức giữa

$d$ với $R$

Đường trực tiếp và đường tròn cắt nhau

$2$

$d R$

2. Các dạng toán thường gặp


Dạng 1: Xác xác định trí tương đối của con đường thẳng và con đường tròn

Phương pháp:

Dựa vào bảng vị trí kha khá :

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Số điểm

chung

Hệ thức giữa

$d$ với $R$

Đường thẳng và đường tròn giảm nhau

$2$

$d R$

Dạng 2: việc độ dài dựa vào tính hóa học tiếp tuyến.

Phương pháp:

Sử dụng đặc thù tiếp tuyến đường và định lý Pytago

Dạng 3: tra cứu tập vừa lòng điểm thỏa mãn nhu cầu điều kiện mang đến trước.

Xem thêm: Top 18 Sơ Đồ Tư Duy Bài 6 Gdcd 10 Bài 12 Mới Nhất 2022, Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bài 6 Sách Giáo Dục Công Dân 10

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm đường phân giác và những đường thẳng tuy nhiên song bí quyết đều nhằm tìm tập vừa lòng điểm.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC cha
bài xích 1: Căn thức bậc nhì
bài bác 2: contact giữa phép nhân, phép phân chia với phép khai phương
bài 3: biến hóa đơn giản biểu thức cất căn
bài xích 4: Rút gọn gàng biểu thức đựng căn
bài bác 5: Căn bậc bố
bài bác 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài bác 1: kể lại và bổ sung khái niệm về hàm số với đồ thị hàm số
bài bác 2: Hàm số hàng đầu
bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)
bài 4: Vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng
bài 5: thông số góc của con đường thẳng
bài xích 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ nhị PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN
bài bác 1: Phương trình hàng đầu hai ẩn
bài 2: Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn
bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số
bài bác 5: Hệ phương trình số 1 hai chứa đựng tham số
bài 6: Giải bài xích toán bằng cách lập hệ phương trình
bài xích 7: Ôn tập chương 3: Hệ nhì phương trình bậc nhất hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN
bài xích 1: Hàm số bậc nhị một ẩn và đồ thị hàm số y=ax^2
bài 2: Phương trình bậc nhì một ẩn và phương pháp nghiệm
bài 3: Công thức nghiệm thu gọn
bài 4: Hệ thức Vi-ét và vận dụng
bài bác 5: Phương trình quy về phương trình bậc hai
bài bác 6: Sự tương giao giữa con đường thẳng với parabol
bài xích 7: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình
bài 8: Hệ phương trình đối xứng
bài xích 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
bài 1: một số trong những hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
bài bác 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài 3: một vài hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông
bài bác 4: Ứng dụng thực tiễn tỉ con số giác của góc nhọn
bài xích 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài bác 1: Sự khẳng định của con đường tròn-Tính chất đối xứng của con đường tròn
bài 2: Đường kính và dây của mặt đường tròn
bài bác 3: dấu hiệu phân biệt tiếp tuyến của mặt đường tròn
bài xích 4: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt đường tròn
bài xích 5: tính chất hai tiếp tuyến giảm nhau
bài 6: Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn
bài xích 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài 1: Góc sống tâm-Số đo cung
bài xích 2: contact giữa cung cùng dây
bài 3: Góc nội tiếp
bài 4: Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
bài bác 5: Góc gồm đỉnh phía bên trong đường tròn, góc tất cả đỉnh phía bên ngoài đường tròn
bài 6: Cung chứa góc
bài bác 7: Đường tròn ngoại tiếp, con đường tròn nội tiếp
bài xích 8: Tứ giác nội tiếp
bài bác 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài 10: diện tích hình tròn, diện tích quạt tròn
bài xích 11: Ôn tập chương 7: Góc với con đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài 1: Hình trụ. Diện tích s xung quanh và thể tích hình tròn trụ
bài xích 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh với thể tích hình nón
bài xích 3: Hình cầu. Diện tích s mặt ước và thể tích hình cầu
bài 4: Ôn tập chương 8
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.